Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] bài tập giao dịch ký quỹ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2014, 16:38

bài tập giao dịch ký quỹ BÀI TẬP GIAO DỊCH KÝ QUỸ Câu 1: Nhà đầu tư A đã mở một tài khoản ký quỹ và mua 300 cổ phiếu của công ty IBM tại mức giá $40/cổ phiếu. Nhà đầu tư đi vay $4,000 từ nhà môi giới để thanh toán giá trị cổ phiếu này. Lãi suất của khoản vay là 8%. a. Hãy xác định số tiền ký quỹ ban đầu của nhà đầu tư A khi thực hiện mua cổ phiếu? b. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn $30/cổ phiếu vào cuối năm, hãy xác định tỷ lệ ký quỹ hiện hành trên tài khoản của nhà đầu tư A? Nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì là 30%, nhà đầu tư A có nhận được yêu cầu ký quỹ bổ sung trong trường hợp này hay không? Câu 2: Bạn đang đi vay $175.000 để mua cổ phiếu của công ty ABC với giá hiện tại là $70/cổ phiếu. Tài khoản của bạn đủ yêu cầu ký quỹ ban đầu theo yêu cầu của NHTW là 50%, tỷ lệ ký quỹ duy trì 35%. Hai tuần sau giá cổ phiếu giảm xuống $50, bạn có nhận được ký quỹ bổ sung trong trường hợp này hay không? Câu 3: Giả sử tỷ lệ ký quỹ duy trì là 30%. Bạn đang đi vay $4.000 để mua 100 cổ phiếu XYZ. Hãy xác định giá cổ phiếu tại đó bạn sẽ nhận được yêu cầu ký quỹ bổ sung từ nhà môi giới? Câu 4: Bán khống chứng khoán là gì? Tại sao lệnh dừng để mua thường được dùng trong trường hợp bán khống chứng khoán? Câu 5: Giả sử rằng bạn thực hiện một nghiệp vụ bán khống 100 cổ phiếu IBM đáng có giá thị trường là $70/cổ phiếu. a. Hãy xác định mức lỗ tối đa mà bạn phải chịu là bao nhiêu? b. Nếu bạn đặt một lệnh dừng để mua với giá $78, hãy xác định mức lỗ tối đa mà bạn phải chịu? Câu 6: Giả sử bạn thực hiện một nghiệp vụ bán khống 100 cổ phiếu của hang IBM đang có giá thị trường là $120/cổ phiếu. Mức lỗ tối đa mà bạn phải chịu đựng là bao nhiêu? Nếu bạn đặt một lệnh dừng để mua tại giá $128 thì mức lỗ tối đa sẽ là bao nhiêu? Câu 7:Bạn đang rất lạc quan về tương lai của hang ABC và quyết định vay thêm $5000 với lãi suất 8% để mua cổ phiếu ABC. Bạn đầu tư cả số vốn của mình là $5000 cũng với số tiền vay thêm, hy vọng cổ phiếu ABC sẽ tăng giá trong những ngày sắp tới. Vậy tỷ lệ sinh lời của bạn sẽ là bao nhiêu nếu cổ phiếu tăng giá tới 10% trong năm tới (không tính tới những thay đổi cổ tức). Giá cổ phiếu biến động đến bao nhiêu thì người đầu tư sẽ nhận được yêu cầu ký quỹ bổ sung từ sở giao dịch chứng khoán nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì là 30% Câu 8: CTCK X thực hiện nghiệp vụ cho vay ký quỹ với mức ký quỹ tối thiểu là 70%. Nhà đầu tư A đang có ý định đầu tư vào 1000 CP FPT với hình thức mua ký quỹ nhưng trên tài khoản của nhà đầu tư hiện chỉ có 28,18tr; giá CP FPT đang giao dịch với giá 60.000đ/CP 1. Hỏi muốn thực hiện được giao dịch này, nhà đầu tư phải làm gì? 2. Nếu sau khi thực hiện giao dịch được 20 ngày, giá CP FPT giảm còn 50.000đ/CP, CTCK X sẽ có yêu cầu gì đối với nhà đầu tư? Nếu yêu cầu không được thực hiện, CTCK X có thể xử lý như thế nào? Biết rằng: – Phí giao dịch là 0,3% giá trị giao dịch – Lãi suất cho vay là 0.1%/ngay. Câu 9: Một nhà đầu tư thực hiện bán khống 1000CP X với giá 15$/CP, nhà môi giới yêu cầu nhà đầu tư phải nộp vào TK một số tiền là 8000$ (ngoài phí giao dịch). Hỏi mức đảm bảo ký quỹ ban đầu là bao nhiêu? Nếu tỷ lê ký quỹ duy trì là 45% thì khi giá CP X là bao nhiêu nhà đầu tư sẽ bị yêu cầu nộp thêm tiền vào TK?

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] bài tập giao dịch ký quỹ – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: bài tập giao dịch ký quỹ, bài tập giao dịch ký quỹ, bài tập giao dịch ký quỹ

Hy vọng thông qua bài viết bài tập giao dịch ký quỹ . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button