[Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)
Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Download


Bài giảng “Truyền thông marketing tích hợp – Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketing” cung cấp cho người học các kiến thức: Tâm lý học trong truyền thông, xã hội học trong truyền thông, nhân chủng học trong truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

 1. Ch¬ng III
  CHƯƠNG 2
  NGHIÊN CỨU CÔNG CHÚNG
  NHẬN TIN TRONG TRUYỀN
  THÔNG MARKETING
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 2

  2.1 TÂM LÝ HỌC TRONG TRUYỀN THÔNG
  2.2 XÃ HỘI HỌC TRONG TRUYỀN THÔNG
  2.3 NHÂN CHỦNG HỌC TRONG TRUYỀN THÔNG

 3. MỤC TIÊU CHƯƠNG 2

  1. Làm rõ vai trò, tầm quan trọng của việc
  nghiên cứu công chúng nhận tin trong IMC
  2. Chỉ ra các ảnh hưởng của tâm lý học, xã hội
  học và nhân chủng học đến tâm lý và hành vi
  của công chúng nhận tin trong IMC
  3. Phân tích quá trình diễn biến tâm lý và các
  xu hướng tâm lý học của công chúng phục
  vụ cho các quyết định về IMC trong thực
  tiễn

 4. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

  Lựa chọn một chương trình IMC
  cụ thể của một công ty:
  1) Chỉ ra đối tượng nhận tin mục
  tiêu mà công ty hướng tới?
  2) Liệt kê đặc điểm của đối tượng
  nhận tin?

 5. 2.1

  TÂM LÝ HỌC TRONG
  TRUYỀN THÔNG

 6. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CÔNG CHÚNG

  Cơ sở (thông
  tin) xây dựng kế
  Điểm khởi
  hoạch chiến
  đầu của quá
  lược (IMC),
  trình truyền
  thông điệp và Đảm bảo hiệu quả,
  thông
  kênh/phương tiết kiệm chi phí
  tiện truyền trong việc tiếp cận
  thông công chúng nhận
  tin mục tiêu

 7. TÂM LÝ HỌC
  Truyền thông marketing nghiên cứu các khía
  cạnh chi phối đến nhận thức, hành vi và lối
  sống của công chúng. Phân chia công chúng
  thành các nhóm, có đặc trưng tâm lý giống
  nhau, làm cơ sở để xây dựng các quyết định về
  truyền thông
 8. KHÁI NIỆM TÂM LÝ HỌC

  Là khoa học về nghiên cứu hành vi, tinh thần và
  tư tưởng con người (cảm xúc, ý chí và hành
  động). TLH cũng chú ý đến sự ảnh hưởng của thể
  chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên ngoài
  ảnh hưởng đến hành vi, tinh thần của con người

 9. CÁC XU HƯỚNG TÂM LÝ HỌC
  TRONG TRUYỀN THÔNG

  Trong truyền thông, các nhà nghiên cứu đã chỉ
  ra 11 xu hướng ảnh hưởng về tâm lý công
  chúng nhận tin trong truyền thông, bao gồm:
  1) 7 xu hướng thuận lơi
  2) 4 xu hướng bất lợi

 10. CÁC XU HƯỚNG TÂM LÝ
  HỌC (thuận lợi)
  TRONG TRUYỀN
  THÔNG
 11. Tập XU HƯỚNG
  quán, THUẬN LỢI
  lòng tin VỀ TINH
  và tính THẦN
  hiếu kỳ
  Lòng
  Nhu cầu
  muốn
  tin tưởng
  Sự lười mua sắm
  quả
  biếng của của con
  quyết
  tinh thần người
 12. Sự lười biếng về tinh
  thần luôn tồn tại trong Cần đánh thức,
  mỗi con người. gợi mở nhu cầu
  mua sắm của công
  chúng (đẳng cấp,
  Các nhà quản trị IMC
  giới tính…) thông
  cần khai thác triệt để
  qua việc chứng
  tâm lý này, nhấn mạnh:
  minh khả năng
  sự thuận tiện, tiết
  của SPDV…
  kiệm…
 13. Hướng
  về tiện
  THUẬN LỢI
  nghi
  VỀ VẬT
  CHẤT
  Tiết
  kiệm

  Ít tốn Tính
  công dục
  sức (giới
  Ham Tính dễ tính)
  muốn Khoe xúc
  đua đòi khoang cảm

 14. Sự phát triển của xã hội dẫn tới xu hướng chung
  của con người là phấn đấu có điều kiện để hưởng
  thụ (nâng cao chất lượng cuộc sống) thông qua các
  SPDV (công nghệ, tiện nghi…). Vì vậy nhà quản
  trị IMC cần chú ý đến khía cạnh này khi ra các
  QĐ về IMC
 15. SỰ TIẾT KIỆM:
  Sự tiết kiệm là một trong những hiệu ứng tâm lý
  của công chúng (chi tối thiểu, lợi tối đa). Nhà quản
  trị cần hiểu hiệu ứng tâm lý trên thông điệp cần
  phản ánh lợi ích đó cho công chúng.
 16. CÔNG SỨC:
  Công sức được xem là một phần chi phí. Do vậy,
  khi xây dựng thông điệp IMC cần nhấn mạnh vào
  các khía cạnh giúp công chúng ít tốn công sức
  những vẫn đảm bảo lợi ích ưu việt như (thuận
  tiện, phong cách…)
 17. HAM MUỐN, ĐUA ĐÒI (THỂ HIỆN):
  Công chúng (đặc biệt là giới trẻ) thường có xu
  hướng thể hiện mình thông qua SPDV, tìm mọi
  cách để họ có thể (ấn tượng, nổi trội…) trước công
  chúng khác. Đối với công chúng này thông điệp
  IMC cần nhấn mạnh yếu tố trên để tạo ảnh hưởng
  đến tâm lý của họ.
 18. XÚC CẢM:
  Con người thường có tính bao dung, sẵn sàng chia
  sẻ, thông cảm với người khác thiệt thòi hơn mình
  (phẩm chất, từ thiện, đạo đức). Thông điệp IMC
  cần khai thác khía cạnh này trong những trường
  hợp cụ thể.
 19. TÍNH DỤC (GiỚI TÍNH):
  Con người thường bị thu hút bởi sức mạnh của
  giời tính (trần đầy chất nam tính, nữ tính…). Do
  vậy trong nhiều trường hợp nhà quản trị cần nhấn
  mạnh khía cạnh này trong nội dung của thông
  điệp IMC.
 20. CÁC XU HƯỚNG
  TÂM LÝ HỌC (Bất lợi)
  TRONG TRUYỀN THÔNG

Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy