Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)
Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)


Bài giảng “Truyền thông marketing tích hợp – Chương 1: Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về truyền thông marketing tích hợp (IMC), nội dung và thành phần của truyền thông marketing tích hợp, vai trò của truyền thông marketing tích hợp trong marketing,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

 1. ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
  bé m«n truyÒn th«ng marketing

  TRUYỀN THÔNG
  MARKETING TÍCH HỢP
  (Integrated Marketing Communications)

  Hà Nội, 2019

 2. CHƯƠNG 1

  TỔNG QUAN VỀ
  TRUYỀN THÔNG
  MARKETING TÍCH HỢP

 3. Ch¬ng
  NỘI DUNG I
  CHƯƠNG 1

  1.1 Giới thiệu về truyền thông marketing
  tích hợp (IMC)
  1.2 Nội dung và thành phần của truyền
  thông marketing tích hợp
  1.3 Vai trò của truyền thông marketing tích
  hợp trong marketing
  1.4 Quản trị quá trình truyền thông
  marketing tích hợp

 4. MỤC TIÊU CHƯƠNG 1

  1. Làm rõ vai trò, chức năng của truyền thông
  marketing trong kinh doanh
  2. Tìm hiểu khái niệm và quá trình phát triển của
  truyền thông MKT tích hợp (IMC)
  3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến IMC
  4. Tìm hiểu các công cụ IMC
  5. Nghiên cứu tích hợp IMC
  Nghiên cứu mô hình quá trình lập kế hoạch IMC

 5. 1.1
  GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN THÔNG
  MARKETING TÍCH HỢP
 6. BỐI
  Phạm vi
  Thách thức
  CẢNH ảnh hưởng
  kinh doanh

  TOÀN CẦU HÓA

  Cơ hội Cạnh tranh
  truyền thông
  (KD)

 7. QUY TRÌNH MARKETING

  DUY TRÌ,
  GIÁ TRỊ KHUẾCH
  THIẾT KẾ ĐƯỢC TRƯƠNG
  GIÁ TRỊ CHẤP VÀ PHÁT
  NHẬN TRIỂN GIÁ
  TRỊ

 8. Khái niệm
 9. Cách thức DN sử dụng truyền thông
  tới thị trường mục tiêu
  Tiến trình duy trì và phát triển phối
  thức truyền thông
  Mục đích Đóng
  MKT ngắn Nhằm: thông góp
  hạn hay dàibáo, thuyết phục
  hạn hay nhắc nhở
  Sử dụng nguồn lực thu hút các thị
  trường tiềm năng
 10. Là quá trình mang Lập KH triển khai,
  tính chiến lược…
  Có thể đo lường thực hiện, đánh giá kết
  được, kết hợp hiệu hợp các chương trình
  quả truyền thông
  Hướng tới thay đổi, duy trì và phát triển (nhận
  thức, cảm xúc, hành vi) các đối tượng công chúng
  nhận tin mục tiêu (bên trong và bên ngoài DN)

  Mục tiêu
  Ngắn hạn: tạo Dài hạn: đóng góp
  doanh thu giá trị thương hiệu

 11. CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG MARKETING

  Internet

  Personal
  selling

  Direct marketing

 12. CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
 13. Công nghệ trực
  tuyến
  Chia sẻ ý kiến, quan
  niệm, sự thấu hiểu
  Lan truyền:
  Công chúng chia sẻ
  với người khác về
  sản phẩm/thương
  hiệu
  TRUYỀN
  THÔNG XÃ
  HỘI
 14. CÁCH THỨC NGƯỜI LÀM MKT
  SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

  -Cho phép DN giao giao tiếp KH theo
  theo cách thức phù hợp
  – Gắn kết khách hàng với DN thông qua
  các phương pháp thu hút
  – Cho phép DN và KH hiểu biết được
  phản ứng của mỗi bên về sản phẩm
  thương hiệu

 15. CÁCH THỨC NGƯỜI LÀM MKT
  SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

  -Cho phép KH có thể tương tác với nhau
  và với DN
  -Hỗ trợ thông tin quan trọng với khách
  hàng
  – Phương tiện hiệu quả trong định hướng
  nhận thức, cảm xúc và hành vi khách
  hàng

 16. Xúc tiến bán
  Tuyên
  Điểm bán truyền

  Quảng Đóng gói
  Các sự cáo
  kiện truyền
  đặc biệt thông

  Quan hệ
  Công Marketing
  chúng tương
  Marketing tác
  Trực tiếp

  IMC TRUYỀN THỐNG

 17. Mỗi công cụ đảm trách một mục
  tiêu riêng

  Thiếu tính thống nhất
  Rời rạc
  Hiệu quả thấp

 18. Xúc tiến bán Phản hồi
  Đóng gói
  trực tiếp

  Quảng cáo Quan hệ
  Điểm bán
  Truyền thông công
  Phương
  chúng/
  tiện tuyên
  truyền
  thông xã truyền
  hội

  Marketing
  Marketing Sự kiện đặc
  Tương tác biệt/
  trực tiếp Tài trợ

  IMC HIỆN ĐẠI

 19. ĐỀU HƯỚNG TỚI:
  Mục tiêu chiến lược (dài hạn)
  Đảm bảo tính thống nhất
  Phối hợp chặt chẽ (gắn kết các chương trình
  và hoạt động)
  Hiệu quả hệ thống

Download tài liệu Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 – TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học) File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button