[Download] Bài giảng Tổng quan đấu thầu qua mạng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Tổng quan đấu thầu qua mạng

Bài giảng Tổng quan đấu thầu qua mạng
Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan đấu thầu qua mạng

Download


Bài giảng Tổng quan đấu thầu qua mạng bao gồm những nội dung về mục đích, lợi ích, khung pháp lý e-GP; kinh nghiệm QT, kế hoạch triển khai; chiến lược, e-GP trong Luật đấu thầu 2013. Với các bạn quan tâm tới vấn đề này thì đây là tài liệu hữu ích.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Tổng quan đấu thầu qua mạng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Tổng quan đấu thầu qua mạng File Word, PDF về máy

Bài giảng Tổng quan đấu thầu qua mạng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan đấu thầu qua mạng

Public Procurement Agency<br />
Ministry of Planning and Investment<br />
<br />
Hệ Hệ thống đấu thầu qua mạngQuốc gia<br />
thống đấu thầu qua mạng Quốc gia<br />
<br />
Tổng quan đấu thầu qua mạng<br />
Tổng quan<br />
Đấu thầu qua mạng<br />
<br />
0<br />
<br />
0<br />
0<br />
<br />
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia<br />
<br />
Nội dung<br />
1<br />
2<br />
<br />
3<br />
<br />
• Mục đích, lợi ích, khung pháp lý e-GP<br />
• Kinh nghiệm QT, kế hoạch triển khai<br />
• Chiến lược, e-GP trong Luật đấu thầu<br />
2013<br />
<br />
1<br />
<br />
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia<br />
<br />
1.1 Mục đích (Vb 6591/VPCP-KTN, 27/8/2012)<br />
1. Nâng cao nhận thức<br />
2. CĐT, BMT (nhà thầu) đăng ký,<br />
tự đăng tải thông tin đấu thầu<br />
3. Đấu thầu qua mạng (Online)<br />
<br />
2<br />
<br />
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia<br />
<br />
1.2 Lợi ích e-GP<br />
• Mục tiêu của Luật<br />
• Tiết kiệm (không gian, thời gian, tiếp<br />
cận thông tin)<br />
• Tự chịu trách nhiệm và tuân thủ<br />
(áp dụng và cải cách)<br />
• Tập trung và phân cấp<br />
3<br />
<br />
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia<br />
<br />
• Đã đến lúc cần thay đổi cơ bản cách thức tiến hành trong<br />
chi tiêu chính phủ (W.). Để xây dựng 1 nền tảng mới cho<br />
thế kỷ 21, chúng ta cần phải cải cách mua sắm chính phủ<br />
để nó có hiệu quả hơn, minh bạch hơn và sáng tạo hơn.<br />
Điều đó sẽ đòi hỏi tư duy mới và một ý thức trách nhiệm<br />
mới, trách nhiệm giải trình và kỷ luật đối với mỗi đồng<br />
(U) được chi tiêu.<br />
<br />
4<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Tổng quan đấu thầu qua mạng File Docx, PDF về máy