[Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh (tt) – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh (tt)

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh (tt)
Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh (tt)

Download


Bài giảng “Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư (tt)” cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình của một dự án đầu tư, các phân tích trong thẩm định dự án, nội dung của thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh (tt) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh (tt) File Word, PDF về máy

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh (tt)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh (tt)

12/8/2015<br />
<br />
TỔNG QUAN VỀ<br />
THẨM ĐỊNH<br />
DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br />
Giảng viên: Nguyễn Đức Vinh<br />
Email: vinh.nd@ou.edu.vn<br />
Khoa: Kinh tế và Quản lý công<br />
<br />
Nội dung<br />
Chu trình của một dự án đầu tư<br />
Các phân tích trong thẩm định dự án<br />
Nội dung của thẩm định dự án đầu tư<br />
<br />
Chu trình dự án<br />
<br />
1<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Ví dụ<br />
<br />
Ví dụ<br />
<br />
Ví dụ<br />
<br />
2<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Chu trình dự án<br />
Ý tưởng dự án<br />
Nghiên cứu tiền khả thi<br />
Nghiên cứu khả thi<br />
Xây dựng cơ bản<br />
Đưa dự án vào hoạt động<br />
Kiểm kê đánh giá dự án<br />
Thanh lý dự án<br />
<br />
THỜI KỲ<br />
CHUẨN BỊ<br />
THỜI KỲ<br />
THỰC HIỆN<br />
THỜI KỲ<br />
KẾT THÚC<br />
<br />
Các nội dung của nghiên cứu<br />
Nghiên cứu thị trường<br />
Nghiên cứu kỹ thuật<br />
Nghiên cứu nguồn lực<br />
=> Thẩm định dự án<br />
Tài chính<br />
Rủi ro<br />
…<br />
<br />
Nghiên cứu thị trường<br />
Khu vực dự án ?<br />
Nhu cầu dự án ?<br />
Hiện tại ?<br />
Tương lai ?<br />
<br />
Phân khúc thị trường ?<br />
Trung bình ?<br />
Cao cấp ?<br />
<br />
3<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Ví dụ<br />
<br />
Nguyên nhân ???<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
<br />
Giới trẻ SG thường thức khuya<br />
Ban đêm trung tâm trời mát mẻ<br />
Nhu cầu gặp mặt trò truyện<br />
Một trải nghiệm mới mẻ<br />
<br />
Ví dụ<br />
<br />
4<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Nguyên nhân ???<br />
• Thu nhập người trẻ mới ra trường<br />
• Yêu cầu diện tích không cao<br />
• Không muốn ở nhà trọ ☺<br />
• Cần không gian tốt hơn lúc SV<br />
• Quy định diện tích tối thiểu<br />
<br />
Nghiên cứu kỹ thuật<br />
Quy mô dự án ?<br />
Công suất phục vụ / sản xuất?<br />
Lựa chọn quy mô ?<br />
<br />
Kỹ thuật áp dụng ?<br />
Các loại hình dịch vụ / sản phẩm ?<br />
Công nghệ tiên tiến hay không ?<br />
<br />
Tổng mức đầu tư ?<br />
<br />
Ví dụ<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh (tt) File Docx, PDF về máy