[Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh
Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh

Download


Bài giảng “Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư” trình bày các nội dung: Tại sao phải phân tích rủi ro, các bước phân tích rủi ro, lợi ích và hạn chế của phân tích, các phương pháp phân tích rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh File Word, PDF về máy

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh

12/8/2015<br />
<br />
PHÂN TÍCH RỦI RO<br />
TRONG THẨM ĐỊNH<br />
DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br />
<br />
Giảng viên: Nguyễn Đức Vinh<br />
Email: vinh.nd@ou.edu.vn<br />
Khoa: Kinh tế và Quản lý công<br />
<br />
Nội dung<br />
Tại sao phải phân tích rủi ro<br />
Các bước phân tích rủi ro<br />
Lợi ích và hạn chế của phân tích<br />
Các phương pháp phân tích rủi ro<br />
<br />
Tại sao phải phân tích rủi ro<br />
Lợi ích và chi phí trải dài theo thời gian<br />
Những biến số tác động có rủi ro<br />
Việc tính toán số liệu chính xác tốn kém<br />
Loại bỏ dự án tồi / Không để sót dự án tốt<br />
<br />
1<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Các bước phân tích rủi ro<br />
Nhận dạng các biến đầu vào<br />
Nhận dạng các biến rủi ro<br />
Ước lượng phạm vi thay đổi các biến<br />
Phân tích tác động của sự thay đổi<br />
Tóm tắt cùng với những đề nghị<br />
<br />
Lợi ích của phân tích rủi ro<br />
Có bức tranh rõ hơn để lựa chọn dự án<br />
Giúp tiết kiệm ngân quỹ tìm thông tin<br />
Giảm mức độ sai lệch đánh giá dự án<br />
Nhận dạng và đo lường rủi ro dự án<br />
Sự cần thiết trong việc quản lý rủi ro<br />
<br />
Hạn chế của phân tích rủi ro<br />
Các biến phụ thuộc không được xác định rõ<br />
ràng dễ làm cho đánh giá sai lệch<br />
Nếu mô hình tính toán không đúng, kết quả<br />
phân tích rủi ro cũng có thể bị sai<br />
<br />
2<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Các phương pháp phân tích rủi ro<br />
Phân tích độ nhạy<br />
Phân tích tình huống<br />
Phân tích mô phỏng<br />
<br />
Phân tích độ nhạy<br />
Cho các biến rủi ro thay đổi<br />
Phân tích cái gì sẽ xảy ra nếu …<br />
Kiểm soát nguồn rủi ro<br />
Tìm ra các biến rủi ro quan trọng<br />
Hướng thay đổi của kết quả<br />
<br />
Phân tích độ nhạy<br />
Phạm vi và phân phối xác suất<br />
Hướng của những tác động<br />
Phân tích độ nhạy có hạn chế<br />
Số lương biến phân tích còn ít ( Phân tích kịch bản (xấu, trung bình, tốt)<br />
Số biến nhiều hơn 2<br />
Các biến có phân phối xác suất<br />
Các biến có tương quan với nhau<br />
=> Phân tích mô phỏng<br />
<br />
Thực hành phân tích độ nhạy<br />
<br />
Trân trọng cảm ơn!<br />
<br />
4<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư – Nguyễn Đức Vinh File Docx, PDF về máy