[Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian – Nguyễn Đức Vinh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian – Nguyễn Đức Vinh

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian – Nguyễn Đức Vinh
Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian – Nguyễn Đức Vinh

Download


Bài giảng “Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian” trình bày các nội dung: Giá trị tiền theo thời gian, giá trị tương lai, giá trị tương lai, dòng tiền đều, dòng tiền đều mãi mãi, bảng kế hoạch lãi lỗ, bảng báo cáo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian – Nguyễn Đức Vinh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian – Nguyễn Đức Vinh File Word, PDF về máy

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian – Nguyễn Đức Vinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian – Nguyễn Đức Vinh

12/8/2015<br />
<br />
GÍA TRỊ CỦA TIỀN<br />
THEO THỜI GIAN<br />
<br />
Giảng viên: Nguyễn Đức Vinh<br />
Email: vinh.nd@ou.edu.vn<br />
Khoa: Kinh tế và Quản lý công<br />
<br />
Nội dung<br />
Giá trị tiền theo thời gian<br />
Giá trị tương lai<br />
Giá trị hiện tại<br />
Dòng tiền đều<br />
Ứng dụng<br />
<br />
Dòng tiền đều mãi mãi<br />
Bảng kế hoạch lãi lỗ<br />
Bảng báo cáo ngân lưu<br />
<br />
Tại sao tiền có giá trị theo thời gian<br />
Tại sao một đồng hôm nay có giá trị cao hơn<br />
một đồng trong năm sau?<br />
o Chi phí cơ hội<br />
o Sự không chắc chắn<br />
o Lạm phát<br />
<br />
1<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Giá trị tương lai<br />
Giá trị tương lai của một số tiền<br />
o<br />
<br />
Ký hiệu:<br />
FVt = Giá trị tương lai tại thời điểm t<br />
CF0 = Ngân lưu ở hiện tại (hiện giá)<br />
i = Lãi suất<br />
<br />
o<br />
<br />
FVt = CF0(1+i)t<br />
<br />
Giá trị tương lai<br />
Ví dụ:<br />
GPD bình quân đầu người Việt Nam hiện<br />
nay bằng ½ GDP của Indonesia, bằng ¼<br />
GDP của Thái Lan. Với tốc độ tăng GDP<br />
bình quân hiện tại là 5.5%/năm thì bao lâu<br />
Việt Nam sẽ bằng Indo và Thái hiện tại ?<br />
<br />
Giá trị tương lai<br />
Ví dụ:<br />
Nếu cần 15000 vào 5 năm sau để cho con<br />
đi du học thì bây giờ bố mẹ cần gửi tiết<br />
kiệm với số tiền bao nhiêu biết lãi suất<br />
hiện tại là 7%/năm và giả sử mức lãi suất<br />
này sẽ không biến động trong 5 năm.<br />
<br />
2<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Giá trị tương lai<br />
Cần phân biệt:<br />
o Lãi suất đơn<br />
o Lãi suất kép<br />
o Lãi suất tương đương<br />
<br />
Giá trị tương lai<br />
Ví dụ:<br />
Một tiệm cầm đồ cho vay có lãi suất là<br />
1,1%/tháng thì lãi suất ấy tương đương với<br />
lãi suất theo năm là bao nhiêu ?<br />
<br />
Giá trị tương lai<br />
Ví dụ:<br />
Một tiệm cầm đồ cầm đồ với tiền lãi là<br />
1000VND / ngày với số tiền vay là 1 triệu<br />
VND. Hãy tính lãi suất tương đương?<br />
<br />
3<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Giá trị hiện tại (hiện giá)<br />
Hiện giá của một số tiền<br />
o Ký hiệu:<br />
• FVt = Giá trị tại thời điểm t<br />
• PV = Giá trị ở hiện tại (hiện giá)<br />
• r = Suất chiết khấu<br />
<br />
PV =<br />
<br />
FVt<br />
(1 + r ) t<br />
<br />
Giá trị hiện tại (hiện giá)<br />
Tại sao chúng ta chiết khấu?<br />
o Chiết khấu giúp chúng ta chuyển ngân lưu ở<br />
các năm tương lai về ngân lưu tương đương ở<br />
năm hiện tại để có thể so sánh, tính toán hoặc<br />
tổng hợp cho các mục đích phân tích.<br />
<br />
$2,000<br />
$1,800<br />
$1,600<br />
$1,400<br />
$1,200<br />
$1,000<br />
$800<br />
$600<br />
1%<br />
<br />
2%<br />
<br />
3%<br />
<br />
4%<br />
<br />
5%<br />
<br />
6%<br />
<br />
7%<br />
<br />
8%<br />
<br />
9% 10% 11% 12% 13% 14%<br />
<br />
Suất chiết khấu<br />
<br />
4<br />
<br />
12/8/2015<br />
<br />
Tổng giá trị tương lai<br />
Một dự án X có ngân lưu ròng hàng năm (bắt<br />
đầu từ năm 1): NCF1, …, NCFn sẽ có tổng<br />
giá trị tương lai như sau:<br />
n<br />
<br />
FV(X) = ∑ NCFt (1 + i) n − t<br />
t =1<br />
<br />
Tổng giá trị hiện tại<br />
Một dự án X có ngân lưu ròng hàng năm (bắt<br />
đầu từ năm 1): NCF1, …, NCFn sẽ có tổng<br />
hiện giá như sau:<br />
<br />
NCFt<br />
t<br />
t =1 (1 + r )<br />
n<br />
<br />
PV ( X ) = ∑<br />
<br />
Dòng tiền đều hữu hạn<br />
Dòng tiền đều hữu hạn?<br />
o<br />
<br />
o<br />
<br />
o<br />
<br />
Ký hiệu: A (Annuity)<br />
Dòng tiều đều hữu hạn là một dòng tiền bằng<br />
nhau, bắt đầu từ năm 1, kéo dài trong n năm<br />
Trong tài chính, có rất nhiều ứng dụng công<br />
thức hiện giá của dòng tiền đều hữu hạn<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian – Nguyễn Đức Vinh File Docx, PDF về máy