[Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 – ThS. Phạm Bảo Thạch – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 – ThS. Phạm Bảo Thạch

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 – ThS. Phạm Bảo Thạch
Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 – ThS. Phạm Bảo Thạch

Download


Chương 2: Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình lập dự án đầu tư. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu phát hiện cơ hội, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 – ThS. Phạm Bảo Thạch – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 – ThS. Phạm Bảo Thạch File Word, PDF về máy

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 – ThS. Phạm Bảo Thạch

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 – ThS. Phạm Bảo Thạch

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
  KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

  CHƯƠNG 2
  TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG CỦA
  QUÁ TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  1

 2. Căn nguyên của việc thiết lập và
  thẩm định dự án

  Nguồn lực có hạn (sự khan hiếm
  nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, tài
  chính, nguyên vật liệu,…).
  Do đó, phải làm thế nào sử dụng các
  nguồn lực này một cách hiệu quả nhất
  xét trên phương diện của một quốc
  gia/doanh nghiệp/cá nhân.

  2

 3. Khái quát các bước nghiên cứu và hình
  thành một dự án đầu tư
  Nghiên cứu CƠ HỘI-Ý TƯỞNG

  Bác bỏ
  Phác thảo dự án
  Kết thúc
  Chấp nhận

  Nghiên cứu TIỀN KHẢ THI & KHẢ THI

  Nghiên cứu PHÁP LÝ Nghiên cứu MÔI TRƯỜNG
  NĂNG LỰC CHỦ ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ

  Báo cáo TIỀN KHẢ THI
  Nghiên cứu KỸ THUẬT Nghiên cứu TỔ CHỨC
  CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ

  Báo cáo KHẢ KHI
  Phân tích TÀI CHÍNH Phân tích KT-XH

  Bác bỏ
  Kết thúc
  Chấp nhận

  Giai đoạn TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ 3

 4. Nghiên cứu phát hiện cơ hội đầu tư

  q
  Mục đích của bước này là phát hiện các cơ hội
  đầu tư
  q
  Xác định sơ bộ khả năng thực hiện từng cơ hội
  q
  Yêu cầu đặt ra đối với bước này là phải đưa ra
  những thông tin cơ bản phản ảnh một cách sơ bộ
  khả năng thực thi và triển vọng của từng cơ hội
  đầu tư.
  q
  Sản phẩm của bước này là bản phác thảo về các
  cơ hội đầu tư.

  4

 5. Nghiên cứu phát hiện cơ hội đầu tư

  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG SẴN CÓ
  q
  Thị hiếu q
  Vốn
  q
  Nhu cầu q
  Nguyên vật liệu
  q
  Đối thủ cạnh tranh,… q
  Lao động
  q
  Kỹ thuật, công nghệ

  NHỮNG LỢI THẾ SO SÁNH
  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
  q
  Tài nguyên thiên nhiên q
  Chính sách pháp luật
  q
  Nguồn nguyên liệu CƠ HỘI q
  Chính sách ưu đãi
  q
  Cơ sở hạ tầng
  q
  Nguồn lao động ĐẦU TƯ q
  Qui định, …

  ĐAM MÊ, HOÀI BÃO NĂNG LỰC SỞ TRƯỜNG
  q
  Thể thao q
  Giao tiếp ứng xử
  q
  Nghệ thuật q
  Tổ chức và quản lý
  q
  Tài chính q
  Lao động nghề chuyên biệt
  q
  Danh vọng,… q
  Nghiên cứu khoa học 5

 6. Một số gợi ý để phát hiện-nắm bắt-biến
  cơ hội thành hiện thực
  q
  Biết cách phán đoán tình thế mới có thể phát hiện được cơ hội
  q
  Cần có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt để khi thời cơ đến, bạn có thể
  nắm bắt nó ngay tức thì
  q
  Liệu có thể nắm bắt được cơ hội hay không hoàn toàn quyết
  định bởi sự nỗ lực của bản thân
  q
  Người biết nắm bắt cơ hội luôn biết chờ cơ hội (thời cơ)
  q
  Cần đặc biệt chú ý phát triển cơ hội nâng niu cơ hội
  q
  Trong khi chúng ta đang tìm kiếm cơ hội, có thể nó đang ở ngay
  bên cạnh (Luôn có những cơ hội hiện ra trước mắt bạn)
  q
  Đối với kẻ mạnh thêm một sự thay đổi/biến động là thêm một cơ
  hội (Trong rủi ro luôn có cơ hội)
  q
  Khi phát hiện cơ hội phải nắm thật chặt, rồi gắng sức, nỗ lực hết
  mình, cuối cùng đi đến thành công

  6

 7. Hình thành Ý TƯỞNG

  CƠ HỘI ĐẦU TƯ

  Thông tin thị trường

  Tiềm năng sẵn có

  Cơ chế chính sách
  Nhận dạng  •
  Năng lực sở trường
  CƠ HỘI  •
  Đam mê hoài bão

  Những lợi thế so sánh,..
  Mầm mống
  Ý TƯỞNG
  CÁC YẾU TỐ CỦNG CỐ Ý TƯỞNG

  BÊN NGOÀI
  Ý TƯỞNG ⁻
  Pháp lý
   ĐẦU TƯ ⁻
  Thị trường

  Mục tiêu chung

  Công nghệ

  Mục tiêu cụ thể  ⁻
  Lao động – nhân lực
  có thể đo lường  MỤC TIÊU •
  BÊN TRONG
  được ₋
  Năng lực quản trị

  Năng lực tài chính
  Phác thảo ₋
  Năng lực sản xuất­vận hành
  Ý TƯỞNG 7

 8. Cách viết một ý tưởng đầu tư

  (1) Tên ý tưởng
  (2) Mục tiêu ý tưởng
  (3) Các cơ sở để thực hiện ý tưởng
  § Các vấn đề về thị trường
  § Các vấn đề về công nghệ kỹ thuật
  § Các vấn đề về tổ chức SXKD
  (4) Nội dung ý tưởng
  § Lĩnh vực kinh doanh
  § Sản phẩm/dịch vụ (chú ý tính sáng tạo, tính mới của SP/DV)
  § Đối tượng khách hàng
  § Vốn đầu tư dự tính-nguồn vốn (Tổng vốn đầu tư; Vốn đầu tư vào tài sản
  cố định/tài sản lưu động; Vốn tự có/Vốn vay/Vốn khác)
  § Địa điểm kinh doanh 8

 9. Nghiên cứu tiền khả thi

  Đây là bước tiếp tục nghiên cứu cơ hôi đầu tư để tiến hành nghiên
  cứu sâu hơn, chi tiết và kỹ lưỡng hơn với những cơ hội đầu tư có
  triển vọng.
  Mục đích nghiên cứu tiền khả thi nhằm loại bỏ các dự án bấp bênh
  (về thị trường, về kỹ thuật), những dự án mà kinh phí đầu tư quá lớn,
  mức sinh lợi nhỏ, hoặc không thuộc loại ưu tiên trong chiến lược
  phát triển kinh tế – xã hội hoặc chiến lược phát triển SXKD
  Đối với các cơ hội đầu tư quy mô nhỏ, không phức tạp về mặt kỹ
  thuật và triển vọng đem lại hiệu quả rõ ràng thì có thể bỏ qua giai
  đoạn nghiên cứu tiền khả thi.
  Nghiên cứu ở giai đoạn này là chưa chi tiết, xem xét ở trạng thái
  tĩnh, ở mức trung bình mọi đầu vào, đầu ra, mọi khía cạnh kỹ thuật,
  tài chính kinh tế của cơ hội đầu tư và toàn bộ quá trình thực hiện đầu
  tư vận hành kết quả đầu tư.

  9

 10. Cách viết báo cáo tiền khả thi

  Tham khảo nội dung 2.3.2,
  trang 11

  10

 11. Nghiên cứu khả thi
  Mục đích nghiên cứu khả thi là xem xét lần cuối cùng nhằm đi đến
  những kết luận xác đáng về mọi vấn đề cơ bản của dự án bằng các số
  liệu đã được tính toán cẩn thận, chi tiết trước khi quyết định đầu tư chính
  thức.
  Đây là bước sàng lọc lần cuối cùng để lựa chọn được dự án tối ưu. Ở
  giai đoạn này phải khẳng định cơ hội đầu tư có khả thi hay không? Có
  vững chắc, hiệu quả hay không?
  Nội dung nghiên cứu cũng tương tự như giai đoạn nghiên cứu tiền khả
  thi, nhưng khác nhau ở mức độ chi tiết hơn, chính xác hơn. Mọi khía
  cạnh nghiên cứu đều được xem xét ở trạng thái động, tức là có tính đến
  các yếu tố bất định có thể xảy ra theo từng nội dung nghiên cứu.
  Xét về mặt hình thức, tài liệu nghiên cứu khả thi là một tập hợp hồ sơ
  trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các khía cạnh về tính pháp lý,
  môi trường đầu tư, kỹ thuật công nghệ, tổ chức SXKD, hiệu quả tài
  chính,…

  11

 12. Nội dung của nghiên cứu tiền khả thi và khả thi

  Nghiên cứu về
  tính pháp lý

  Phân tích về Phân tích tình
  hiệu quả kinh hình kinh tế
  tế xã hội tổng quát
  NỘI
  DUNG
  CHỦ Nghiên cứu về
  Phân tích hiệu thị trường, sản
  YẾU
  quả tài chính phẩm – dịch vụ

  Nghiên cứu về
  Ngiên cứu về
  nhân sự lao
  kỹ thuật công
  động, tổ chức
  nghệ
  SXKD 12

 13. Tính pháp lý của dự án

  Căn cứ pháp lý: Là những văn bản pháp luật, nghị định, chỉ
  thị, hướng dẫn của cấp trên, chính quyền, có liên quan đến
  việc thực hiện dự án đầu tư.
  VD:
  § Với doanh nghiệp Nhà nước: Quyết định thành lập
  hay thành lập lại; Các quyết định đầu tư; cơ quan cấp
  trên trực thuộc; người đại diện chính thức, chức vụ
  người đại diện chính thức và địa chỉ, điện thoại.
  § Với các thành phần kinh tế khác: Giấy phép hoạt
  động; cơ quan cấp giấy phép hoạt động; người đại
  diện chính thức, chức vụ người đại diện chính
  thức; vốn pháp định; địa chỉ, điện thoại.
  13

 14. Phân tích tình hình KT-XH tổng quát

  Tình hình kinh tế xã hội tổng quát của dự án bao gồm các vấn đề
  sau:
  q Điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, khí hậu,…) có liên quan
  đến việc lựa chọn địa điểm thực hiện đầu tư và hiệu quả của dự
  án.
  q Điều kiện dân số lao động liên quan đến nhu cầu và khuynh
  hướng tiêu thụ sản phẩm, đến nguồn lao động cung cấp cho dự
  án
  q Tình hình chính trị, chính sách, pháp luật có liên quan đến các
  chế độ và chính sách của toàn bộ và suốt vòng đời của dự án
  đầu tư.
  q Tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa
  phương, tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của ngành,
  của cơ sở (tốc độ tăng GDP, tỷ lệ GDP/đầu người, lãi suất cơ
  bản trên thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh nói chung,…) 14

 15. Nghiên cứu thị trường SP-DV của dự án
  Sơ đồ phân tích môi trường tác nghiệp

  Những người gia
  nhập tiềm năng

  Sự đe dọa của
  người gia nhập mới
  Khả Khả
  năng năng
  Nhà thương DỰ ÁN thương Khách
  cung lượng Sự cạnh tranh giữa lượng hàng
  cấp với nhà những đối thủ hiện tại với
  cung khách
  cấp Sự đe dọa của sản hàng
  phẩm thay thế

  Sản phẩm
  thay thế 15

 16. Nghiên cứu về kỹ thuật công nghệ

  q Phân tích các phương án công nghệ (tính hiện đại,
  tính kinh tế, tính thích hợp, thân thiện với môi
  trường) và lựa chọn phương án công nghệ tốt nhất.
  q Phương án chuyển giao công nghệ (nội dung
  Phân tích và lựa chuyển giao, điều kiện tiếp nhận, phương thức
  chọn công nghệ thanh toán,…)
  q Các biện pháp bảo vệ môi trường (chống ô nhiễm
  nguồn nước, không khí, tiếng ồn,…)

  q Phân tích, lựa chọn phương án máy móc, thiết bị
  (kể cả máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế)
  Phương án máy q Phương án mua sắm máy móc thiết bị (mua ở đâu,
  móc, thiết bị giá cả, vận chuyển, bảo hành, …)
  q Điều kiện lắp ráp, vận hành, đào tạo kỹ thuật.

  16

 17. Nghiên cứu về kỹ thuật công nghệ (tt)

  q Phân tích các điều kiện cơ bản của địa điểm (điều kiện
  tư nhiên, kinh tế, xã hội,…)
  q Làm rõ các chi phí địa điểm có ảnh hưởng tới giá thành
  xây dựng cơ bản, tới chi phí khai thác công trình, tới giá
  cả tiêu thụ sản phẩm dịch vụ.
  q Phân tích mặt kinh tế xã hội (tạo việc làm, tăng thu nhập
  Phân tích, lựa chọn cho cư dân, sinh thái, môi trường …)
  địa điểm xây dựng
  công trình đầu tư q Thiết kế bố trí công trình
  q Bản vẽ thiết kế công trình
  q Kết cấu hạ tầng công trình (điện, đường, nước,…)
  q Bố trí công trình chính, phụ, hạ tầng trên tổng thể mặt
  bằng

  17

 18. Chọn địa điểm và xây dựng dự án

  CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ
  KINH TẾ
  Thu nhập, 
  NHÂN LỰC Chính trị, pháp luật, kinh  thuế,..
  Trình độ, lượng  tế, văn hóa, xã hội
  cung cấp

  VÙNG CỘNG ĐỒNG
  ĐẦU VÀO

  NGUYÊN 

  ĐẦU RA
  VỊ TRÍ
  LIỆU ­ Giá đất                   ­ Diện tích HÀNG HÓA
  Mức cung,  ­ Chi phí xd             ­ Khả năng mở rộng Đáp ứng nhu 
  giá cả, chất  ­ Xử lý chất thải      ­ Địa hình cầu, hệ 
  lượng, vận  ­ Cấp thoát nước    ­ Đường giao thông thống phân 
  chuyển ­ Năng lượng          ­ Thông tin liên lạc phối,…

  CƠ SỞ HẠ TẦNG
  TÀI CHÍNH XàHỘI
  Thị trường  Điều kiện tự nhiên, môi trường  Đời sống
  vốn, tổ chức  sản xuất kinh doanh VH, việc 
  tín dụng làm, môi 
  trường 18
  CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ

 19. Nghiên cứu về nhân sự lao động, tổ chức
  SXKD

  Phân tích nhân sự, lao động
  § Nguồn cung nhân lực, trình độ kỹ năng, tuyển dụng,
  đào tạo,…
  § Tổ chức cơ cấu nhân sự
  § Thiết kế công việc, trả thù lao

  Tổ chức sản xuất kinh doanh
  § Kế hoạch sản xuất
  § Kế hoạch tiêu thụ
  19

 20. Phân tích hiệu quả tài chính

  Phân tích hiệu quả tài chính của dự án nhằm đánh giá dự
  án có tính khả thi về mặt tài chính hay không. Kết quả của
  quá trình phân tích tài chính là căn cứ để chủ đầu tư quyết
  định có nên đầu tư hay không? Các đơn vị tài trợ quyết
  định tài trợ vốn,…

  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư
  q
  Chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (Net Present Value – NPV)
  q
  Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Returns – IRR)
  q
  Tỷ số lợi ích trên chi phí (B/C)
  q
  Thời gian hoàn vốn PP (Pay back Period)
  20

Download tài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 – ThS. Phạm Bảo Thạch File Docx, PDF về máy