Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Bài giảng Quản trị rủi ro – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 13:44

Bài giảng Quản trị rủi ro 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝBÀI GiẢNGMÔN HỌC: QUẢN TRỊ RỦI ROGiảng viên: NGƯT.PGS.TS Nguyễn Minh DuệHà Nội 20072MỤC ĐÍCH MÔN HỌCNâng cao lý thuyết và phương pháp phân tích và quảnrủi ro trong kinh doanh và đầu tưVận dụng tính toán và đề xuất biện pháp quảnrủi ro trong doanh nghiệp3B I1- Lý thuyết quyết định V R I ROCác quyết định trong quản lý:Nhà quản lý thường chọn những quyết định hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của doanh nghiệpQuyết định có thể xảy ra:- Quyết định đúng sinh lợi thành công- Quyết định sai rủi ro thất bạiLý thuyết quyết định: phân tích một cách có hệ thống những vấn đề trong quản lý để tạo ra các quyết định có hiệu quảPhương pháp ra quyết định liên quan đến mô hình ra quyết định4Quá trình ra quyết địnhThiết lập tiêu chuẩn và mục tiêuĐề xuất các phương án trong kinh doanh hoặc đầu tưXây dựng mô hình và các thông số của quá trìnhXác định phương án tối ưu5 mô hình quyết địnhBiến ngoàiMô hìnhĐiều kiệnràng buộcBiến quyết địnhHàmmục tiêuMô hình là tập hợp các quan hệ giữa các biến nhằm đo hiệu quả đạt được và thoả mãn các ràng buộc6Thành phần của mô hìnhBiến quyết định (decision variables): là biến nằm trong phạm vi kiểm soát của nhà quản lý (sản lượng, giá bán, . . .)Biến ngoài (exogenouss variables): là biến nằm ngoài phạm vi kiểm soát của nhà quản lý, phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài (nhu cầu thị trường, giá nguyên vật liệu, đối thủ cạnh tranh, . . .)Điều kiện ràng buộc (constraints): là những điều kiện mà các quyết định phải thoả mãn (luật pháp, giới hạn về công suất, vốn đầu tư, . . .)Độ đo hiệu quả (measure of performance): là hàm mục tiêu, tiêu chuẩn quyết định (lợi nhuận, NPV, IRR, . . .)Biến trung gian (intermediate variables): là biến dùng để biểu diễn các biến quyết định, thường là biểu thức trung gian trước khi tính hàm mục tiêu (doanh thu=giá bán x sản lượng thương phầm)7Quan hệ giữa các biến và hàm mục tiêuLợi nhuậnCP CP v.hànhCP bán hàngĐịnh phí CP thiết bịCP phụ liệuCP nguyên liệuCP nhân côngDoanh thuCông suất Sản lượng Nguyên liệuSố giờ côngGiá bán C.suất thêm Nhu cầuCP nguyên liệuNSLĐ Giờ công8Môi trường ra quyết địnhTình huống xác địnhThông tin đầu vào hoàn toàn xác địnhKết quả đầu ra là duy nhất, xác suất: 1Dễ dàng, nhanh chóng ra quyết địnhTình huống rủi roThông tin đầu vào có nhiều giá trị, có phân bố sác xuấtKết quả đầu ra cũng vậy, tập hợp các kết quả có phân bố xác suấtáp dụng lý thuyết xác suất để ra quyết địnhTình huống bất định Thông tin đầu vào không chắc chắn, không có phân bố xác suất.Kết quả đầu ra không xác định, không có phân bố xác suấtKhó khăn để ra quyết địnhp d ng lý thuy t trũ ch i 9Xác suất kết quảXác suấtkết quảXác suấtkết quảXác suấtkết quảkết quảkết quả kết quả1Xác địnhRủi ro Bất định10Khái niệm Rủi roMột số định nghĩa chọn lọc:.Rủi ro là khả năng xảy ra một sự cố không may.Rủi ro là sự kết hợp của nguy cơ.Rủi ro là sự không thể đoàn trước được nguyên nhân dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán Rủi ro là khả năng xảy ra tổn thất[…]… trách quảnrủi ro Kiểm tra: – Lập kế hoạch phục hồi rủi ro (hoả hoạn, bãi công, ,) – Quy định các thủ tục phát hiện, phòng ngừa và thông báo rui ro – Kiểm tra định kỳ các thủ tục, hợp đồng – Kiểm tra hoạt động của cán bộ (hoặc bộ phận) chuyên trách quảnrủi 21 ro Sơ đồ quảnrủi ro Nhận dạng rủi ro Phiếu điều tra Tập kích não Đánh giá rủi ro Rủi ro đã biết Rủi ro mới Phân cấp rủi ro Mức độ thiệt… Các rủi ro về chính trị- xã hội Các rủi ro về thông tin khi ra quyết định DAĐT Phân loại theo yếu tố: Chủ quan và khách quan Rủi ro khách quan thuần tuý 17 Phân Loại rủi ro Phân loại theo nơi phát sinh Rủi ro do bản thân dự án gây ra Rủi ro xảy ra bên ngoài (môi trường) và tác động xấu đến dự án Phân loại theo mức độ khống chế rủi ro Rủi ro không thể khống chế được (bất khả kháng) Rủi ro có… Rủi ro giai đoạn chuẩn bị đầu tư (chủ yếu do ra quyết định) Rủi ro giai đoạn thực hiện đầu tư Rủi ro giai đoạn khai thác dự án 18 Một số quan điểm về rủi ro Rủi ro không có tính đối xứng, chỉ có hại Rủi ro có tính đối xứng, thắng hoặc bại, được hoặc thua Rủi ro có các đặc trưng: – Tần suất xuất hiện (nhiều, ít) – Biên độ thiệt hại (lớn, nhỏ) – Các rủi ro đồng thời, xem xét tổng thể các rủi ro. ..Khái niệm về Rủi ro Sự thống nhất giữa các định nghĩa: Đề cập đến sự không chắc chắn, được coi la mối ngờ vực của tương lai Mức độ rủi ro là khác nhau Hậu quả do một hoặc nhiều nguyên nhân 11 Định nghĩa chung Rủi ro Rủi ro là sự kiện bất ngờ xảy ra gây tổn thất cho con người Các đặc trưng của rủi ro: Rủi ro là sự kiện ngẫu nhiên (bất ngờ) Rủi ro là sự cố gây tổn thất Rủi ro là sự kiện ngoài… chẩn trị bệnh 20 Công đoạn quảnrủi ro Nhận dạng rủi ro: danh mục rủi ro (khách quan, chủ quan) theo phương pháp Tập kích não Phân tích rủi ro đã nhận dạng và xử lý sơ bộ (mức độ thiệt hại, xác suất xảy ra; khả năng phòng ngừa hoặc giảm nhẹ) Xử lý hành chính các rủi ro: – Chuyển rủi ro sang chủ thể kinh tế khác – Tìm nguồn tài trợ để trang trải – Giao cho cán bộ (hoặc bộ phận) chuyên trách quản. .. kiện ngoài mong muốn 12 Hậu quả Rủi ro Tổn thất rủi ro: con người và tài sản Chi phí rủi ro: Phòng ngừa, hạn chế và bổi thường Quan hệ tần số và mức độ nghiêm trọng rủi ro: Tần số rủi ro 1 30 300 Mức độ nghiên trọng Tam giác Heinrich (tại nạn lao động) Thương tích nghiêm trọng Thương tích ít nghiêm trọng Không gây thương tích 13 Thái độ con người với Rủi ro Thích rủi ro, mạo hiểm – Thích nhưng tìm… chủ quan 15 Ri ro Kinh doanh u t Rủi ro? Là khả năng sai lệch xảy ra giữa giá trị thực tế và kỳ vọng kết quả; sai lệch càng lớn, rủi ro càng nhiều Là toàn bộ biến cố ngẫu nhiên tiêu cực tác động lên quá trình đầu tư, kinh doanh làm thay đổi kết quả theo chiều hướng bất lợi 16 Phân Loại rủi ro Phân loại theo bản chất: Các rủi ro tự nhiên Các rủi ro về công nghệ và tổ chức Các rủi ro về kinh tế-tài… thời, xem xét tổng thể các rủi ro 19 Quản lý rủi ro Quảnrủi ro là dự kiến ngăn ngừa và đề xuất biện pháp kiểm soát các rủi ro nhằm loại bỏ, giảm nhẹ hoặc chuyển chúng sang một tác nhân kinh tế khác, tạo điều kiện sử dụng tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp So sánh quảnrủi ro với công việc thầy thuốc – Phòng bệnh (con người, doanh nghiệp): chẩn đoán bệnh (rủi ro) , áp dụng biện pháp phòng ngừa và… Không gây thương tích 13 Thái độ con người với Rủi ro Thích rủi ro, mạo hiểm – Thích nhưng tìm cách hạn chế – Chấp nhận, phó mặc, liều lĩnh Bàng quan với rủi ro Sợ rủi ro > Hành vi con người với rủi ro: có ý thức và vô thức 14 Nguyên nhân Rủi ro Kinh doanh và ầu tư Nguyên nhân khách quan: – Điều kiện tự nhiên: bão lụt, động đất, biến đổi khí hậu, – Điều kiện môi trường KDĐT: Chính sách kinh tế… Cạnh tranh Các hãng cung ứng Quản lý và kiểm tra Các giai đoạn của kế hoạch phục hồi Những nơi có thể vay Cổ đông Các đối tác kinh tế chủ yếu có liên quan 23 Bài 2: phương pháp phân tích tính toán dAĐT 1 Phương pháp giải bài toán đầu tư thông tin xác định (phương pháp thông thường) 2 Phương pháp giải bài toán đầu tư rủi ro (áp dụng lý thuyết xác suất) 3 Phương pháp giải bài toán đầu tư thông tin bất . của rủi ro: . Rủi ro là sự kiện ngẫu nhiên (bất ngờ). Rủi ro là sự cố gây tổn thất. Rủi ro là sự kiện ngoài mong muốn13Hậu quả Rủi roTổn thất rủi ro: con. địnhRủi ro Bất định10Khái niệm Rủi roMột số định nghĩa chọn lọc: .Rủi ro là khả năng xảy ra một sự cố không may .Rủi ro là sự kết hợp của nguy cơ .Rủi ro

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản trị rủi ro – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài giảng Quản trị rủi ro, Bài giảng Quản trị rủi ro, Bài giảng Quản trị rủi ro, Phương pháp giải bài toán đầu tư thông tin xác định phương pháp thông thường Phương pháp giải bài toán đầu tư rủi ro áp dụng lý thuyết xác suất Giá trị hiện tại thuần NPV, Sinh lợi trung bình một cổ phiếu trong n thời kỳ Kỳ vọng sinh lợi một cổ phiếu: Kỳ vọng sinh lợi một tập cổ phiếu:, Tính rủi ro một cổ phiếu: 2 phương pháp tiếp cận Tính tốn rủi ro của một tập hợp:, Tiêu chuẩn minimax và maximin

Hy vọng thông qua bài viết Bài giảng Quản trị rủi ro . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button