Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 – TS. Đinh Thị Thanh Bình – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 – TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 – TS. Đinh Thị Thanh Bình
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 – TS. Đinh Thị Thanh Bình


Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trình bày nội dung về quá trình công nghệ, tác nghiệp kho và mặt bằng: sơ đồ nguyên tắc Quá trình công nghệ kho hàng, tác nghiệp công nghệ tại kho hàng, mặt bằng kho hàng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 – TS. Đinh Thị Thanh Bình – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 – TS. Đinh Thị Thanh Bình File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 – TS. Đinh Thị Thanh Bình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 – TS. Đinh Thị Thanh Bình

QUẢN TRỊ KHO VÀ HÀNG LƯU KHO<br />
WAREHOUSING & INVENTORY MANAGEMENT<br />
Giảng viên:<br />
<br />
Đinh Thị Thanh Bình, Bộ môn Quy hoạch & Quản lý Giao thông Vận tải,<br />
Trường đại học Giao thông Vận tải<br />
Tel. 0904395758<br />
Email: dinhthanhbinh.utc@gmail.com<br />
<br />
Thời lượng:<br />
<br />
3 tín chỉ (30 giờ lý thuyết, 30 giờ bài tập + thảo luận, 90 giờ tự học)<br />
<br />
Phương pháp đánh giá học phần:<br />
Điểm học phần = 30%* điểm thành phần + 70% điểm thi kết thúc học phần<br />
Điểm thành phần = 50% điểm chuyên cần + 50% điểm bài tập, kiểm tra<br />
<br />
Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT<br />
<br />
3/5/2017<br />
<br />
1<br />
<br />
Chương 3: Quá trình công nghệ, tác nghiệp kho và mặt bằng<br />
Warehouse Process, Operations and Layout<br />
3.1. Sơ đồ nguyên tắc Quá trình công nghệ kho hàng<br />
+ Nhận hàng (Receiving)<br />
+ Tạm lưu kho (put-away)<br />
+ Bảo quản (Storage)<br />
+ Nhặt hàng theo đơn đặt hàng (order-picking)<br />
+ Đóng gói (Parking)<br />
+ Xuất hàng (Shipping)<br />
<br />
3.2. Tác nghiệp công nghệ tại kho hàng<br />
+ Dỡ hàng<br />
+ Lưu kho<br />
+ Nhặt hàng theo đơn đặt hàng của khách<br />
+ Tập kết, đóng gói, kiểm tra<br />
+ Chuẩn bị chứng từ chuyển hàng<br />
+ Đưa hàng đến cho khách<br />
<br />
3.3. Mặt bằng kho hàng<br />
+ Phương pháp tính toán quy mô các khu chức năng<br />
+ Bố trí mặt bang kho<br />
<br />
Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT<br />
<br />
3/5/2017<br />
<br />
2<br />
<br />
3.1. Sơ đồ nguyên tắc Quá trình công nghệ kho hàng<br />
 Khái niệm:<br />
Quá trình công nghệ kho hàng là tập hợp các tác nghiệp được thực hiện nối tiếp<br />
nhau nhằm đảm bảo sự dịch chuyển dòng hàng hóa từ khi tiếp nhận đến khi gửi<br />
cho khách hàng.<br />
 Các tác nghiệp cơ bản<br />
Tiếp nhận<br />
<br />
Receive<br />
<br />
Lưu trữ<br />
<br />
Cất hàng<br />
<br />
Put-away<br />
<br />
Nhặt hàng<br />
<br />
Storage<br />
<br />
Quá trình hàng vào:<br />
– Receiving (nhận hàng)<br />
– Put-away (cất hàng)<br />
Order-picking là quá trình tốn nhân công nhất trong<br />
kho hàng<br />
<br />
Pick<br />
<br />
Đóng gói, chuyển đi<br />
<br />
Pack, Ship<br />
<br />
Quá trình hàng ra:<br />
– Order-Picking (nhặt hàng theo<br />
đơn)<br />
– Checking (kiểm hàng)<br />
– Packing (đóng gói)<br />
– Shipping (giao hàng)<br />
<br />
Nguyên tắc:<br />
– Tránh “Double handling: – nhặt lên để xuống 2 lần.<br />
– Scan tại các vị trí then chốt của kho để có “Total visibility of assets”<br />
Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT<br />
<br />
3/5/2017<br />
<br />
3<br />
<br />
3.1. Sơ đồ nguyên tắc Quá trình công nghệ kho hàng<br />
<br />
Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT<br />
<br />
3/5/2017<br />
<br />
4<br />
<br />
 Sơ đồ quá trình công nghệ kho hàng điển hình<br />
Quá trình kho:<br />
1. Tiếp nhận (Receipt)<br />
2. Kiểm tra (Inbound<br />
Inspection)<br />
3. Cất (Put-away)<br />
4. Lưu trữ (Storage)<br />
5. Nhặt (Order-Picking)<br />
6. Phân loại, đóng gói<br />
(Order Sorting &<br />
Packing)<br />
7. Phân luồng & giao<br />
(Dispatch & Ship)<br />
<br />
Bộ môn Quy hoạch & Quản lý GTVT<br />
<br />
3/5/2017<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Quản trị kho và hàng lưu kho: Chương 3 – TS. Đinh Thị Thanh Bình File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button