[Download] Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy
Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

Download


Bài giảng “Quản trị dự án – Chương 9: Kết thúc dự án” cung cấp cho người học các kiến thức: Các hình thức kết thúc dự án, thời điểm kết thúc dự án, quá trình kết thúc dự án, báo cáo dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

… Xin chúc mừng! Bạn là người thành công …<br />
<br />
Các hình thức<br />
kết thúc dự án<br />
Thời điểm kết<br />
thúc dự án<br />
Quá trình kết<br />
thúc dự án<br />
Báo cáo<br />
dự án<br />
. .<br />
<br />
… Có nhiều cách ra đi…<br />
<br />
.<br />
<br />
.<br />
<br />
Kết thúc hoàn toàn<br />
• Dự án đã thành công<br />
• Dự án bị loại bỏ<br />
• Dự án bị chấm dứt tức thời<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 – TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy File Docx, PDF về máy