Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 2 – ĐH Kinh tế Quốc dân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 2 – ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 2 – ĐH Kinh tế Quốc dân

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 2 – ĐH Kinh tế Quốc dân

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 2 – ĐH Kinh tế Quốc dân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 2 cung các cho người học những kiến thức như: Khái quát về chiến lược kinh doanh; Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ; Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của nhà bán lẻ; Các chiến lược kinh doanh điển hình của nhà bán lẻ;…

Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 2 – ĐH Kinh tế Quốc dân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 2 – ĐH Kinh tế Quốc dân

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
  KHOA MARKETING
  Bộ môn Quản trị bán hàng & Digital Marketing

  CHƯƠNG 2
  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ

  Tháng 3/2020

 2. NỘI DUNG CHƯƠNG

  •Khái quát về chiến lược kinh doanh
   Khái niệm chiến lược kinh doanh
   Các cấp chiến lược kinh doanh của DN
   Các chiến lược kinh doanh cơ bản

  •Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ
   Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của nhà bán lẻ
   Các chiến lược kinh doanh điển hình của nhà bán lẻ
   Kinh doanh bán lẻ quốc tế

  34

 3. KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

  Các chiến lược kinh doanh cơ bản: CL tăng trưởng

  Các chiến lược hội nhập (Integration):
   Hội nhập về phía trước (hội nhập dọc xuôi chiều)
   Hội nhập về phía sau (hội nhập dọc ngược chiều)
   Liên kết ngang
  Các chiến lược tăng cường (Intensive):
   Thâm nhập thị trường
   Phát triển thị trường
   Phát triển sản phẩm

 4. KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

  Các chiến lược kinh doanh cơ bản: CL tăng trưởng
  (tiếp)
  Các chiến lược đa dạng hoá (Diversification):
   Đa dạng hoá có liên quan
   Đa dạng hoá không liên quan

  Các chiến lược phòng thủ (Defensive):
   Thu hẹp quy mô
   Loại bỏ
   Thanh lý

 5. KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

  Các chiến lược kinh doanh cơ bản: CL cạnh tranh

  Các chiến lược cạnh tranh thông dụng

  Dẫn đầu chi phí Khác biệt hoá Tập trung
  (Cost Leadership) (Differentiation) (Focus)

  Lớn • Low cost leadership
  Quy Differentiation
  (đại trà) • Best value leadership

  thị Nhỏ • Low cost focus
  trường (đoạn, Differentiation
  • Best value focus
  ngách)

 6. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DN BÁN LẺ

   Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh
  nghiệp bán lẻ
   Các chiến lược kinh doanh điển hình của nhà bán lẻ
   Kinh doanh bán lẻ quốc tế

 7. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CLKD BÁN LẺ

  [1] Phân tích điều kiện và bối cảnh kinh doanh:
   Xem xét sứ mệnh (tầm nhìn, tư tưởng cốt lõi) và mục tiêu của DN/tổ
  chức)
   Môi trường bên ngoài, môi trường ngành và nguồn lực kinh doanh (môi
  trường bên trong)
   Các lợi thế cạnh tranh của DN/tổ chức

  [2] Xác định các lựa chọn chiến lược và cân nhắc
  [3] Quyết định chiến lược kinh doanh và các chiến lược
  chức năng

 8. CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỂN HÌNH
  CỦA NBL

  [1] Các chiến lược phát triển sản phẩm (loại hình bán lẻ) –
  thị trường theo ma trận Ansoff (nhóm chiến lược Tăng
  cường và Đa dạng hoá)
  [2] Các chiến lược theo thuyết Nhất (nhóm chiến lược Cạnh
  tranh)

 9. [1] CL PHÁT TRIỂN SP-TT THEO ANSOFF

  CL thâm nhập thị trường: thu hút thêm KH từ TTMT hiện tại.
  CL mở rộng thị trường: mở rộng sang các TTMT mới vẫn với hình thức cửa
  hàng hiện tại.
  Phát triển sản phẩm – loại hình bán lẻ mới cho cùng TTMT hiện tại.
  Đa dạng hoá: giới thiệu loại hình bán lẻ mới tới đoạn TTMT mới.

 10. [2] CL THEO THUYẾT NHẤT CỦA MCMILLAN

  Tư tưởng: Để tồn tại, cửa hàng bán lẻ cần xác định nhóm
  KH cụ thể và cung cấp vượt trội/tốt nhất (so với các đối thủ
  khác) về một khía cạnh quan trọng đối với họ.
  Các lựa chọn “Nhất” cho nhà bán lẻ:
   Sản phẩm đa dạng nhất
   Sản phẩm mới nhất, hợp mode/xu hướng nhất
   Rẻ nhất: giá cả thấp nhất
   Mua sắm dễ dàng nhất
   Thời gian mua sắm nhanh nhất

 11. QUỐC TẾ HOÁ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ

  Là chiến lược trong đó các hãng bán lẻ theo đuổi việc mở
  rộng phạm vi hoạt động của thương hiệu ra ngoài biên giới
  một quốc gia.
  Các yếu tố quan trọng của chiến lược bán lẻ quốc tế:
   Lợi thế cạnh tranh quốc tế bền vững:
   Chi phí thấp, hoạt động hiệu quả (có lợi thế kinh tế theo quy mô)
   Thương hiệu cá nhân mạnh; Danh tiếng thời trang
   Thống trị về dòng sản phẩm
   Thích nghi
   Văn hoá quốc tế
   Nguồn lực tài chính

 12. QUỐC TẾ HOÁ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ (TT)

  Các yếu tố cần xem xét bổ sung khi đánh giá các cơ hội
  thâm nhập thị trường quốc tế:
   Thị trường:
   Thị hiếu tiêu dùng của cư dân địa phương
   Các yếu tố môi trường:
   Sự khuyến khích/hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ và
  các ngành hàng
   Điều kiện hạ tầng phát triển chuỗi cung ứng quốc tế
   Các yếu tố quản trị:
   Nhân sự
   Chi phí quản lý
   Các yếu tố khác

Download tài liệu Bài giảng Quản trị bán lẻ: Chương 2 – ĐH Kinh tế Quốc dân File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button