Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản trị bán hàng giúp các bạn sinh viên hiểu biết, tri thức và kỹ năng cụ thể về từng khâu của quá trình quản trị lực lượng bán hàng của doanh nghiệp; Hiểu rõ các vấn đề về đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp và kết quả bán hàng của cá nhân người bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
  KHOA MARKETING
  Bộ môn Quản trị bán hàng & Digital Marketing

  TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
  QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

  Tháng 8/2020

 2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

  Hướng dẫn và cung cấp cho người học:

   Kiến thức, hiểu biết chung về quy trình quản trị bán
  hàng, quy trình lập kế hoạch bán hàng
   Kiến thức, cách thức giải quyết và quyết định những
  vấn đề chiến lược trong quy trình quản trị bán hàng
   Hiểu biết, tri thức và kỹ năng cụ thể về từng khâu của
  quá trình quản trị lực lượng bán hàng của doanh
  nghiệp
   Hiểu rõ các vấn đề về đánh giá hiệu quả hoạt động
  bán hàng của doanh nghiệp và kết quả bán hàng của
  cá nhân người bán hàng
  2

 3. ĐỐI TƯỢNG, THỜI LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

  Đối tượng: Sinh viên ngành Marketing

  Thời lượng: 3TC – 40 giờ, tương đương 45 tiết
   29 giờ lý thuyết

   11 giờ thảo luận/bài tập nhóm, kiểm tra

  Điều kiện tiên quyết: Kinh tế học vi mô

  3

 4. CẤU TRÚC HỌC PHẦN

  Chương Tên chương
  1 Khái quát về quản trị bán hàng
  2 Hoạt động bán hàng
  3 Xây dựng kế hoạch và xây dựng ngân sách bán hàng
  4 Đánh giá tiềm năng thị trường và dự báo lượng bán
  5 Tổ chức lực lượng bán
  6 Tuyển chọn lực lượng bán hàng
  7 Huấn luyện và đào tạo lực lượng bán hàng
  8 Lãnh đạo lực lượng bán hàng
  9 Quản lý lãnh thổ bán hàng, thời gian và định mức bán
  10 Thù lao cho lực lượng bán hàng
  11 Thúc đẩy lực lượng bán hàng
  12 Đánh giá hoạt động bán hàng và lực lượng bán

  4

 5. PHÂN BỔ THỜI GIAN
  Trong đó
  Tổng số
  STT Nội dung Bài tập,
  tiết Lý thuyết thảo luận,
  kiểm tra
  1 Chương 1 3 2 1
  2 Chương 2 3 2 1
  3 Chương 3 5 3 2
  4 Chương 4 4 3 1
  5 Chương 5 3 2 1
  6 Chương 6 3 2 1
  7 Chương 7 3 2 1
  8 Chương 8 5 3 2
  9 Chương 9 3 2 1
  10 Chương 10 5 3 2
  11 Chương 11 4 3 1
  12 Chương 12 4 3 1

  Cộng 45 30 15
  5

 6. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỌC TẬP

  Tư tưởng chung: Đối thoại chứ không phải độc thoại,
  sinh viên tự học là chính
  Giảng viên trình bày vấn đề một cách khái quát, cung cấp
  khung lý thuyết.
  Sinh viên đọc trước tài liệu và tham gia thảo luận các vấn
  đề mà giảng viên đề ra trong các buổi học lý thuyết và trình
  bày kết quả nghiên cứu trong các buổi thảo luận.
  Sinh viên có thể trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp
  hoặc qua email, qua điện thoại khi cần thiết.

  6

 7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

  Thái độ học tập nghiêm túc, chăm chỉ, tích cực, chủ động và
  sáng tạo
  Tham gia vào các buổi học: Dự giờ và thảo luận tối thiểu phải
  đảm bảo 70% thời lượng của học phần
  Sinh viên tích cực nghiên cứu, trao đổi, chuẩn bị và thảo luận
  bài tập tình huống, trình bày kết quả dưới sự hướng dẫn của
  giảng viên
  Cần có sự đánh giá nỗ lực của từng thành viên nhóm khi làm bài
  tập tình huống
  Tham gia kiểm tra và thi theo lịch. Trực nhật, chuẩn bị máy móc
  thiết bị sẵn sàng khi GVGD vào lớp, phấn và khăn lau bảng

  7

 8. ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

  Thang điểm 10, cấu thành bởi:
   Điểm chuyên cần: Đánh giá dựa trên mức độ tham gia vào
  lớp học, bao gồm cả điểm danh và phát biểu. 10%.
   Kiểm tra và thảo luận nhóm theo tuần (nếu có). 20%
   Bài tập nhóm: Dựa trên báo cáo chung nhóm vào hai tuần
  cuối cùng của kỳ học. 20%
   Điểm thi: Dạng bài thi sẽ bao gồm cả câu hỏi luận ngắn và
  bài tập tình huống phân tích nội dung và ý nghĩa cũng như
  cách thức và điều kiện ứng dụng thực tế. 50%

  8

 9. TÀI LIỆU HỌC TẬP

  Giáo trình
  PGS Vũ Minh Đức & Vũ Huy Thông (2018). Giáo trình Quản
  trị bán hàng, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2018
  Tài liệu khác
  [1] Thomas N. Ingram et al (2020), Sale Management:
  Analysis and Decision Making
  [2] Mark W.Johnston, Greg W.Marshall (2016). Sales Force
  Management. McGraw-Hill

  9

Download tài liệu Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương mở đầu – ĐH Kinh tế Quốc dân File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button