[Download] Bài giảng: Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công – Tải về File Word, PDF

Bài giảng: Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công

Bài giảng: Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công
Nội dung Text: Bài giảng: Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công

Download


(NB)Bài giảng: Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công giúp các bạn hiểu hơn về quản lý rủi ro dự án xây dựng, quản lý rủi ro dự án xây dựng giai đoạn thi công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng: Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng: Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công File Word, PDF về máy

Bài giảng: Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng: Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Công ty Toàn Thịnh Phát<br />
(TTP)<br />
<br />
QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN<br />
XÂY DỰNG TRONG GIAI<br />
ĐOẠN THI CÔNG<br />
Tài liệu lưu hành nội bộ<br />
Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU – VNU HCM<br />
<br />
Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
1<br />
<br />
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Công ty Toàn Thịnh Phát<br />
(TTP)<br />
<br />
Phần 1 QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN<br />
XÂY DỰNG<br />
Tài liệu lưu hành nội bộ<br />
Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, IU – VNU HCM<br />
<br />
Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
2<br />
<br />
Tình huống nghiên cứu<br />
<br />
Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
3<br />
<br />
1..1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN<br />
<br />
Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
4<br />
<br />
• Đã thực hiện và quản lý thi công<br />
xây dựng thì phải biết chấp nhận<br />
rủi ro, vấn đề là làm thế nào để<br />
lường trước, giảm thiểu và hạn chế<br />
đến mức thấp nhất<br />
<br />
Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng: Quản lý rủi ro dự án xây dựng trong giai đoạn thi công File Docx, PDF về máy