[Download] Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 – Trần Thị Kim Chi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 – Trần Thị Kim Chi

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 – Trần Thị Kim Chi
Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 – Trần Thị Kim Chi

Download


Bài giảng “Quản lý dự án phần mềm – Chương 7: Quản lý rủi ro của dự án” cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa quản lý rủi ro, quy trình quản lý rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 – Trần Thị Kim Chi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 – Trần Thị Kim Chi File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 – Trần Thị Kim Chi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 – Trần Thị Kim Chi

 1. NỘI DUNG
 2. QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 3. QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 4. QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 5. QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 6. QUI TRÌNH CỦA QUẢN LÝ RỦI RO
 7. CÁC QUI TRÌNH CỦA QUẢN LÝ RỦI RO
 8. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 9. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 10. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 11. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 12. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 13. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 14. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 15. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 16. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 17. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 18. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN
 19. XÁC ĐỊNH RỦI RO (IDENTIFY RISKS)

Download tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 – Trần Thị Kim Chi File Docx, PDF về máy