[Download] Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 – Trần Thị Kim Chi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 – Trần Thị Kim Chi

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 – Trần Thị Kim Chi
Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 – Trần Thị Kim Chi

Download


Bài giảng “Quản lý dự án phần mềm – Chương 6: Quản lý nguồn nhân lực của dự án” cung cấp các kiến thức giúp người học hiểu được thế nào là quản lý nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực của dự án phần mềm, biết cách quản lý nguồn nhân lực của dự án phần mềm.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 – Trần Thị Kim Chi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 – Trần Thị Kim Chi File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 – Trần Thị Kim Chi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 – Trần Thị Kim Chi

 1. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN
 2. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN
 3. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN
 4. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN
 5. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 6. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 7. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 8. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 9. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 10. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 11. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 12. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 13. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 14. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 15. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 16. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  (Develop Human Resource Plan)
 17. Thành lập nhóm dự án
  Acquire Project Team)
 18. Thành lập nhóm dự án
  Acquire Project Team)
 19. Thành lập nhóm dự án
  Acquire Project Team)

Download tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 – Trần Thị Kim Chi File Docx, PDF về máy