[Download] Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 – Nguyễn Việt Cường – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 – Nguyễn Việt Cường

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 – Nguyễn Việt Cường
Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 – Nguyễn Việt Cường

Download


Bài giảng “Quản lý dự án phần mềm – Chương 11: Quản lý mua sắm thiết bị” cung cấp cho người học các kiến thức: Qui trình quản lý Trang thiết bị, sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý mua sắm, từ khóa,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 – Nguyễn Việt Cường – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 – Nguyễn Việt Cường File Docx, PDF về máy

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 – Nguyễn Việt Cường

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 – Nguyễn Việt Cường

08/09/2012<br />
<br />
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH<br />
<br />
Quản lý mua sắm dự án<br />
<br />
KHOA CÔNG NGHỆ<br />
<br />
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM<br />
<br />
CHƯƠNG 11:<br />
QUẢN LÝ MUA SẮM THIẾT BỊ<br />
<br />
1<br />
<br />
2<br />
<br />
11.1 Mở đầu<br />
<br />
Mục tiêu của bài học<br />
<br />
<br />
Nắm được tầm quan trọng của việc quản lý trang<br />
thiết bị trong dự án và việc gia tăng sử dụng linh<br />
kiện cho những dự án công nghệ thông tin.<br />
 Nắm được qui trình QL Mua sắm trang thiết bị<br />
trong dự án như lên kế họach mua sắm trang thiết<br />
bị, Lập Kế họach mời thầu, Chọn Nhà cung cấp,<br />
QL Hợp đồng và Kết thúc hợp đồng.<br />
 Giới thiệu một số kỹ thuật và công cụ hỗ trợ QL<br />
Mua sắm trang thiết bị trong dự án.<br />
 Giới thiệu về những loại phần mềm có sẵn giúp<br />
cho việc quản lý trang thiết bị dự án<br />
<br />
<br />
Tầm quan trọng của việc quản lý trang thiết bị<br />
trong dự án.<br />
 Mua sắm gắn liền với việc yêu cầu cung cấp hàng hoá<br />
<br />
hoặc các dịch vụ từ bên ngoài<br />
 Những điều khoản khác bao gồm sự mua bán và nhập<br />
<br />
linh kiện<br />
 Các chuyên gia dự đoán rằng trước 2003 thị trường<br />
<br />
nhập khẩu linh kiện CNTT toàn cầu có thể tăng hơn<br />
110 tỷ đô la<br />
 Các khoản chi tiêu của USA và lĩnh vực công nghệ<br />
thông tin dự kiến tăng từ 6,6 tỷ đô la năm 2002 lên gần<br />
15 tỷ đô la trước 2007.<br />
3<br />
<br />
4<br />
<br />
11.1 Mở đầu (tt)<br />
<br />
11.2 Qui trình Quản lý Trang thiết bị<br />
<br />
<br />
Quản lý hợp đồng<br />
<br />
<br />
<br />
doanh chính của họ<br />
Cập nhật những kỹ năng và công nghệ mới<br />
<br />
Lựa Chọn nhà cung cấp<br />
<br />
<br />
<br />
Giúp khách hàng tập trung vào lĩnh vực kinh<br />
<br />
Mời thầu<br />
<br />
<br />
<br />
Nhằm giảm chi phí cố định và chi phí định kỳ<br />
<br />
Lập kế hoạch mời thầu<br />
<br />
<br />
<br />
sao phải nhập linh kiện bên<br />
ngoài?<br />
<br />
Lập kế hoạch mua sắm<br />
<br />
<br />
<br />
 Tại<br />
<br />
Nghiệm thu hợp đồng<br />
<br />
Cung cấp tính linh hoạt<br />
<br />
5<br />
<br />
6<br />
<br />
1<br />
<br />
08/09/2012<br />
<br />
a. Lập kế hoạch mua sắm<br />
<br />
<br />
Hình thức hợp đồng<br />
<br />
Xác định những vấn đề liên quan tới kế hoạch mua sắm,<br />
gồm:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 Có mua hay không<br />
<br />
Giá cố định: chỉ mức tổng giá cố định cho một sản phẩm<br />
dịch vụ rõ ràng<br />
Chi phí bồi hoàn: liên quan tới việc xác định chi trả cho<br />
bên bán là chi phí trực tiếp hay gián tiếp.<br />
<br />
 Mua bằng cách nào<br />
 Mua cái gì<br />
<br />
 Chi phí cộng phí ưu đãi (CPIF =Cost plus incentive fee): bên mua<br />
<br />
 Mua bao nhiêu<br />
<br />
trả cho bên bán khoản chi phí thực hiện phù hợp cộng với một<br />
khoản lệ phí trước và một khoản tiền thưởng khích lệ.<br />
 Chi phí cộng lệ phí cố định (CPFF=Cost plus fixed fee): bên mua<br />
trả cho bên bán khoản chi phí thực hiện phù hợp cộng với lệ phí<br />
cố định chi trả luôn dựa trên một tỷ lệ phần trăm của chi phí đã<br />
được ước tính.<br />
 Chi phí cộng % chi phí (CPPC=Cost plus percentage of costs):<br />
bên mua trả cho bên bán khoản chi phí thực hiện phù hợp cộng<br />
với một tỷ lệ phần trăm định sẵn dựa trên tổng chi phí.<br />
<br />
 Khi nào mua<br />
<br />
7<br />
<br />
8<br />
<br />
Hình thức hợp đồng (tt)<br />
<br />
b. Lập kế hoạch mời thầu<br />
<br />
 Chi phí cộng phí ưu đãi (CPIF =Cost plus incentive fee)<br />
<br />
<br />
<br />
Yêu cầu báo giá: để xem xét tính chất của sự mua sắm<br />
<br />
<br />
<br />
 Chi phí cộng % chi phí (CPPC=Cost plus percentage of costs)<br />
<br />
Yêu cầu đề xuất: để mời gọi từ những nhà cung cấp<br />
<br />
<br />
<br />
 Chi phí cộng lệ phí cố định (CPFF=Cost plus fixed fee)<br />
<br />
Mời thầu hay đàm phán và phúc đáp lại chủ thầu đầu tiên<br />
cũng là một phần của kế họach mời thầu<br />
<br />
10<br />
<br />
9<br />
<br />
b. Lập kế hoạch mời thầu (tt)<br />
<br />
<br />
c. Mời thầu<br />
<br />
Bảng: Phác thảo về Đề xuất nhận thầu (RfP=Request<br />
for Proposal)<br />
<br />
<br />
<br />
 1. Mục đích của RfP.<br />
<br />
Việc mời thầu liên quan tới việc thu thập những đề nghị<br />
hay sự bỏ thầu từ những nhà cung cấp. Nhu cầu mua sắm<br />
hàng hóa và dịch vụ thực hiện theo một số cách:<br />
<br />
 2. Bối cảnh tổ chức.<br />
<br />
 Tiếp cận với nhà cung cấp uy tín<br />
<br />
 3. Những yêu cầu cơ bản.<br />
<br />
 Tiếp cận với một số nhà cung cấp tiềm năng<br />
<br />
 4. Môi trường Phần cứng & Phần mềm.<br />
<br />
 Quảng bá tới những đối tượng quan tâm<br />
<br />
 5. Mô tả Quá trình Mời Thầu.<br />
<br />
<br />
<br />
 6. Phát biểu về Công việc cùng Thông tin Lịch biểu.<br />
<br />
Một hội thảo dành cho nhà thầu có thể giúp sàng lọc<br />
những điều bên mua mong đợi<br />
<br />
 7. Phụ lục có thể làm:<br />
 A. Tổng quan Hệ thống hiện nay.<br />
 B. Các Yêu cầu về Hệ thống.<br />
 C. Dung lượng và Kích cở Dữ liệu.<br />
 D. Yêu cầu nội dung.<br />
 E. Hợp đồng Mẫu<br />
11<br />
<br />
12<br />
<br />
2<br />
<br />
08/09/2012<br />
<br />
d. Lựa chọn nhà cung cấp<br />
<br />
<br />
e. Quản lý hợp đồng<br />
<br />
Những liên quan tới sự chọn lựa<br />
<br />
<br />
<br />
Quản lý hợp đồng nhằm đảm bảo sự thực hiện của nhà<br />
cung cấp đáp ứng được các yêu cầu giao kèo theo hợp<br />
đồng<br />
<br />
<br />
<br />
Hợp đồng có mối liên quan tới pháp lý, do đó điều quan<br />
trọng là những nhà làm hợp đồng phải chịu trách nhiệm<br />
pháp lý trong việc lập và quản lý hợp đồng<br />
<br />
<br />
<br />
Nhiều giám đốc dự án phớt lờ những khế ước trong hợp<br />
đồng, và điều đó dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng<br />
<br />
 Đánh giá đề nghị của nhà thầu<br />
 Chọn lựa nhà thầu tốt nhất<br />
 Đàm phán hợp đồng<br />
 Trao hợp đồng<br />
<br />
<br />
Chuẩn bị những hình thức đánh giá là rất bổ ích trong việc<br />
lựa chọn các nhà cung cấp. Bên mua thường thiết lập một<br />
“Danh sách ngắn (short list)”<br />
<br />
13<br />
<br />
14<br />
<br />
Kiểm soát những thay đổi trong hợp đồng<br />
<br />
<br />
Thay đổi ở bất cứ phần nào của dự án cũng cần xem xét<br />
lại, được phê chuẩn lại, và lập văn bản bởi cùng một<br />
người đã phê duyệt dự án trước đó<br />
<br />
<br />
<br />
Đánh giá sự thay đổi phải bao gồm phân tích sự ảnh<br />
hưởng đến phạm vi, thời gian, chi phí, và chất lượng của<br />
hàng hóa hay dịch vụ được cung cấp?<br />
<br />
<br />
<br />
f. Nghiệm thu (thanh lý) hợp đồng<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Những hoạt động về quản lý hành chính để cập nhật<br />
những hồ sơ nhằm phản ánh những kết quả cuối cùng<br />
<br />
<br />
<br />
Lưu trữ thông tin sử dụng trong tương lai<br />
<br />
<br />
<br />
Những thay đổi phải được thiết lập bằng văn bản<br />
<br />
Xác minh sản phẩm để xác định tất cả công việc đựơc<br />
hoàn tất đúng và thỏa mãn yêu cầu hay không<br />
<br />
Kiểm toán trong mua sắm sẽ xác định các bài học kinh<br />
nghiệm<br />
<br />
15<br />
<br />
16<br />
<br />
11.3 Sử dụng phần mềm hỗ trợ QLMS<br />
<br />
<br />
Tổng kết<br />
<br />
Phần mềm xứ lý văn bản giúp soạn thảo những đề xuất và<br />
hợp đồng, bảng tính giúp đánh giá nhà cung cấp, dữ liệu<br />
giúp ta thấy hoạt động của nhà cung cấp, và phần mềm<br />
trình bày giúp thể hiện thông tin liên quan tới việc mua<br />
sắm<br />
<br />
<br />
<br />
Qui trình QL Mua sắm trang thiết bị trong dự án như lên<br />
kế họach mua sắm trang thiết bị, Lập Kế họach mời thầu,<br />
Chọn Nhà cung cấp, QL Hợp đồng và Kết thúc hợp đồng.<br />
<br />
<br />
<br />
Kỹ thuật và công cụ hỗ trợ QL Mua sắm trang thiết bị<br />
trong dự án.<br />
<br />
Vào cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, nhiều<br />
công ty đã bắt đầu sử dụng phần mềm mua sắm điện tử để<br />
thực hiện chức năng mua sắm<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Những công ty như Commerce One, Ariba, Concur<br />
Technologies, SAS, và Ban cung cấp các dịch vụ mua sắm<br />
liên kết trên mạng và cũng sử dụng những công cụ kết nối<br />
mạng khác giúp tìm những thông tin về các nhà cung cấp<br />
hay bán đấu giá những món hàng hay dịch vụ<br />
17<br />
<br />
18<br />
<br />
3<br />
<br />
08/09/2012<br />
<br />
TỪ KHÓA – KEY TERMS<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
TỪ KHÓA – KEY TERMS<br />
<br />
<br />
Hợp đồng CPIF (COST PLUS INCENTIVE FEE – a contract<br />
in which the buyer pays the supplier for allowable performance<br />
costs along with a predetermined fee and an incentive bonus).<br />
<br />
<br />
<br />
Hợp đồng hành chánh (ADMINISTRATION –<br />
managing the relationship with the supplier).<br />
<br />
Hợp đồng CPPP (COST PLUS FIXED FEE – a contract in<br />
which the buyer pays the supplier for allowable performance<br />
costs plus a fixed fee payment usually based on a percentage of<br />
estimated costs).<br />
<br />
<br />
<br />
Hợp đồng (CONTRACT) – Một bản thỏa thuận cam kết<br />
(a mutually binding agreement that obligates the supplier<br />
to provide the specified products or services, and obligates<br />
the buyer to pay for them).<br />
<br />
Hợp đồng kết thúc (CLOSE-OUT) – completion and<br />
settlement of the contract, including resolution of any open<br />
items<br />
<br />
<br />
<br />
Các đơn đặt hàng về thay đổi cấu trúc<br />
(CONSTRUCTIVE CHANGES ORDERS) – oral or<br />
written acts or omissions by someone with actual or<br />
apparent authority that can be construed to have the same<br />
effect as a written change order.<br />
<br />
Hợp đồng Chi phí cộng với phần trăm của Chi phí<br />
[CPPC=COST PLUS PERCENTAGE OF COSTS] – (a<br />
contract in which the buyer pays the supplier for allowable<br />
performance costs along with a predetermined percentage based<br />
on total costs).<br />
<br />
19<br />
<br />
20<br />
<br />
TỪ KHÓA – KEY TERMS<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Đề xuất nhận thầu (RFP = REQUEST FOR PROPOSAL) –<br />
Những đề xuất,có thể công bố cho các nhà cung ứng có tiềm<br />
năng để cung ứng những mặt hàng hay dịch vụ (a document<br />
used to solicit proposals from prospective suppliers).<br />
<br />
<br />
<br />
RFQ (REQUEST FOR QUOTE) – (a document used to solicit<br />
quotes or bids from prospective suppliers).<br />
<br />
<br />
<br />
Mua sắm (PROCUREMENT – acquiring goods and/or<br />
services from an outside source).<br />
<br />
QL Kế họach Mua sắm cho Dự án (PROJECT<br />
PROCUREMENT MANAGEMENT – the processes required<br />
to acquire goods and services for a project from outside the<br />
performing organization).<br />
<br />
<br />
<br />
Quyết định (về việc) nên làm hay nên mua (MAKEOR-BUY DECISION – when an organization decides if in<br />
it in its best interests to make certain products or perform<br />
certain service inside the organization, or if it better to buy<br />
them from an outside organization).<br />
<br />
Kế họach Mua sắm (PROCUREMENT PLANNING –<br />
determining what to procure and when).<br />
<br />
<br />
<br />
Hợp đồng Giá cả (do hãng) đã định sẳn (FIXED-PRICE<br />
OR LUMP-SUM) CONTRACTS) – (contracts with a<br />
fixed total price for a well-defined product or service).<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hợp đồng hoàn chi phí (COST-REIMBURSABLE<br />
CONTRACTS – contracts involving payment to the<br />
supplier for direct and indirect actual costs).<br />
<br />
<br />
<br />
TỪ KHÓA – KEY TERMS<br />
<br />
Sự thỉnh cầu (SOLICITATION) – Thu nhận được những Ghi<br />
chú, gói thầu, chào thầu, hay đề xuất (obtaining quotes, bids,<br />
offers, or proposals as appropriate).<br />
<br />
21<br />
<br />
TỪ KHÓA – KEY TERMS<br />
<br />
<br />
Bảng kê khai công việc (SOW =STATEMENT OF WORK) –<br />
(a description of the work required for the procurement).<br />
<br />
<br />
<br />
Điều khoản hoàn tất (TERMINATION CLAUSE) – Cho phép<br />
người mua hay cung ứng có thể kết thúc một hợp đồng (a<br />
contract clause that allows the buyer or supplier to end the<br />
contract).<br />
<br />
<br />
<br />
Q&A<br />
<br />
Lập Kế họach thỉnh cầu (SOLICITATION PLANNING) –<br />
Yêu cầu về tư liệu (hóa) cho sản phẩm và nhận biết được các<br />
nguồn có tiềm năng (ocumenting product requirements and<br />
identifying potential sources).<br />
<br />
<br />
<br />
22<br />
<br />
Đơn giá hợp đồng (UNIT PRICE CONTRACT – a contract<br />
where the buyer pays the supplier a predetermined amount per<br />
unit of service, and the total value of the contract is a function<br />
of the quantities needed to complete the work)<br />
<br />
23<br />
<br />
24<br />
<br />
4<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 – Nguyễn Việt Cường File Docx, PDF về máy