Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bài giảng Quan hệ công chúng – Public Relations – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quan hệ công chúng – Public Relations

Bài giảng Quan hệ công chúng – Public Relations
Nội dung Text: Bài giảng Quan hệ công chúng – Public Relations


Khái niệm và vai trò của PR, sức mạnh và hạn chế của PR, xây dựng kế hoạch PR, phương tiện thông tin trong PR,… là những nội dung chính trong bài giảng “Quan hệ công chúng – Public Relations”. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và giảng dạy.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Quan hệ công chúng – Public Relations – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quan hệ công chúng – Public Relations File Word, PDF về máy

Bài giảng Quan hệ công chúng – Public Relations

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quan hệ công chúng – Public Relations

 1. Quan hệ
  công chúng
  (Public Relations)
  Tâm Việt Group
  1
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 2. Cảm tình của công chúng
  là tất cả. Có được cảm
  tình này chúng ta không
  thể nào thất bại; không có
  cảm tình này chúng ta
  không thể nào thành công.
  Abraham Lincoln
  2
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 3. Nội dung

  Khái niệm và vai trò của PR

  Sức mạnh và hạn chế của PR

  Xây dựng kế hoạch PR

  Phương tiện thông tin trong PR
  3
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

 4. Nội dung

  Khái niệm và vai trò của PR

  Sức mạnh và hạn chế của PR

  Xây dựng kế hoạch PR

  Phương tiện thông tin trong PR
  4
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

 5. Khái niệm PR
  Là một chức năng quản lý nhằm đánh
  giá thái độ của công chúng, xác định
  các thủ tục và chính sách của một tổ
  chức đối với mối quan tâm của công
  chúng, và thực thi một chương trình
  hành động (và truyền bá) để giành
  được sự hiểu biết và chấp nhận của
  công chúng. (Theo Public Relation News)
  5
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 6. Khái niệm PR
   PR là làm cho công chúng biết đến
   những gì bạn làm
   những gì bạn nói
   những gì bạn nói về bạn
   PR nhằm mục đích
   thu được sự thấu hiểu và ủng hộ
   ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi
  6
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 7. PR là một nỗ lực được lên
  kế hoạch và kéo dài liên
  tục để thiết lập và duy trì
  sự tín nhiệm và hiểu biết
  lẫn nhau giữa một tổ chức
  và công chúng
  Institute of Public Relations
  7
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 8. PR bao gồm tất cả các hình thức
  giao tiếp được lên kế hoạch, cả bên
  trong và ngoài tổ chức, giữa một tổ
  chức và công chúng của nó nhằm
  đạt được những mục tiêu cụ thể
  kiên quan đến sự hiểu biết lẫn nhau
  Frank Jefkins
  Public Reations – Framework, Financial Times
  8
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 9. Những giai đoạn của PR

   Xác định và đánh giá thái độ công chúng

   Xác định các chính sách và thủ tục của tổ

  chức đối với quan tâm của công chúng

   Phát triển và thực thi một chương trình

  truyền bá để công chúng hiểu và chấp nhận

  9
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

 10. Vai trò của PR
   PR có thể đóng góp trực tiếp và thành công
  của tổ chức
   Nhiệm vụ của PR là bảo vệ, quản lý danh
  tiếng và các mối quan hệ
   Nó phải có hệ quả có thể chứng minh được
  chứ không chỉ là những kết quả ở yếu tố cảm
  giác. Ví dụ như: dẫn đến tăng số hội viên
  10
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 11. Vai trò của PR
   PR chủ động
   Xây dựng danh tiếng tích cực
   Củng cố hình ảnh về tổ chức (identity) rõ ràng
   Tuyên truyền về tổ chức mà bạn muốn làm

   PR thụ động
   Tạo nên một phần của quản lý khủng hoảng
   Kiểm soát những thông điệp từ tổ chức
  11
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

 12. Vai trò mới của PR
  Yếu

  Ví dụ: Ví dụ:
  Các đại lý dịch vụ Bệnh viện, đại học
  MARKETING

  công cộng nhỏ và cao đẳng

  Ví dụ: Ví dụ:
  Các công ty sản Các công ty lớn và
  Mạnh

  xuất nhỏ phát triển

  Yếu PUBLIC RELATIONS Mạnh
  12
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

 13. PR bổ sung và thay
  thế cho các nỗ lực
  marketing và quảng
  cáo truyền thống
  13
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 14. Nội dung

  Khái niệm và vai trò của PR

  Sức mạnh và hạn chế của PR

  Xây dựng kế hoạch PR

  Phương tiện thông tin trong PR
  14
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

 15. Tại sao PR quan trọng
   PR là để tăng cường danh tiếng của tổ chức
   PR đóng vai trò quyết định trong việc đảm
  bảo rằng danh tiếng và hình ảnh của tổ chức
  luôn luôn tích cực và được nhận biết rộng rãi
   Tất các các tổ chức không phân biệt to nhỏ
  đều có được lợi ích từ PR
   Mọi người tin vào các tin tức trên các
  phương tiện truyền thông hơn là quảng cáo
  15
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 16. Niềm tin

  850 lãnh đạo ở
  Mỹ và Châu Âu
  16
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

 17. Ưu điểm của PR
  Đáng tin cậy
   Công chúng không nhận thấy việc
  tổ chức chi trả cho hoạt động PR
  Chi phí
   Trong điều kiện tương đối cũng như
  tuyệt đối, chi phí PR rất thấp
  17
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 18. Ưu điểm của PR
   Tránh được các lộn xộn
   Các thông điệp PR được nhận thức như
  một tin tức chứ không lộn xộn như
  quảng cáo
   Định hướng phát triển
   Những yêu cầu của các phát minh công
  nghệ có thể sẽ đem lại cho doanh
  nghiệp vị trí dẫn đầu trong bán hàng
  18
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn
 19. Ưu điểm của PR
   Đến với từng nhóm công chúng cụ thể
   PR có thể vươn tới những đoạn thị
  trường với chi phí tương đối nhỏ

   Xây dựng hình ảnh
   PR hiệu quả có thể giúp xây dựng hình
  ảnh tốt đẹp về tổ chức
  19
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

 20. Hạn chế của PR
   Nguy cơ không hoàn thành quá trình

  truyền thông

   Làm thương hiệu yếu đi

   Làm giảm hình ảnh tổ chức

   Các thông điệp không thống nhất
  20
  Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

Download tài liệu Bài giảng Quan hệ công chúng – Public Relations File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button