[Download] Bài giảng: Quan hệ công chúng – Chương 6: Quản trị khủng hoảng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng: Quan hệ công chúng – Chương 6: Quản trị khủng hoảng

Bài giảng: Quan hệ công chúng – Chương 6: Quản trị khủng hoảng
Nội dung Text: Bài giảng: Quan hệ công chúng – Chương 6: Quản trị khủng hoảng

Download


Bài giảng: Quan hệ công chúng – Chương 6: Quản trị khủng hoảng gồm các nội dung về khủng hoảng và quản trị khủng hoảng, nhận diện những mối nguy hiểm tiềm tàng, phòng tránh những nguy cơ, lập kế hoạch giải quyết sự cố bất ngờ, nhận diện và ngăn chặn khủng hoảng,… Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng: Quan hệ công chúng – Chương 6: Quản trị khủng hoảng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng: Quan hệ công chúng – Chương 6: Quản trị khủng hoảng File Word, PDF về máy

Bài giảng: Quan hệ công chúng – Chương 6: Quản trị khủng hoảng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng: Quan hệ công chúng – Chương 6: Quản trị khủng hoảng

 1. HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  Bộ môn Marketing

  • Môn học:
  QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
  (PR- PUBLIC RELATION)

  G.v.c Th.s Ngô Minh Cách
  (Trưởng bộ môn Marketing)

  1

 2. CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ KHỦNG
  HOẢNG

  6.1 Khủng hoảng và quản trị khủng hoảng
  6.2 Nhận diện những mối nguy hiểm tiềm tàng
  6.3 Phòng tránh những nguy cơ
  6.4 Lập kế hoạch giải quyết sự cố bất ngờ
  6.5 Nhận diện khủng hoảng
  6.6 Ngăn chặn khủng hoảng
  6.7 Giải quyết khủng hoảng
  6.8 Kiểm soát các phương tiện truyền thông
  6.9 Học hỏi kinh nghiệm từ khủng hoảng
  2

 3. 6.1 KHỦNG HOẢNG VÀ QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG

  Khái niệm khủng hoảng:
   Khủng hoảng là một sự thay đổi đột ngột hoặc là
  nguyờn nhõn của một quỏ trỡnh, dẫn đến một
  vấn đề cấp bỏch cần phải giải quyết ngay lập tức.
   Theo tạp chí kinh doanh Havarrd (Havarrd
  business review) : khủng hoảng là một tình thế
  đã đạt tới giai đoạn nguy hiểm, gay cấn, cần phải
  có sự can thiệp ấn tượng và bất thường để tránh
  hay để sửa chữa thiệt hại lớn.
  3

 4. QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG

  Khái niệm : Quản trị khủng hoảng là một phần của hệ
  thống quản lý rủi ro của tổ chức. Đú là toàn bộ chương
  trỡnh và giải phỏp được lờn kế hoạch và chỉ đạo sỏt sao,
  quyết liệt nhằm kiểm soỏt khủng hoảng trong cỏc tổ chức
  và cụng ty. Mục tiờu của quản trị khủng hoảng là ngăn
  ngừa và giảm tới mức tối thiểu hậu quả mà khủng hoảng
  gõy ra, bảo vệ danh tiếng và uy tớn cho tổ chức.
  Vì sao phải quản trị khủng hoảng ?
  Nội dung của quản trị khủng hoảng ( 8 nội dung )

  4

 5. 6.2 NHẬN DIỆN NHỮNG MỐI NGUY HIỂM TIỀM
  TÀNG

  Nguồn gốc của những khủng hoảng tiềm tàng
  Nhận diện những khủng hoảng có khả năng xảy ra
  Ưu tiên cho những khủng hoảng có khả năng xảy ra
  cao

  5

 6. NGUỒN GỐC CỦA NHỮNG KHỦNG HOẢNGTIỀM TÀNG

  Các lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao : Giao thông vận tải
  ; Hóa chất và dầu khí ; Chế biến thực phẩm ; Dịch vụ tài
  chính…
  Tai nạn và thiên tai
  Thảm họa về sức khỏe và môi trường
  Lĩnh vực kinh tế và thị trường
  Những nhân viên tệ hại

  6

 7. NHẬN DIỆN NHỮNG KHỦNG HOẢNG
  CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

  Thứ nhất là: huy động mọi người trong tổ chức tham gia
  vào việc giám sát khủng hoảng
  Thứ hai là: dùng cách tiếp cận có hệ thống được triển khai ở
  tất cả các bộ phận và khu vực từ trên xuống dưới của tổ
  chức
  Thứ ba là: Hãy đặt bản thân vào vị trí của kẻ phá hoại tổ
  chức

  7

 8. ƯU TIÊN CHO NHỮNG KHỦNG HOẢNG
  CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA CAO

  Để xác định mức độ ưu tiên cho các nỗ lực ngăn
  chăn khủng hoảng, các tổ chức sử dụng phương
  pháp toán học để tính toán giá trị xảy ra của khủng
  hoảng.
  • Gía trị có thể xảy ra của khủng hoảng = E X X
  Trong đó: + E là : Kết quả dự tính của một sự kiện
  + X là: Khả năng sự kiện đó xảy ra

  8

 9. 6.3 PHÒNG TRÁNH NGUY CƠ (PHÒNG
  HƠN CHỐNG)

  Chuẩn bị chương trình phòng tránh khủng hoảng có
  bài bản, bằng cách lập bản kiểm toán khủng hoảng:
  Căn nguyên gây khủng hoảng
  Thiệt hại ước tính theo từng rủi ro
  Khả năng gây ra tác động tính theo năm
  Gía trị có thể xảy ra
  Chi phí ước tính để tránh rủi ro
  Trên cơ sở bản kiểm toán, công ty sẽ có những quyết định
  hợp lý nhất
  9

 10. 6.3 PHÒNG TRÁNH NGUY CƠ

  Lưu ý những dấu hiệu khủng hoảng sắp xảy ra :
  Thành cụng trong thời gian ngắn của cỏc nhõn viờn thừa hành và lónh đạo.
  Chi tiờu vượt quỏ thu nhập chớnh đỏng và cú lối sống bất bỡnh thường.
  Khụng tụn trọng qui tắc hoạt động nghề nghiệp, bỏ qua những chuẩn mực và
  nề nếp.
  Lónh đạụ cụng ty khụng thực hiện đỳng chức trỏch nhiệm vụ của mỡnh, làm
  việc vụ nguyờn tắc, tuỳ tiện và thiếu trỏch nhiệm.
  Luôn cẩn trọng tránh những khủng hoảng tự mình gây ra
  Mua bảo hiểm

  10

 11. 6.4 LẬP KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT SỰ CỐ
  BẤT NGỜ

  Lập kế hoạch giải quyết các sự cố bất ngờ giúp các công ty
  phản ứng chủ động và hiệu quả với những tình huống cụ thể,
  cho phép giảm thiểu những tác động tiêu cực của khủng
  hoảng, nhanh chóng lập lại trật tự bình thường
  5 bước cơ bản:
  Bước 1: Tổ chức nhóm hoạch định:
  Bước 2: Đánh giá phạm vi và tầm ảnh hưởng của sự cố
  Bước 3: Triển khai kế hoạch
  Bước 4: Thử nghiệm kế hoạch
  Bước 5: Thường xuyên cập nhật kế hoạch
  11

 12. 6.5 NHẬN DIỆN KHỦNG HOẢNG

  Gián đoạn kỹ thuật (thay đổi công nghệ – kỹ thuật)
  Phản đối của công chúng trước những thay đổi
  Cảnh báo của các thanh tra xây dựng, y tế và môi trường
  Tin đồn va sự nghi ngờ dai dẳng
  Phàn nàn dai dẳng của khách hàng
  Các tiêu chuẩn quản lý lỏng lẻo
  Yêu cầu khẩn thiết của nhân viên cấp dưới

  12

 13. 6.6 NGĂN CHẶN KHỦNG HOẢNG

  Ngăn chặn khủng hoảng ở đây được hiểu là những
  quyết định và hành động nhằm tránh cho khủng
  hoảng trở nên tồi tệ ( giống như cấp cứu trong y tế )
  Các nguyên tắc cơ bản:
  Hành động nhanh chóng và quyết đoán
  Con người là trên hết
   Có mặt tại hiện trường
  Giao tiếp tự do, cởi mở

  13

 14. 6.7 GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG

  Hành động nhanh chóng, không để khủng hoảng kéo dài gây
  ảnh hưởng xấu
  Thường xuyên thu thập và cập nhật thông tin để hành động
  cho phù hợp với tình hình
  Không ngừng nỗ lực giao tiếp
  Lập hồ sơ hành động, lưu trữ thông tin
  Người lãnh đạo luôn ở tuyến đầu
  Tuyên bố chấm dứt khủng hoảng đúng lúc

  14

 15. 6.8 KIỂM SOÁT CÁC PHƯƠNG TIỆN
  TRUYỀN THÔNG

  Thận trọng khi tiếp xúc với giới truyền thông
  Chú ý khi cung cấp thông tin cho giới truyền thông
  Chọn người phát ngôn thích hợp, am hiểu tình hình và nắm
  vững vấn đề
  Thông điệp cho giới truyền thông phải phù hợp với các đối
  tượng khác nhau
  Chú ý năm nguyên tắc cơ bản khi giao tiếp với giới truyền
  thông(5F)

  15

 16. 6.9 HỌC HỎI KINH NGHIỆM TỪ
  KHỦNG HOẢNG

  Tuyên bố chấm dứt khủng hoảng: Tóm tắt tình hình và nguyên
  nhân; mô tả cách giải quyết và hậu quả ; thông báo tình hình
  ổn định; đưa kế hoạch hành động sau khủng hoảng; động viên
  mọi người; cám ơn; thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn
  Ghi chép lại công tác đối phó với khủng hoảng
  Rút kinh nghiệm từ khủng hoảng

  16

Download tài liệu Bài giảng: Quan hệ công chúng – Chương 6: Quản trị khủng hoảng File Word, PDF về máy