[Download] Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 – TS. Nguyễn Nam Hà – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 – TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 – TS. Nguyễn Nam Hà
Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 – TS. Nguyễn Nam Hà

Download


Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 Luật hành chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về luật hành chính; Một số nội dung cơ bản của luật hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 – TS. Nguyễn Nam Hà – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 – TS. Nguyễn Nam Hà File Word, PDF về máy

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 – TS. Nguyễn Nam Hà

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 – TS. Nguyễn Nam Hà

 1. MÔN HỌC
 2. BÀI 6
 3. BÀI 6

  NỘI
  DUNG

 4. BÀI 6

  I KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH

  1.1. KHÁI NIỆM

  NGÀNH LUẬT ĐỘC LẬP
  TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VN, BAO GỒM
  CÁC QUI PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH NHỮNG
  QUAN HỆ XH PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ
  CHỨC VÀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CHẤP HÀNH
  CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
  CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC
  TRAO QUYỀN QUẢN LÝ NN
  TRÊN CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI

 5. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ
  I LUẬT HÀNH CHÍNH

  1.2 ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

  LUẬT HÀNH CHÍNH ĐIỀU CHỈNH NHỮNG QUAN HỆ XH
  HÌNH THÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NN.
  CÒN GỌI LÀ NHỮNG QUAN HỆ CHẤP HÀNH- ĐIỀU HÀNH
  ( CHIA THÀNH 3 NHÓM)

  CÁC QUAN HỆ QLÝ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH CÁC CƠ QUAN
  1 HCNN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CHẤP HÀNH-ĐIỀU HÀNH

  CÁC QUAN HỆ QUẢN LÝ HÌNH THÀNH TRONG QUÁ TRÌNH CÁC
  CƠ QUAN NN XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC
  2
  NỘI BỘ CỦA CƠ QUAN…

  CÁC QUAN HỆ QUẢN LÝ HÌNH THÀNH TRONG QUÁ TRÌNH CÁC CÁ
  3 NHÂN VÀ T/C ĐƯỢC NN TRAO QUYỀN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN
  LÝ HCNN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ…

 6. I KHÁI QUÁT LUẬT HÀNH CHÍNH

  1.2 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

  PHƯƠNG PHÁP * QUYỀN LỰC – PHỤC TÙNG

  MỆNH LỆNH –
  ĐƠN PHƯƠNG
  HÌNH THÀNH
  TỪ QUAN HỆ GIỮA MỘT BÊN LÀ NN CÓ QUYỀN RA
  * MỆNH LỆNH BẮT BUỘC VÀ PHÍA BÊN
  KIA CÓ NGHĨA VỤ PHỤC TÙNG

 7. II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN

  2.1. QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC
  1
  BÊN THAM GIA QHPLHC LUÔN
  QHPLHC LÀ NHỮNG GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG CHẤP
  QUAN HỆ XH PHÁT HÀNH – ĐIỀU HÀNH CỦA NN
  SINH TRONG LĨNH
  VỰC CHẤP HÀNH- MỘT BÊN TRONG QUAN HỆ
  ĐIỀU HÀNH, GIỮA 2
  PLHC PHẢI LÀ CHỦ THỂ ĐƯỢC
  MỘT BÊN MANG SỬ DỤNG QUYỀN LỰC NHÀ
  QUYỀN LỰC NN VÀ NƯỚC
  MỘT BÊN LÀ ĐỐI
  TƯỢNG QUẢN LÝ CÁC TRANH CHẤP PHÁT SINH
  3 TRONG QHỆ PLHC ĐƯỢC GIẢI
  QUYẾT THEO TRÌNH TỰ,THỦ
  TỤC HÀNH CHÍNH

 8. II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.2 CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
  CƠ QUAN HCNN LÀ MỘT LOẠI CƠ QUAN
  TRONG BỘ MÁY NN, DO NN LẬP RA ĐỂ THỰC
  HIỆN CHỨC NĂNG QUAN LÝ HCNN
  DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG

  1 2
  3
  CƠ QUAN MỖI CƠ QUAN
  CHỈ CÁC CƠ
  HCNN CÓ HCNN CÓ MỘT
  QUAN HCNN
  CHỨC NĂNG THẨM QUYỀN
  MỚI CÓ HỆ
  QUẢN LÝ NHẤT ĐỊNH VÀ
  THỐNG CÁC
  HÀNH CHÍNH CHỈ GIỚI HẠN
  ĐƠN VỊ CƠ
  TRÊN MỌI TRONG PHẠM
  SỞ TRỰC
  LĨNH VỰC VI CHẤP HÀNH
  THUỘC…
  CỦA ĐSXH – ĐIỀU HÀNH

 9. II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.3 VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  VPHC LÀ HÀNH VI 1 HÀNH VI TRÁI PL XÂM PHẠM
  DO CÁ NHÂN,TC CÁC QUI TẮC QLNN
  THỰC HIỆN MỘT
  CÁCH CỐ Ý HOẶC
  VÔ Ý, XÂM PHẠM 2 CÓ LỖI CỦA CHỦ THỂ THỰC
  CÁC QUI TẮC QUẢN HIỆN
  LÝ NN MÀ KHÔNG
  PHẢI LÀ TỘI PHẠM 3
  VÀ THEO QUI ĐỊNH CHƯA PHẢI LÀ TỘI PHẠM
  CỦA PHÁPLUẬT PHẢI
  BỊ XỬ LÝ 4
  HÀNH CHÍNH THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP
  LUẬT PHẢI BỊ XỬ LÝ HÀNH
  CHÍNH

 10. II MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.4. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  NGUYÊN TẮC:

  MỌI VPHC PHẢI ĐƯỢC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ KỊP THỜI

  VIỆC XỬ LÝ VPHC PHẢI DO NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN
  HÀNH THEO ĐÚNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

  MỘT VPHC CHỈ BỊ XỬ LÝ MỘT LẦN

  KHÔNG XỬ LÝ VPHC TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP THUỘC
  TÌNH THẾ CẤP THIẾT, PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG, SỰ KIỆN
  BẤT NGỜ, SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG, KHÔNG CÓ NĂNG
  LỰC TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH, CHƯA ĐỦ 14 TUỔI

 11. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  II LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  ĐỐI TƯỢNG BỊ XỬ LÝ VPHC (Đ.5 Luật XLVPHC)

  * Cá nhân:
  – Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi: xử
  phạt về vi phạm hành chính do cố ý;
  – Người từ đủ 16 tuổi: xử phạt về mọi vi
  phạm hành chính.
  * Tổ chức

 12. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  II LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  THỜI HIỆU XỬ LÝ VPHC (Đ.6 Luật XLVPHC)

  * Có 3 loại thời hiệu:
  – 1 năm (vi phạm chung)
  – 2 năm (thương mại)
  – 5 năm (trốn thuế)

 13. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  II LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  THỜI HIỆU XỬ LÝ VPHC (Đ.6 Luật XLVPHC)

  – 2 năm: Vi phạm hành chính về kế toán;
  thủ tục thuế; phí, lệ phí; kinh doanh bảo
  hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí
  tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thủy sản,
  hải sản; quản lý rừng, lâm sản; điều tra,
  quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài
  nguyên nước;

 14. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  II LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  THỜI HIỆU XỬ LÝ VPHC (Đ.6 Luật XLVPHC)

  – 2 năm: Vi phạm hành chính về thăm dò, khai
  thác dầu khí và các loại khoáng sản khác; bảo
  vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý,
  phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều;
  báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập
  khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn
  bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động
  ngoài nước.

 15. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  II LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  THỜI HIỆU XỬ LÝ VPHC (Đ.6 Luật XLVPHC)

  – 5 năm: Vi phạm hành chính về là hành vi
  trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền
  thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế

 16. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  II LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  THỜI HIỆU XỬ LÝ VPHC (Đ.6 Luật XLVPHC)

  * Cách tính thời hiệu (1, 2, 5 năm):
  – VPHC đã kết thúc: thì thời hiệu được tính
  từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.
  – VPHC đang được thực hiện: thì thời hiệu
  được tính từ thời điểm phát hiện hành vi
  vi phạm.

 17. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  II LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  THỜI HẠN ĐƯỢC XEM LÀ CHƯA BỊ XỬ LÝ VPHC
  (Đ.7 Luật XLVPHC)

  * Tổ chức, cá nhân bị xử phạt hành
  chính:
  – 6 tháng từ ngày chấp hành xong quyết
  định xử phạt cảnh cáo
  – 1 năm từ ngày chấp hành xong quyết định
  xử phạt hành chính khác mà không tái
  phạm.

 18. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  II LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  THỜI HẠN ĐƯỢC XEM LÀ CHƯA BỊ XỬ LÝ VPHC
  (Đ.7 Luật XLVPHC)

  * Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý
  hành chính:
  – 2 năm từ ngày chấp hành xong quyết định
  áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc
  01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành
  quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành
  chính mà không tái phạm.

 19. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  II LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ VPHC (Đ.21)

  a) Cảnh cáo (chính)
  b) Phạt tiền (chính)
  c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng
  chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ
  hoạt động có thời hạn (chính/bổ sung)
  d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính,
  phương tiện được sử dụng để vi phạm
  hành chính (chính/bổ sung)
  đ) Trục xuất (chính/bổ sung)

 20. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA
  II LUẬT HÀNH CHÍNH

  2.5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ VPHC

  a) Cảnh cáo (Đ.22)
  – áp dụng cho VPHC không nghiêm trọng,
  có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì
  bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo
  hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành
  chính do người chưa đủ 16 tuổi thực hiện

Download tài liệu Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 – TS. Nguyễn Nam Hà File Word, PDF về máy