Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] bài giảng môn học thị trường và giá cả – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2015, 16:06

L/O/G/O Môn học THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ CẢ Huế, 2013 1 Chương 1: Giới thiệu môn học 1.Thị trường là gì? 2.Chức năng của thị trường 3.Phân loại thị trường 4.Thị trường và giá cả 5.Các nhân tố ảnh hưởng đến giá 6.Trao đổi trong nền kinh tế 2 1. Thị trường là gì? Thị trường Biểu hiện của thị trường – Nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán (thực và ảo) – Nơi trao đổi hàng hóa và dịch vụ – Nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm và dịch vụ Chợ, siêu thị, chứng khoán, đấu giá, chợ điện tử ⇒ Thị trường là nơi trao đổi hàng hóa và dịch vụ (thực và ảo) để dịch chuyển hàng hóa và dịch vụ từ người bán sang người mua nhằm thỏa mãn nhu cầu của 2 đối tượng 3 Chức năng của thị trường Lưu trữ (storage) Vận chuyển (transportation) Mua (buying) 2 3 4 Bán (selling) 1 Tài chính (Financing) Chuẩn hóa và phân loại (standardization and grading) 5 6 Nhận biết rủi ro (risk-bearing) 7 Thông tin thị trường (market information) 8 4 http://www.youtube.com/watch?v=kJCmFHc2FLo http://www.youtube.com/watch?v=qwcUJjaQyCk T h ị t r ư ờ n g t r u n g g i a n T H Ị T R Ư Ờ N G T I Ê U D Ù N G T h ị t r ư ờ n g đ ầ u v à o Thị trường các yếu tố sản xuất Thị trường tiêu thụ Thị trường bán buôn và thu gom Phân loại thị trường nông sản Thị trường 5 Thị trường đầu vào Phân, giống, thức ăn, Làm đất, thủy lợi, điện, tiêm chủng, Tư liệu sản xuất Dịch vụ nông nghiệp 6 Quy mô nhỏ, it vốn, ít bảo quản, thô sơ, kết hợp sản xuất, mang tính thời vụ Thị trường trung gian Bán lẽ Bán buôn Đầu mối Thu mua Chế biến Mua từ thu mua hoặc người dân, có phương tiện lớn, có cơ sở lưu trữ, phân bố ở chợ Mua từ đầu mối, thu mua, người dân, có phương tiện lớn, có cơ sở lưu trữ, phân bố ở chợ Cung cấp cho người tiêu dùng, cơ sở chế biến nhỏ (nhà hàng, đại lý, siêu thị) Có trang thiết bị, lưu trữ, công nghệ 7 Thị trường tiêu dùng => Đáp ứng nhu cầu vật chất và dịch vụ cho lợi ích cá nhân 8 Truyền tín hiệu, thông tin Định hướng và phân bổ các nguồn lực xã hội Định hướng dòng hàng hóa và dịch vụ tới người tiêu dùng Vai trò của giá cả 9 Thị trường và giá cả Giá cả trên thị trường hàng hóa Giá cả trên thị trường yếu tố sản xuất Người tiêu dùng (Hộ gia đình) Nhà sản xuất (DN) Cái gì Thế nào Cho ai Các thị trường sản phẩm Các thị trường yếu tố sản xuất Cầu Cung Cầu Cung Bức tranh giá trong nền kinh tế thị trường 10 […]… cả các loại thức ăn khác Giá dầu Chính sách Công nghệ … Thông tin giá trên thế giới Chi phí đầu vào Chính sách Thời tiết Công nghệ Giá cả hàng hóa Mức độ sử dụng năm trước Giữ trữ và sản xuất + Nhu cầu nhập khẩu thế giới – Thuế – Tỷ giá – Tiêu chuẩn, qui định Dân số Thu nhập Sở thích Giá hàng hóa bổ sung Giá hàng hóa cạnh tranh Nhu cầu về thịt Giá cả các loại thức ăn khác Giá dầu Chính sách Công nghệ… đến giá nông sản Giữ trữ và sản xuất Thông tin giá trong các nước xuất khẩu Xuất khẩu Chi phí đầu vào Chính sách sản xuất Thời tiết Giá cả Đầu tư của năm trước …… Cung xuất khẩu trên thế giới Thuế Tỷ giá + Nhu cầu trong nước của các nước xuất khẩu Tiêu dùng của con người Làm thức ăn gia súc Công nghiệp Giữ trữ Dân số Thu nhập Sở thích Giá hàng hóa bổ sung Giá hàng hóa cạnh tranh Nhu cầu về thịt Giá cả. .. và phạm vi rộng Cạnh tranh ở tất cả các cấp độ marketing trong và ngoài nước ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN • Phản ứng của cung theo giá thấp Giá Ngắn hạn Dài hạn Lượng ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN • Phản ứng của cầu theo giá cao Giá Cầu Lượng CẦU NÔNG SẢN Khái niệm Người mua Khối lượng sản phẩm Giá bán Thời gian và địa điểm Cầu nông sản hàng hoá là khối lượng sản phẩm nông nghiệp mà khách hàng cần mua và. .. bằng tiền của giá trị hàng hóa • Biểu hiện quan hệ cung cầu • Biểu hiện tích lũy và tiêu dùng Đặc trưng của giá nông sản • • • • • Giao động trong ngắn hạn Mang tính mùa vụ Biến động cao theo các năm Rủi ro cao Chi phí thị trường và cạnh tranh cao • Độ co giãn của cung theo giá thấp • Độ cao giãn của cầu theo giá cao ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN • Giao động trong ngắn hạn ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN •… CỦA GIÁ NÔNG SẢN • Biến động cao theo các năm ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN • Rủi ro cao Mùa vụ Thời tiết Sâu bệnh Biến động cao Nhu cầu Cạnh tranh Rủi ro sản phẩm Bảo quản kém Thối, hỏng ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN • Chi phí thị trường và mức độ cạnh tranh cao Giá chênh lệch cao: người sản xuất và người tiêu dùng Vận chuyển, chế biến, lưu trữ, sàng lọc, đóng gói, hư hỏng, tiền công, lợi nhuận Sản xuất và. .. giá cả nhất định Cầu nông sản • Ví dụ: Cầu nông sản Đặc điểm của cầu nông sản 1 Gắn liền với đời sống vật chất và sức khỏe của con người 2 Đa dạng, luôn thay đổi 3 Mức độ thay thế cao 4 Thay đổi theo mùa vụ CUNG NÔNG SẢN Khái niệm Người bán Khối lượng sản phẩm Giá bán Thời gian và địa điểm Cung nông sản hàng hoá là khối lượng sản phẩm nông nghiệp mà người bán bán ra trong một thời gian cụ thể với giá. .. một thời gian cụ thể với giá cả nhất định Cung nông sản Ví dụ: Cung nông sản Đặc điểm của cung nông sản 1 Không thể đáp ứng tức thời 2 Chậm thay đổi số lượng, chất lượng, mẫu mã 3 Khó xác định chính xác thay đổi về cung cụ thể 4 Mang tính thời vụ 5 Ít co giãn với giá 6 Dễ thay thế Co giãn cung cầu (elasticity) Khái niệm Đo độ nhạy cảm của cung và cầu theo giá, thu nhập, giá hàng hóa khác với điều kiện… tin giá trong các nước nhập khẩu Nhu cầu trong nước của các nước nhập khẩu – Tiêu dùng của con người – Làm thức ăn gia súc – Công nghiệp – Giữ trữ Trao đổi trong nền kinh tế Vùng A Thừa lúa Muốn có khoai tây (2) Tiền (1) Tiền (2) Khoai Vùng C Thừa khoai tây Muốn có trái cây (1) Lúa gạo tây Vùng B (3) Trái cây Thừa trái cây Muốn có lúa (3) Tiền 12 Chương 2: Giá cả và cung cầu nông sản 02 01 Khái niệm giá. .. Co giãn của cầu theo giá (price elasticity of demand) Co giãn của cầu theo thu nhập (income elasticity of demand) Co giãn chéo (cross elasticity of demand) • % thay đổi cầu khi giá thay đổi 1% • Ed = %∆Q / %∆P • % thay đổi cầu khi thu nhập thay đổi 1% • Ed = %∆Q / %∆I • % thay đổi cầu khi giá hàng hóa khác thay đổi 1% • Ed = %∆Q / %∆Pkhác Co giãn của cầu theo giá Co giãn cầu theo giá Co giãn cầu • Các… giãn cầu theo giá Co giãn cầu • Các loại co giãn E=0 • Không co giãn hoàn toàn • Giá thay đổi, lượng cầu giữ nguyên E1 • Co giãn tương đối • % giá thay đổi nhỏ hơn % lượng cầu E=∞ • Co giãn hoàn toàn • Giá không thay đổi, lượng cầu thay đổi Ứng dụng cung cầu và hệ số co giãn • Ý nghĩa trong phân tích doanh thu nông sản Co giãn cầu • Ý . L/O/G/O Môn học THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ CẢ Huế, 2013 1 Chương 1: Giới thiệu môn học 1 .Thị trường là gì? 2.Chức năng của thị trường 3.Phân loại thị trường 4 .Thị trường và giá cả 5.Các nhân tố. xã hội Định hướng dòng hàng hóa và dịch vụ tới người tiêu dùng Vai trò của giá cả 9 Thị trường và giá cả Giá cả trên thị trường hàng hóa Giá cả trên thị trường yếu tố sản xuất Người tiêu. t r ư ờ n g đ ầ u v à o Thị trường các yếu tố sản xuất Thị trường tiêu thụ Thị trường bán buôn và thu gom Phân loại thị trường nông sản Thị trường 5 Thị trường đầu vào Phân, giống, thức

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] bài giảng môn học thị trường và giá cả – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: bài giảng môn học thị trường và giá cả, bài giảng môn học thị trường và giá cả, bài giảng môn học thị trường và giá cả, Thị trường là gì?, ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN, Ứng dụng cung cầu và hệ số co giãn, Thị trường cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn, Trường hợp lợi nhuận thường (normal profit), Cấu kết và chỉ đạo giá, Chương 4: Chiến lược giá (Price strategies), Phân biệt giá (Price discrimination), Phân biệt giá cấp 1, Nhóm khách hàng 1 tiêu thụ khối lượng thứ 2 (Q=2), Phân biệt giá cấp 3, Giá 2 phần (Two-part tariff), Định giá vào giờ cao điểm, Định giá chuyển giao nội bộ (transfer pricing), Một số phương pháp can thiệp, Chính sách đối ngoại, Trường hợp nước lớn, Ảnh hưởng của quota (nước lớn), Định giá trực tiếp

Hy vọng thông qua bài viết bài giảng môn học thị trường và giá cả . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button