Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] Bài giảng môn hoạch định và phân tích chính sách công – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 11:10

Bài giảng môn hoạch định và phân tích chính sách công HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHQUỐC GIAMôn học:HOẠCH ĐỊNH PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CƠNGThS. Nguyễn Xuân TiếnTel: 0913 968 965Email:xtiennapa@yahoo.com Chương 5: Nội dung phân tích chính sách1. Phân tích lựa chọn vấn đề chính sách 2. Phân tích hoạch định chính sách 3. Phân tích thực thi chính sách 4. Phân tích duy trì chính sách 5. Phân tích đánh giá hiệu quả thực thi chính sách 6. Phân tích tính hệ thống của chính sách Giải thích: Chỉ sự luân chuyển trong chu trình chính sách Chỉ mối liên hệ trực tiếp Hình 1.2: Sơ đồ chu trình chính sáchXác định vấn đề chính sách Hoạch địnhchính sáchThực thichính sáchDuy trì chính sách Phát hiện mâu thuẩnPhân tích chính sáchĐánh giá chính sách Input Thông tin(Information)Dữ liệu (Data)Output Thông tin(Information) Phân tích, xử lý thông tinProcess:+ – x : % …AnalysisNăng lực trình độ của chủ thể phân tích TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Chính thức Phi chính thứcCác cơ quanNhà nướcĐịa phươngCác cơ quan Nhà nước Trung ươngTổ chức xã hộiCá nhân Báo chíThink Tank…Tổ chức chính trịNhóm lợi ích(Interest Group)Tổ chứcChínhtrị xã hội TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUỐC GIA Chính thức Phi chính thứcCác cơ quanNhà nướcĐịa phươngCác cơ quanNhà nước Trung ươngTổ chức xã hộiCá nhân Báo chíThink Tank…Tổ chức chính trịĐảng cộng sản Việt NamNhóm lợi ích(Interest Group)Tổ chứcChínhtrị xã hội 4.Phân tích thực thi chính sách 4.1.Phân tích kế hoạch triển khai thực thi chính sách 4.2.Phân tích các hoạt động triển khai thực thi chính sách 4.Phân tích thực thi chính sách 4.1. Ý nghĩa của phân tích thực thi chính sách 4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi chính sách4.3. Phân tích chính sách nội dung tổ chức thực thi chính sách công 4.4. Đánh giá các hình thức triển khai4.5. Đánh giá các mô hình tổ chức thực thi chính sách 1. Ý nghĩa của phân tích thực thi chính sách•Cho thấy hiệu lực thực hiện ý đồ quản lý của nhà nước với các đối tượng;•Giúp khẳng định tính đúng đắn của chính sách công;•Cho thấy những ưu nhược của chính sách quá trình tổ chức thực hiện chính sách. 2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi chính sách 2.1. Phân tích các yếu tố khách quan2.2. Phân tích các yếu tố chủ quan[…]… thi chính sách công 3.1 .Phân tích kế hoạch tổ chức thực thi chính sách 3.2 .Phân tích hoạt động triển khai thực thi chính sách 3.3 .Phân tích hoạt động phối hợp thực hiện 3.4 .Phân tích hoạt động kiểm tra-giám sát 3.5 .Phân tích hoạt động đánh giá tổ chức thực thi chính sách công 4.1 .Phân tích kế hoạch triển khai • Trước khi đưa chính sách vào thực hiện, các cơ quan quản lý Nhà nước phải xây dựng kế hoạch. .. hành chính sách có giá trị thực tiễn rất cao, làm cho hiệu lực hiệu quả chính sách được tăng cường Câu 3 Hãy cho biết nội dung phân tích diễn biến chính sách • P 173/160 • Phân tích kế hoạch triển khai • Phân tích các hoạt động triển khai Câu 4 Khi phân tích tính hệ thống của chính sách cần tập trung vào những nội dung nào? • P 145/158 • Phân tích tính hệ thống của mục tiêu chính sáchPhân tích. .. đi vào hoạt động thật sự có nhu cầu (Theo Tuổi Trẻ) 5 .Phân tích duy trì chính sách 5.1.Khái niệm 5.2.Điều kiện duy trì 5.3 .Phân tích hoạt động duy trì chính sách Câu hỏi ôn tập Chương V • Câu 1 Khi tìm kiếm vấn đề chính sách , người ta dựa vào những đặc trưng nào? • Câu 2 Tại sao khi phân tích hoạch định chính sách lại phải quan tâm đến thời cơ ban hành chính sách • Câu 3 Hãy cho biết nội dung phân. .. kỳ Tính khoa học, hợp lý của kế hoạch triển khai có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực thi chính sách, bởi vậy nhà phân tích không thể bỏ qua nội dung phân tích này 4.1 .Phân tích kế hoạch triển khai • Khi tiến hành phân tích kế hoạch triển khai thực thi chính sách cần chú ý đến mục tiêu của kế hoạch xem có phù hợp với mục tiêu của chính sách không Có thể mục tiêu kế hoạch được chia ra theo tiến độ… phân tích diễn biến chính sách • Câu 4 Khi phân tích tính hệ thống của chính sách cần tập trung vào những nội dung nào? • Câu 5 Để duy trì chính sách cần có những điều kiện chủ yếu nào? Phân tích các điều kiện đó Liên hệ với thực tế nước ta Câu 1 Khi tìm kiếm vấn đề chính sách , người ta dựa vào những đặc trưng nào? • Vấn đề chính sách có mối quan hệ biện chứng với môi trường tồn tại • Vấn đề chính sách. .. pháp trong chính sách mà nó mang tính tổ chức, điều hành nhiều hơn Thực chất, đó chỉ là cách vận dụng cơ chế thực thi chính sách vào kế hoạch triển khai thực hiện chính sách của mỗi cơ quan Nhà nước 4.1 .Phân tích kế hoạch triển khai • Khi phân tích kế hoạch triển khai thực hiện chính sách, cần quan tâm nhiều đến tính khả thi của kế hoạch trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể 4.2 .Phân tích các hoạt…2.1 Phân tích các yếu tố khách quan • Tính chất của vấn đề chính sách • Đặc tính của đối tượng thực thi chính sách • Môi trường thực thi • Tiềm lực của chính sách đối tượng thực thi • chính sách 2.2 Phân tích các yếu tố chủ quan • Yếu tố triển khai chính sách trong đời sống xã hội • Yếu tố năng lực tổ chức thực thi chính sách • Các nguồn lực vật chất • Thể chế của nhà nước 3 Phân tích các nội… tính hệ thống của biện pháp chính sáchPhân tích tính hệ thống của chính sách với các công cụ quản lý vĩ mô Câu 5 Để duy trì chính sách cần có những điều kiện chủ yếu nào? Phân tích các điều kiện đó Liên hệ với thực tế nước ta • • • • • P 151/164 Bảo đảm nguồn lực cho thực thi chính sách Có chương trình, kế hoạch cụ thể Phân công, phối hợp rõ ràng Tạo lập môi trường chính sách thuận lợi •Xin c¶m ¬n!… thi chính sách 4.2 .Phân tích các hoạt động triển khai Nội dung phân tích chuẩn bị phối hợp thực thi chính sách bao gồm:  Phân tích tình hình giao nhiệm vụ cho các cơ quan thực thi chính sách xem có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của họ không?  Phân tích mối quan hệ phối thuộc giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan khác 4.2 .Phân tích các hoạt động triển khai  Phân tích tình hình chuẩn… • Vấn đề chính sách mang cả tính hiện thực tương lai • Vấn đề chính sách kém linh động so với các vấn đề chung Câu 2 Tại sao khi phân tích hoạch định chính sách lại phải quan tâm đến thời cơ ban hành chính sách? • p 142/155 • Thời cơ ban hành chính sách được hiểu là thời điểm mà tại đó chính sách được ban hành có thể có những cơ hội thực hiện (tồn tại phát triển) mục tiêu đề ra Nếu có cơ hội . tích chính sách1 . Phân tích lựa chọn vấn đề chính sách 2. Phân tích hoạch định chính sách 3. Phân tích thực thi chính sách 4. Phân tích duy trì chính sách. trình chính sáchXác định vấn đề chính sách Hoạch địnhchính sáchThực thichính sáchDuy trì chính sách Phát hiện mâu thuẩnPhân tích chính sách ánh giá chính sách

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng môn hoạch định và phân tích chính sách công – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài giảng môn hoạch định và phân tích chính sách công, Bài giảng môn hoạch định và phân tích chính sách công, Bài giảng môn hoạch định và phân tích chính sách công, Phân tích lựa chọn vấn đề chính sách 2. Phân tích hoạch định chính sách Phân tích tính hệ thống của chính sách

Hy vọng thông qua bài viết Bài giảng môn hoạch định và phân tích chính sách công . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button