Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bài giảng Marketing quốc tế – ĐH Thương Mại – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Marketing quốc tế – ĐH Thương Mại

Bài giảng Marketing quốc tế – ĐH Thương Mại

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế – ĐH Thương Mại

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Marketing quốc tế – ĐH Thương Mại – Tải về File Word, PDF

Nội dung chính của Bài giảng Marketing quốc tế được trình bày như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần, môi trường marketing quốc tế, nghiên cứu và điều tra marketing quốc tế, đánh giá thời cơ marketing quốc tế, chiến lược marketing quốc tế, quản trị MKT định giá trên thị trường quốc tế, quản trị MKT phân phối trên thị trường quốc tế,…

Bài giảng Marketing quốc tế – ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế – ĐH Thương Mại

.den{color:inherit;}.ttnd ol,.ttnd ul,.ttnd dl{padding: 0 0px 0 20px;}.ttnd hr{margin:10px 0px;}.ttnd a[href=”https://tailieu.vn/static/b2013az/templates/version1/default//javascript:void(0);”],.ttnd a[href=”#”]{color:inherit;}#dtextscript p{text-align:left;}#dtextscript img{vertical-align:middle;}H

D
U

M

_T

TM
International Marketing

1

Tài liệu tham khảo

GS.TS. Nguyễn Bách Khoa (2006), Giáo
Marketing thương mại quốc tế, NXB Thống Kê.

H

[1]

D

Bắt buộc.

trình

TM

_T

[2] Philip R. Cateora, Mary C. Gilly, John L. Graham
(2015), Marketing quốc tế (tài liệu dịch), 16th Edition,
NXB Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

M

[3] Keegan & Green M. (1997), Principal of Global
Marketing, Prentice-Hall

U

[4] GS.TS. Trần Minh Đạo & PGS.TS. Vũ Trí Dũng (2012),
Giáo trình Marketing quốc tế, NXB Đại học Kinh tế
Quốc dân
International Marketing

2

Tài liệu tham khảo

H

D

Khuyến khích.

[6]

TM

[5] Chales W.L. Hill (2014), Kinh doanh quốc tế hiện đại
(tài liệu dịch), NXB Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

_T

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing
management, 14th Edition, Prentice-Hall, N.Jersey

[8] Journal of Business Research

U

M

[7] PGS.TS. Nguyễn Bách Khoa, ThS Phan Thị Thu Hoài,
CNKT. Vũ Thành Tự Anh (1997), Tình huống và thực
hành Marketing kinh doanh

International Marketing

3

Kết cấu chương trình
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
học phần

2

Môi trường marketing quốc tế

3

Nghiên cứu và điều tra marketing quốc tế

4

Đánh giá thời cơ marketing quốc tế

5

Chiến lược marketing quốc tế

H

D

1

U

M

_T

TM

International Marketing

4

Kết cấu chương trình
Quản trị MKT sản phẩm trên thị trường quốc tế

7

Quản trị MKT định giá trên thị trường quốc tế

8

Quản trị MKT phân phối trên thị trường quốc tế

9

Quản trị MKT xúc tiến trên thị trường quốc tế

H

M

_T

TM

Tổ chức và KHH hoạt động MKT trên
thị trường quốc tế

U

10

D

6

International Marketing

5

Download tài liệu Bài giảng Marketing quốc tế – ĐH Thương Mại File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button