Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B) – TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B) – TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B) – TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nội dung Text: Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B) – TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến


Bài giảng môn marketing công nghiệp (B2B) của giảng viên tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến, nhằm giúp các bạn có thể tổng quan về marketing công nghiệp, hành vi khách hàng, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường, chiến lược marketing công nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B) – TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B) – TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến File Word, PDF về máy

Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B) – TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B) – TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

 1. Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 1

  MARKETING CÔNG NGHIỆP
  (MARKETING B2B)

  04/01/2011 Biên soạn: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

 2. Nội dung
  2

   Chương 1. Tổng quan về marketing công nghiệp
   Chương 2. Hành vi mua của khách hàng công
  nghiệp
   Chương 3. Phân đoạn thị trường công nghiệp và
  lựa chọn thị trường mục tiêu

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 3. Nội dung
  3

   Chương 4. Chiến lược marketing công nghiệp
   Chương 5. Chính sách sản phẩm trong
  marketing công nghiệp
   Chương 6. Chính sách phân phối trong
  marketing công nghiệp

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 4. Nội dung
  4

   Chương 7. Chính sách giá trong marketing công
  nghiệp
   Chương 8. Truyền thông marketing trong
  marketing công nghiệp
   Chương 9. Quản trị mối quan hệ với khách hàng
  công nghiệp

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 5. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  5

  Nội dung

  • Định nghĩa khách hàng công nghiệp
  • Bản chất và đặc trưng của marketing công nghiệp
  • Các loại hình marketing công nghiệp

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 6. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  6

   Định nghĩa khách hàng công nghiệp:

  Các khách hàng là các tổ chức có nhu cầu mua
  sắm cho các hoạt động và quá trình sản xuất
  của tổ chức

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 7. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  7

  Đặc điểm KH công nghiệp KH người tiêu dùng
  Số lượng khách hàng Thường hạn chế hơn Đông đảo
  Khối lượng mua Nhiều Ít hơn
  Đặc điểm của quá trình mua Phức tạp Ít phức tạp hơn

  Mối quan hệ với nhà cung cấp Bền vững hơn Kém bền vững hơn

  Tính tập trung về mặt địa lý Thường tập trung hơn Thường phân tán hơn
  của cầu
  Đặc tính phối hợp của nhu cầu Xuất hiện nhiều Xuất hiện ít

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 8. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  8

   Phân loại khách hàng công nghiệp
   Các doanh nghiệp sản xuất
   Các doanh nghiệp thương mại
   Các cơ quan, tổ chức nhà nước
   Các tổ chức khác

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 9. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  9

   Bản chất của marketing công nghiệp:
   Hướng tới khách hàng công nghiệp
   Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách
  hàng công nghiệp

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 10. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  10

   Đặc trưng của marketing công nghiệp:
   Cầu phái sinh
   Sự đa dạng và phức tạp của sản phẩm công
  nghiệp
   Hệ thống marketing hỗn hợp đặc thù

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 11. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  11

   Đặc trưng của marketing công nghiệp:
   Phân loại sản phẩm công nghiệp:
   Trang thiết bị
   Các sản phẩm “thô” hoặc sản phẩm đã được chế
  biến đầu vào dùng để chế biến ra sản phẩm
   Các sản phẩm đầu vào không trực tiếp dùng để chế
  biến ra sản phẩm

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 12. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  12

   Các loại hình marketing công nghiệp

  1- Marketing đại chúng: khách hàng có qui mô nhỏ và
  số lượng đông đảo

  2- Marketing liên tục: đặc trưng bởi một mối quan hệ
  liên tục giữa các nhà cung cấp và khách hàng

  3- Marketing dự án: đặc trưng bởi một mối quan hệ
  không liên tục giữa các nhà cung cấp và khách hàng

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 13. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  13

   Các loại hình marketing công nghiệp

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 14. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  14

   CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1
   Nêu bản chất của marketing công nghiệp?
   Phân biệt marketing công nghiệp với marketing tiêu
  dùng?
   Nêu những đặc trưng khác biệt giữa khách hàng
  công nghiệp và khách hàng là người tiêu dùng?
   Phân loại và lấy ví dụ về khách hàng công nghiệp
  trên thị trường Việt Nam?
   Hãy phân loại sản phẩm trong thị trường công
  nghiệp?

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 15. Chương 1- Tổng quan về marketing B2B
  15

  Bài tập chương 1
  Hãy nêu một ví dụ về một công ty hoạt động trên
  thị trường b2b mà anh/chị biết và cho biết các
  khách hàng công nghiệp của với công ty này ?
  Qua ví dụ này, hãy phân tích những khác biệt cơ
  bản giữa marketing công nghiệp và marketing
  tiêu dùng ?

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 16. Chương 2- Hành vi mua của KH công nghiệp
  16

  Nội dung

  • Mô hình hành vi mua của khách hàng công nghiệp
  • Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua của khách
  hàng công nghiệp
  • Quá trình mua của khách hàng công nghiệp

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 17. Chương 2- Hành vi mua của KH công nghiệp
  17

   Khái niệm
   Khái niệm mô hình hành vi mua thường được dùng
  để mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quyết
  định mua, giúp cho các nhà marketing có cơ sở
  phân tích và thiết kế các giải pháp, chính sách thích
  hợp.

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 18. Chương 2- Hành vi mua của KH công nghiệp
  18

   Mô hình mua của khách hàng công nghiệp
  (Webster và Wind, 1972)
   Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua
  Nhiệm vụ mua Ngoài nhiệm vụ mua
  Môi trường Những thay đổi về giá có thể dự Bầu không khí chính trị trong năm
  đoán được bầu cử
  Tổ chức Chính sách đối với nhà cung cấp Phương pháp đánh giá con người

  Quan hệ Các cuộc gặp nhằm làm sang rõ các Những mối quan hệ bên ngoài
  vấn đề trong việc mua hàng công việc
  Cá nhân Mong muốn đạt được mức giá ưu Giá trị và nhu cầu cá nhân
  đãi nhất

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 19. Chương 2- Hành vi mua của KH công nghiệp

   Mô hình mua của khách hàng công nghiệp
  (Webster và Wind, 1972)
  MÔI TRƯỜNG

  19
  TỔ CHỨC

  TRUNG TÂM MUA (BUYING CENTER)

  CÁC CÁ NHÂN THAM GIA

  QUÁ TRÌNH QUYẾT ĐỊNH MUA

  QUYẾT ĐỊNH MUA
  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

 20. Chương 2- Hành vi mua của KH công nghiệp
  20

   Các nhân tố ảnh hưởng
   Các tình huống mua cụ thể của khách hàng
   Mua lặp lại không thay đổi
   Mua lặp lại có thay đổi
   Mua mới

  Marketing B2B/ GV: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 04/01/2011

Download tài liệu Bài giảng Marketing công nghiệp (B2B) – TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button