[Download] Bài giảng Luật kinh tế – Bài 9: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 9: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 9: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản
Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế – Bài 9: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản

Download


Bài giảng Luật kinh tế – Bài 9: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm phá sản, phân loại phá sản, phân biệt phá sản với giải thể, khái quát về pháp luật về phá sản, nội dung của pháp luật về phá sản, vai trò của pháp luật về phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật kinh tế – Bài 9: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật kinh tế – Bài 9: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 9: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế – Bài 9: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản

 1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁ SẢN VÀ PL
  VỀ PHÁ SẢN

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. ĐẶT VẤN ĐỀ
   Phá sản là 1 trong các khâu của quá trình vận động
  chung: hình thành – phát triển – suy vong..
   Vấn đề cho ngành luật: nhận định và có điều chỉnh
  mang tính định hướng -> giải quyết: nhận diện // có
  biện pháp điều chỉnh
   Yêu cầu: nhận diện sớm, đúng bản chất, biện pháp
  điều chỉnh hiệu quả
   Do vậy, “phá sản” từ góc độ pháp lý được xem xét
  từ 2 khía cạnh: (i) nhận diện DN phá sản và (ii)
  cách thức giải quyết.

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. NỘI DUNG
  Luật áp dụng: Luật phá sản 2003, Luật DN 2005
  I. Khái quát về phá sản
  1. Khái niệm phá sản
  2. Phân loại
  3. Phân biệt phá sản với giải thể

  II. Khái quát về pháp luật về phá sản
  1. Khái niệm
  2. Nội dung
  3. Vai trò

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. I. KHÁI QUÁT VỀ PHÁ SẢN
  1. Khái niệm: xét trên 2 góc độ:
  (i) Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản
  – là DN, HTX không có khả năng thanh toán được
  các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu
  + ko đồng nghĩa với cạn kiệt tài sản, nhưng tài
  sản ko thể bán được
  + là bản chất mất khả năng thanh toán không
  đồng nhất với việc ko trả nợ (vay lãi, thế chấp
  khống…)

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. I. KHÁI QUÁT
  1. Khái niệm: (ii) thủ tục phục hồi doanh nghiệp hoặc
  thanh lý nợ đặc biệt
  – Phục hồi DN dưới sự giám sát của Tòa và chủ
  nợ
  – Thanh lý nợ mang tính tập thể, qua cơ quan có
  thẩm quyền, dựa trên phần tài sản còn lại và sau
  khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

  (sẽ học kĩ trong bài sau – thủ tục phá sản)

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. I. KHÁI QUÁT
  2. Phân loại:
  – Căn cứ nguyên nhân: Phá sản trung thực và phá
  sản gian trá
  – Căn cứ cơ sở phát sinh quan hệ pháp lý: phá
  sản tự nguyện và phá sản bắt buộc
  – Căn cứ đối tượng: phá sản DN, HTX và phá sản
  cá nhân

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. I. KHÁI QUÁT
  3. Phân biệt phá sản với giải thể
  – Giống: hậu quả: chấm dứt sự tồn tại của DN,
  phân chia tài sản cho chủ nợ
  – Khác
  + về nguyên nhân: giải thể do nhiều lý do, phá
  sản do khả năng ko thanh toán được nợ
  + về bản chất pháp lý: giải thể là thủ tục tự
  nguyện, cơ quan hành chính quản lý. Phá sản là
  thủ tục tư pháp, do Tòa giám sát
  + hậu quả: giải thể xóa sổ toàn bộ DN. DN phá
  sản có thể được mua lại, sử dụng thương hiệu
  + thái độ chung: DN bị phá sản có thể bị cấm
  kinh doanh trong 1 khoảng thời gian
  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. II. KHÁI NIỆM VỀ PL PHÁ SẢN
  1. Khái niệm
  – Là tổng thể các quy phạm pháp luật do NN ban
  hành, điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá
  trình giải quyết yêu cầu phá sản DN, HTX
  – Điều chỉnh 2 nhóm quan hệ: (i) quan hệ chủ nợ –
  con nợ và (ii) quan hệ tố tụng giữa đương sự và cơ
  quan có thẩm quyền

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. II. KHÁI QUÁT VỀ PL PHÁ SẢN
  2. Nội dung
  – Chương 1: các khái niệm chung về DN, HTX bị
  coi là phá sản và cơ quan có thẩm quyền giải
  quyết
  – Chương 2: Thủ tục nộp đơn và thụ lý đơn
  – Chương 3: Ghi nhận nghĩa vụ về tài sản
  – Chương 4: Biện pháp bảo đảm tài sản
  – Chương 5: Hội nghị chủ nợ
  – Chương 6&7: Thủ tục phục hồi DN, HTX

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. II. KHÁI QUÁT VỀ PL PHÁ SẢN
  3. Vai trò:
  – Bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ nợ, cung
  cấp phương thức đòi nợ hiệu quả
  – Bảo vệ lợi ích của DN, HTX, tạo cơ hội phục hồi,
  tránh bị xâu xé
  – Bảo vệ lợi ích của nlđ
  – Góp phần tổ chức, cơ cấu lại nền kinh tế
  – Góp phần bảo đảm kỉ cương

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Luật kinh tế – Bài 9: Khái quát về phá sản và pháp luật về phá sản File Docx, PDF về máy