[Download] Bài giảng Luật kinh tế – Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân – Hộ kinh doanh cá thể – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân – Hộ kinh doanh cá thể

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân – Hộ kinh doanh cá thể
Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế – Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân – Hộ kinh doanh cá thể

Download


Bài giảng Luật kinh tế – Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân – Hộ kinh doanh cá thể. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm về doanh nghiệp tư nhân, dấu hiệu pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, khái niệm hộ kinh doanh, đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật kinh tế – Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân – Hộ kinh doanh cá thể – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật kinh tế – Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân – Hộ kinh doanh cá thể File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân – Hộ kinh doanh cá thể

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế – Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân – Hộ kinh doanh cá thể

 1. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
  HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. A. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
   Khái niệm
  – Doanh nghiệp “là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài
  sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh
  theo quy định của PL nhằm mục đích thực hiện hoạt
  động kinh doanh”

  – DNTN “…do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm
  bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh
  nghiệp; ko được phát hành bất kì loại chứng khoán nào,
  mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 DNTN”

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. A. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
   Dấu hiệu pháp lý
  – Do 1 cá nhân làm chủ (một số điều kiện về chủ thể, vốn)
  – Không có tư cách pháp nhân
  – Chủ DNTN chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản
  nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của DNTN

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. A. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
   Quyền của chủ DNTN đối với DNTN
  – Quyền sở hữu (vốn góp)
  – Quyền quản lý (toàn quyền, có thể ủy thác)
  – Quyền cho thuê (trách nhiệm)
  – Quyền bán (các nghĩa vụ, đăng ký lại)

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. A. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

   Một số vấn đề khác liên quan
  – Con dấu
  – Sản nghiệp thương mại
  – Sổ sách và thuế
  – Giải thể, phá sản

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. B. HỘ KINH DOANH
   Khái niệm
  – “… do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, chỉ được
  đăng ký kinh doanh tại 1 địa điểm, sử dụng không quá
  10 lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng
  toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. B. HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
   Đặc điểm pháp lý
  – do cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ
  – quy mô nhỏ hẹp (số lượng lao động)
  – chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. B. HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
   Đăng ký kinh doanh
  – Điều kiện: cá nhân đủ 18 tuổi, hộ gia đình và chỉ được
  đăng ký 1 hộ kinh doanh cá thể
  – Thủ tục:
  + Cơ quan: cấp huyện (phòng ĐKKD hoặc kinh tế)
  + Các bước tiến hành
  – Các trường hợp bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh
  doanh: không hoạt động trong vòng 60 ngày, ngừng hoạt
  động quá 60 ngày mà ko thông báo, chuyển địa điểm,
  kinh doanh ngành nghề bị cấm.

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Luật kinh tế – Bài 2: Doanh nghiệp tư nhân – Hộ kinh doanh cá thể File Docx, PDF về máy