[Download] Bài giảng Luật kinh tế – Bài 13: Hợp đồng vô hiệu – Xử lý hợp đồng vô hiệu – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 13: Hợp đồng vô hiệu – Xử lý hợp đồng vô hiệu

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 13: Hợp đồng vô hiệu – Xử lý hợp đồng vô hiệu
Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế – Bài 13: Hợp đồng vô hiệu – Xử lý hợp đồng vô hiệu

Download


Bài giảng Luật kinh tế – Bài 13: Hợp đồng vô hiệu – Xử lý hợp đồng vô hiệu. Trong nội dung bài này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm hợp đồng vô hiệu, các trường hợp vô hiệu của hợp đồng, xử lý hợp đồng vô hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật kinh tế – Bài 13: Hợp đồng vô hiệu – Xử lý hợp đồng vô hiệu – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật kinh tế – Bài 13: Hợp đồng vô hiệu – Xử lý hợp đồng vô hiệu File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật kinh tế – Bài 13: Hợp đồng vô hiệu – Xử lý hợp đồng vô hiệu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế – Bài 13: Hợp đồng vô hiệu – Xử lý hợp đồng vô hiệu

 1. HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU –
  XỬ LÝ HĐVH

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 2. ĐẶT VẤN ĐỀ
   Mục tiêu của quy định pháp luật về HĐ: Bảo vệ
  quyền lợi chính đáng của các bên.
   Thực tế: Không phải mọi giao dịch đều đạt được
  mục tiêu trên

   → Cơ hội sửa đổi, thay thế….

   Vấn đề: Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng, loại trừ
  các yếu tố, đảm bảo bản chất hợp đồng.

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 3. NỘI DUNG
   Khái niệm
   Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng

   Xử lý hợp đồng vô hiệu

  – Hợp đồng vô hiệu toàn bộ
  – Hợp đồng vô hiệu từng phần

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 4. I. KHÁI NIỆM
   Hợp đồng vô hiệu là các hợp đồng không đảm bảo
  một trong 3 yếu tố cấu thành nên hợp đồng:
  – thỏa thuận
  – năng lực các bên
  – quyền và nghĩa vụ (tính hợp lệ của đối tượng hợp
  đồng)

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 5. II. CÁC TH VÔ HIỆU – THỎA THUẬN
  HĐ (giao dịch DS) không thể hiện sự thống nhất ý
  chí của các bên, biểu hiện ở:

  – Nhầm lẫn
  – Đe dọa
  – Lừa dối
  – Ít nhất 1 bên trong tình trạng không làm chủ được
  hành vi

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 6. II. CÁC TH VÔ HIỆU – THỎA THUẬN
   Nhầm lẫn: – thông tin bị nhầm lẫn liên quan đến
  thuộc tính căn bản của đối tượng HĐ
  – các bên đều nhầm lẫn hoặc 1 bên
  nhầm lẫn, bên kia biết về nhầm lẫn mà không nói
  (>< 1 bên nhầm lẫn, HĐ vẫn có hiệu lực)

   Đe dọa: – nguy cơ tổn hại về thể chất và tinh thần
  đến 1 bên (và/hoặc thành viên gia đình)
  – không xác đáng hoặc sai trái

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 7. II. CÁC TH VÔ HIỆU – THỎA THUẬN

   Lừa dối: bao gồm cả 5 yếu tố sau:
  – Thông tin sai lệch về các yếu tố căn bản
  – Được đưa ra một cách có chủ ý (bao gồm cả
  sự bất cẩn không đáng có)
  – Với mong muốn khiến bên kia nhầm lẫn
  – Bên kia tin tưởng vào thông tin đó
  – Gây nên thiệt hại cho bên kia

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 8. II. CÁC TH VÔ HIỆU – THỎA THUẬN

   Ít nhất 1 bên ở trong tình trạng không làm chủ được
  hành vi
  – Không làm chủ được hành vi vào thời điểm
  gia kết
  – Vấn đề chứng minh

   Chịu áp lực
  – Do ưu thế của 1 bên trong giao kết hợp đồng

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 9. II. CÁC TH VÔ HIỆU–NĂNG LỰC CÁC BÊN
   Cá nhân:
  – Độ tuổi: từ 18 tuổi. (6-18 tuổi: HĐ phục vụ
  nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. 15-18 tuổi: nếu có tài
  sản riêng có thể tự giao kết HĐ)
  – Có đầy đủ năng lực: không mắc bệnh tâm
  thần (hoặc tương tự), không bị ảnh hưởng bởi chất
  kích thích
   Tổ chức:

  – Được thành lập hợp pháp
  – Do người đại diện ký kết (vấn đề tài sản
  chung của hộ gia đình)

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 10. II. NĂNG LỰC CÁC BÊN – NHÀ NƯỚC
   Đúng chức năng theo quy định của pháp luật
   Người đại diện theo quyết định

   Ủy quyền có hạn chế

   Phương thức giao kết đặc biệt (vd: đấu thầu)

   Quyền ưu đãi miễn trừ

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 11. II. CÁC TH VÔ HIỆU – TÍNH HỢP LỆ
   Đối tượng không trái đạo đức và điều cấm (đã đề
  cập)
   Đối tượng phù hợp quy định:

  – Thuộc quyền sở hữu
  – Có thể trở thành đối tượng của HĐ mà không
  xâm phạm quyền lợi chính đáng của ai
  – Có khả năng theo yêu cầu luật định (VD: giấy
  phép hành nghề)
  – Không hạn chế quyền lợi chính đáng (VD:
  hợp đồng lao động hạn chế nlđ sau khi kết thúc
  HĐLĐ đó)

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 12. II. CÁC TH VÔ HIỆU – KHÁC
   Hợp đồng giả tạo: che giấu một hợp đồng khác.
  Hợp đồng che giấu không có hiệu lực, hợp đồng bị
  che giấu có hiệu lực

   Hợp đồng có yêu cầu về hình thức

   Hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

 13. III. XỬ LÝ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU
   Thẩm quyền tuyên vô hiệu: Tòa án
   Thời hiệu: không hạn chế (giả tạo và vi phạm điều
  cấm của PL, trái đạo đức) và 2 năm cho các
  nguyên nhân khác
   Hệ quả: Quyền và nghĩa vụ của các bên quay trở
  lại tình trạng ban đầu trước khi kí kết hợp đồng
  (hoàn trả vật, bồi thường nếu vật đã bị tiêu dùng..)
   Hợp đồng vô hiệu toàn phần:

   Hợp đồng vô hiệu từng phần: có 1 (hoặc 1 số)
  phần bị vô hiệu, các phần khác không bị ảnh
  hưởng

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Download tài liệu Bài giảng Luật kinh tế – Bài 13: Hợp đồng vô hiệu – Xử lý hợp đồng vô hiệu File Docx, PDF về máy