[Download] Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – ĐH Trà Vinh – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – ĐH Trà Vinh

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – ĐH Trà Vinh
Nội dung Text: Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – ĐH Trà Vinh

Download


“Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình” giúp người học nắm được khái quát luật hôn nhân và gia đình; mục tiêu của hôn nhân; đặc điểm của hôn nhân; đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình; quan hệ nhân thân; phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình…

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – ĐH Trà Vinh – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – ĐH Trà Vinh File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – ĐH Trà Vinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – ĐH Trà Vinh

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
  LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  ISO 9001:2008

  LUẬT HÔN  
  NHÂN & GIA 
  ĐÌNH
  TS. BÙI QUANG XUÂN

 2. KHÁI QUÁT LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  ¡ Luật hôn  nhân  và  gia  đình  là 
  ngành  luật  trong  hệ  thống 
  pháp  luật  Việt  Nam,  bao  gồm 
  tổng  hợp  các  quy  phạm  pháp 
  luật  do  Nhà  nước  ban  hành 
  nhằm  điều  chỉnh  các  quan  hệ 
  xã  hội  phát  sinh  trong  lĩnh  vực 
  hôn nhân và gia đình.

 3. LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  KHÁI QUÁT 
  LUẬT HÔN  
  NHÂN & GIA 
  ĐÌNH
  TS. BÙI QUANG XUÂN

 4. Khái niệm luật
  KHÁI NIỆM LUẬT HN & GĐ hôn nhân và
  gia đình

  §
  Luật  Hôn  nhân  và  gia  đình  là 
  một ngành luật độc lập trong hệ 
  thống pháp  luật  Việt  Nam,  bao 
  gồm  các quy  phạm  pháp  luật 
  do nhà  nước  ban  hành  hoặc thể 
  chế  hoá nhằm điều chỉnh các quan 
  hệ  về  hôn  nhân  và  gia  đình  (quan 
  hệ nhân thân và quan hệ tài sản).

 5. Con gái! 
  §
  Hãy tìm cho con một người 
  đàn ông trung thực làm 
  chồng, và hãy giúp anh ta 
  mãi trung thực.         
  Anh ta giàu hay không 
  không quan trọng, miễn là 
  anh ta độc lập. 
 6. CON GÁI! 

  §
  Hãy  coi  trọng  niềm  kiêu 
  hãnh  và  sự  đức  hạnh  của 
  anh  ta  hơn  bất  cứ  điều  gì 
  khác. 
  §
  Đừng nghĩ về bất cứ sự ưu 
  việt  nào  ngoài  sự  ưu  việt 
  của  linh  hồn, và  bất  cứ sự 

 7. CON GÁI! 

  §
  Một người trung thực, biết 
  xét đoán và nhân đức, vượt 
  lên  trên  những  điều  nhỏ 
  mọn của thói hão huyền và 
  sự  ngông  cuồng  của  trí 
  tưởng  tượng,  coi  trọng 
  việc  làm  điều  tốt  đẹp  hơn 
  sự  giàu  sang,  trở  nên  hữu 

 8. LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  HÔN 
  NHÂN 
  LÀ 
  GÌ?
  TS. BÙI QUANG XUÂN

 9. HÔN NHÂN
  §
  Hôn  nhân  gia  đình  hiện  hành,  hôn 
  nhân  được  xem  là  kết  quả  của  tình 
  yêu,  là  sự  kết  hợp  giữa  một  người 
  đàn  ông  được  gọi  là  chồng  và  một 
  người phụ nữ được gọi là vợ. 
  ü
  Đây  là  sự  kết  hợp  giữa  nam  và  nữ 
  về  tình  cảm,  xã  hội,  giới  tính,  tôn 
  giáo một cách hợp pháp. 
 10. HÔN NHÂN
  §
  Hôn  nhân  điều  chỉnh  mối  quan 
  hệ  sinh  lý  giữa  đàn  ông  và  phụ 
  nữ, 
  ü
  Cho  phép  nam  nữ  sống  chung 
  với nhau 
  ü
  Đồng thời  đặt  ra  các  quy  định 
  về  quyền  lợi  và  nghĩa  vụ  của 
  vợ chồng với nhau. 
 11. HÔN NHÂN
  Tuy nhiên, 
  §
  về  mặt  luật  pháp,  hôn  nhân  bắt 
  đầu từ việc đăng ký kết hôn, 
  §
  Là  việc  nam  và  nữ  xác  lập  quan 
  hệ  vợ  chồng  với  nhau  theo  quy 
  định pháp luật 
  §
  khi  đủ  điều  kiện  kết  hôn  và  đăng 
  ký  kết  hôn  tại  cơ  quan  có  thẩm 
  quyền.
 12. HÔN NHÂN LÀ GÌ?

  ¡ Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết 
  hôn
  ¡ Những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hôn nhân vợ 
  chồng: tự nguyện, tiến bộ và một vợ một chồng, vợ 
  chồng bình đẳng.
  ¡ Quan hệ hôn nhân được xác lập thông qua sự kiện 
  nam  nữ  đăng  ký kết  hôn, chấm  dứt kể  từ  ngày bản 
  án,  quyết  định  ly  hôn của  Tòa  án  có  hiệu  lực  pháp 
  luật hoặc từ thời điểm vợ hoặc chồng chết

 13. MỤC TIÊU CỦA HÔN NHÂN

  §
  Mục tiêu của hôn nhân
  không phải để tạo ra sự
  tương đồng nhanh chóng
  bằng cách xé bỏ mọi biên
  giới; ngược lại, một cuộc
  hôn nhân tốt là khi mỗi
  người để đối phương bảo
  vệ cho sự cô độc của
  mình, và vì vậy họ cho

 14. MỤC TIÊU CỦA HÔN NHÂN

  §
  Sự hợp nhất hai người
  là không thể, và khi nó
  dường như tồn tại, nó
  là sự đồng thuận bủa
  vây cướp đi tự do và
  sự phát triển đầy đủ
  nhất của một hoặc cả

 15. MỤC TIÊU CỦA HÔN NHÂN

  §
  Nhưng một khi họ nhận ra
  rằng thậm chí giữa những
  người gẫn gũi nhất cũng có
  khoảng cách vô hạn, cuộc
  sống kỳ diệu bên nhau sẽ nảy
  nở, nếu họ yêu được khoảng
  cách giữa cả hai vì nó cho họ
  khả năng có thể luôn thấy
  nhau trọn vẹn trên nền trời bát

 16. LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  ĐẶC ĐIỂM CỦA 
  HÔN NHÂN

  TS. BÙI QUANG XUÂN

 17. 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA HÔN NHÂN

  TỰ 
  NGUYỆN, 
  KẾT HỢP  BÌNH 
  GIỮA NAM  ĐẲNG
  VÀ NỮ

  MĐÍCH: 
  TUÂN THỦ  XÂY DỰNG 
  PHÁP LUẬT GIA ĐÌNH

 18. LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH 
  CỦA LUẬT HN & GĐ

  TS. BÙI QUANG XUÂN

 19. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HN & GĐ

Download tài liệu Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – ĐH Trà Vinh File Docx, PDF về máy