[Download] Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 – TS. Bùi Quang Xuân – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 – TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 – TS. Bùi Quang Xuân
Nội dung Text: Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 – TS. Bùi Quang Xuân

Download


“Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình – Bài 6: Chấm dứt hôn nhân Luật Hôn nhân và gia đình” được biên soạn nhằm cung cấp đến người học về chấm dứt hôn nhân; khái niệm ly hôn; chấm dứt hôn nhân do một bên vợ hoặc chồng chết, chấm dứt hôn nhân do tòa án tuyên bố vợ, chồng chết, chấm dứt hôn nhân do ly hôn.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 – TS. Bùi Quang Xuân – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 – TS. Bùi Quang Xuân File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 – TS. Bùi Quang Xuân

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 – TS. Bùi Quang Xuân

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
  LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  ISO 9001:2008

  LUẬT HÔN  
  NHÂN & 
  GIA ĐÌNH
  TS. BÙI QUANG XUÂN

 2. CHÀO CÁC BẠN ….
  HÔM NAY CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU 

  CHẤM DỨT HÔN NHÂN 
  LUẬT HÔN  NHÂN & 
  GIA ĐÌNH

 3. Chấm dứt hôn nhân
  Chương 7: 
 4. HÔN NHÂN
  §
  Hôn  nhân  gia  đình  hiện  hành,  hôn 
  nhân  được  xem  là  kết  quả  của  tình 
  yêu,  là  sự  kết  hợp  giữa  một  người 
  đàn  ông  được  gọi  là  chồng  và  một 
  người phụ nữ được gọi là vợ. 
  ü
  Đây  là  sự  kết  hợp  giữa  nam  và  nữ 
  về  tình  cảm,  xã  hội,  giới  tính,  tôn 
  giáo một cách hợp pháp. 
 5. LY HÔN
  §
  Không  người  đàn 
  ông  nào  biết  hạnh 
  phúc  thực  sự  là  gì 
  cho  tới  khi  anh  ta 
  lập gia đình. 
  §
  Vào lúc đó, dĩ nhiên, 
  đã quá muộn.
 6. KHÁI NIỆM LY HÔN

  q
  LY HÔN LÀ VIỆC CHẤM 
  DỨT QUAN HỆ VỢ 
  CHỒNG THEO BẢN ÁN, 
  QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU 
  LỰC PHÁP LUẬT CỦA 
  TÒA ÁN.

 7. LY HÔN


  Ly  hôn  là  chấm  dứt  quan 
  hệ hôn nhân do tòa án công 
  nhận hoặc quyết định theo 
  yêu  cầu  của  vợ  hoặc 
  chồng  hoặc  cả  hai  vợ 
  chồng  khi  tình  trạng  gia 
  đình  trầm  trọng,  đời  sống 
  chung  không  thể  kéo  dài, 

 8. LY HÔN


  Tòa án có thể căn cứ vào tình 
  trạng  của  hôn  nhân,  mục 
  đích  của  nó  đã  đến  mức 
  trầm  trọng  hay  chưa  để  có 
  thể ra phán quyết chấp nhân 
  cho  ly  hôn  hay  là  không,  trừ 
  trường hợp thuận tình.

 9. Chấm dứt hôn nhân

  I. Chấm dứt hôn nhân do một bên vợ hoặc 
  chồng chết
  Chấm 
  dứt hôn 
  nhân II. Chấm dứt hôn nhân do Tòa án tuyên bố 
  vợ, chồng chết

  III. Chấm dứt hôn nhân do ly hôn

 10. LY HÔN 
                                     
  Chấm dứt quan hệ hôn nhân

  LY Theo yêu cầu của vợ
  Do Toà án 
  HÔN
  công nh ận Theo yêu cầu của 
                                                 
  hoặc  chồng
  quyết định Theo y/c của 
  vợ&chồng

 11. I. CHẤM DỨT HÔN NHÂN DO VỢ HOẶC CHỒNG CHẾT

  CHẾT TỰ 
  NHIÊN

  Thời điểm chấm  Kể từ ngày chết 
  dứt hôn nhân là từ  của vợ, chồng 
  khi nào?  được ghi trong giấy 
  chứng tử

 12. CĂN CỨ ĐỂ TOÀ ÁN GIẢI QUYẾT CHO LY HÔN

  §
  Tình  trạng  của  vợ  chồng 
  trầm trọng 
  GIẢI QUYẾT
  §
  Đời  sống  chung  không  thể 
   CHO LY HÔN
  kéo dài
  §
  Mục  đích  của  hôn  nhân 
  không đạt được

 13. CÁC TRƯỜNG HỢP LY HÔN

  CÁC 
  §
  Thuận tình ly hôn
  TRƯỜNG 
  HỢP LY 
  HÔN
  §
  Ly hôn theo yêu 
  cầu của một bên

 14. ĐIỀU HẠN CHẾ LY HÔN

  §
  Vợ đang mang 
  Đối với người chồng
  Không được ly hôn khi:
  thai
  §
  Vợ chồng đang nuôi 
  con dưới 12 tháng tuổi
  Đối với người vợ: 
  không hạn chế 

 15. Vôï ñang mang thai
  Ñoái vôùi ngöôøi choàng
        Khoâng ñöôïc ly hoân khi:
  Vôï choàng ñang nuoâi 
  con döôùi 12 thaùng tuoåi

        Ñoái vôùi ngöôøi vôï: khoâng haïn cheá

  BUIQUANGXUAN

 16. 2. QUYỀN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT LY HÔN
  (Điều 3k14)

  Quyền yêu cầu Hạn chế quyền yêu cầu
  Vợ,  chồng  hoặc  cả  Ai bị hạn chế? “Người 
  hai vợ chồng. chồng”
  Cha,  mẹ,  người  Điều kiện nào?
  thân  thích:                       
  q
   Khi vợ đang mang thai.
  q
  Khi đang sinh con
  khi  người  thân  của 
  q
  Đang nuôi con nhỏ 

 17. mục đích 
  hôn nhân 
  CĂN CỨ LY HÔN (Điều 55, 56 ) không đạt 
  được.
 18. 4. CÁC TRƯỜNG HỢP LY HÔN

  Thuận tình ly hôn  Ly hôn theo yêu của 
  (Điều 55) một bên (Điều 56)

 19. HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC LY HÔN

  HẬU QUẢ PHÁP 
  §
  Vấn đề nhân thân
  LÝ CỦA VIỆC LY 
  HÔN §
  Vấn đề phân chia tài sản
  §
  Vấn đề nuôi dưỡng đối 
  với con chung

  §
  Vấn đề cấp dưỡng sau ly hôn

 20. LUẬT HÔN  NHÂN & GIA ĐÌNH

  ĐƯỜNG LỐI GIẢI 
  QUYẾT CÁC TRƯỜNG 
  HỢP LY HÔN
  TS. BÙI QUANG XUÂN

Download tài liệu Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 – TS. Bùi Quang Xuân File Docx, PDF về máy