[Download] Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 – ThS. Lưu Hải Yến – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 – ThS. Lưu Hải Yến

Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 – ThS. Lưu Hải Yến
Nội dung Text: Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 – ThS. Lưu Hải Yến

Download


“Bài giảng Luật Hình sự – Bài 6: Vấn đề trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam” với mục tiêu giúp người học nắm được cơ sở của trách nhiệm hình sự, mục đích của hình phạt và khái niệm, nội dung, điều kiện áp dụng từng loại hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam; các quy định của Bộ luật hình sự về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 – ThS. Lưu Hải Yến – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 – ThS. Lưu Hải Yến File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 – ThS. Lưu Hải Yến

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 – ThS. Lưu Hải Yến

 1. BÀI 6: VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ,
  HÌNH PHẠT VÀ CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP
  TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
  ThS. Lưu Hải Yến
  Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

  1
  V2.001810630

 2. Tình huống khởi động bài

  A (15 tuổi) và N (17 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội cướp giật tài sản của người khác theo khoản 3 Điều 171
  BLHS. Hỏi:
  a. Mức hình phạt cao nhất mà Tòa án có thể tuyên phạt cho A và N là bao nhiêu năm tù?
  b. Ngoài hình phạt tại khoản 3 Điều 171, Tòa án có thể áp dụng hình phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều
  171 với A và N không? Tại sao?

  2
  V2.001810630

 3. Mục tiêu bài học

  • Trình bày được cơ sở của trách nhiệm hình sự, mục đích của hình phạt và khái niệm, nội dung, điều kiện
  áp dụng từng loại hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam.
  • Trình bày được các quy định của Bộ luật hình sự về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách
  nhiệm hình sự.
  • Nắm được các quy định về trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội.

  3
  V2.001810630

 4. Cấu trúc nội dung

  6.1 Trách nhiệm hình sự

  6.2 Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  6.3 Hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam

  6.4 Các biện pháp tư pháp

  Vấn đề trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với
  6.5
  người dưới 18 tuổi phạm tội

  4
  V2.001810630

 5. 6.1. Trách nhiệm hình sự

  6.1.1 6.1.2

  Khái niệm, đặc điểm và cơ sở của Thời hiệu truy cứu
  trách nhiệm hình sự trách nhiệm hình sự

  6.1.3

  Vấn đề miễn trách nhiệm hình sự

  5
  V2.001810630

 6. 6.1.1. Khái niệm, đặc điểm và cơ sở của trách nhiệm hình sự

  • Khái niệm: Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm của người phạm tội phải chịu những hậu quả pháp lí bất lợi
  về hành vi phạm tội của mình.
  • Đặc điểm của trách nhiệm hình sự
  ▪ Là hậu quả pháp lí của việc thực hiện hành vi phạm tội;
  ▪ Được xác định bằng trình tự đặc biệt theo quy định của pháp luật;
  ▪ Biểu hiện cụ thể bằng việc người phạm tội phải chịu hình phạt;
  ▪ Là trách nhiệm đối với Nhà nước;
  ▪ Phải được phản ánh trong bản án hoặc quyết định có hiệu của pháp lực của Tòa án.

  6
  V2.001810630

 7. 6.1.1. Khái niệm, đặc điểm và cơ sở của trách nhiệm hình sự (tiếp theo)

  Cơ sở của trách nhiệm hình sự

  Điều 2 BLHS

  Chỉ người thực hiện tội phạm → chịu trách nhiệm hình sự

  Cấu thành Cơ sở pháp lí của
  tội phạm trách nhiệm hình sự

  7
  V2.001810630

 8. 6.1.1. Khái niệm, đặc điểm và cơ sở của trách nhiệm hình sự (tiếp theo)

  Tội phạm

  Quan hệ pháp luật Người
  Nhà nước
  hình sự phạm tội

  Buộc người phạm tội phải
  Nghĩa vụ chấp hành
  chịu trách nhiệm hình sự

  Xác định chính thức cơ sở
  Thực hiện quyền thông Ban hành bản án hoặc của trách nhiệm hình sự
  qua các cơ quan quyết định có hiệu lực
  tiến hành tố tụng pháp luật Xác định loại và mức hình
  phạt cụ thể
  8
  V2.001810630

 9. 6.1.1. Khái niệm, đặc điểm và cơ sở của trách nhiệm hình sự

  Chấm dứt trách nhiệm hình sự
  • Người phạm tội chấp hành xong hình phạt;
  • Được miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt;
  • Có đặc xá hoặc đại xá;
  • Tòa án áp dụng các biện pháp tác động xã hội;
  • Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;
  • Hết thời hiệu thi hành bản án.

  9
  V2.001810630

 10. 6.1.2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật Hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì
  người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
  • 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
  • 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;
  • 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
  • 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

  10
  V2.001810630

 11. 6.1.2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (tiếp theo)

  Kéo dài thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

  Người phạm tội lại phạm tội mới
  mà Bộ luật Hình sự quy định mức
  Thời hiệu tính lại từ ngày phạm tội mới.
  cao nhất của khung hình phạt đối
  với tội đó là trên 1 năm tù.

  Người phạm tội cố tình trốn tránh Thời hiệu tính lại từ ngày người đó ra
  và đã có lệnh truy nã. đầu thú hoặc bị bắt giữ.

  11
  V2.001810630

 12. 6.1.2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (tiếp theo)

  Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự:
  • Các tội xâm phạm an ninh;
  • Các tội phá hoại hòa bình chống loài người, tội phạm chiến tranh;
  • Tội tham ô tài sản (Khoản 3, 4 Điều 353) tội nhận hối lộ (Khoản 3, 4 Điều 354)

  12
  V2.001810630

 13. 6.1.3. Vấn đề miễn trách nhiệm hình sự

  Khái niệm miễn trách nhiệm hình sự

  Miễn trách nhiệm hình sự không buộc người phạm tội phải
  chịu trách nhiệm hình sự về tội mà người đó đã phạm

  Căn cứ pháp lí và điều kiện miễn
  trách nhiệm hình sự

  Được quy định trong các điều luật phần chung (Điều 29, Điều 16, khoản 2 Điều 91)
  phần các tội phạm (khoản 4 Điều 110, khoản 7 Điều 364, khoản 2 Điều 390)

  13
  V2.001810630

 14. 6.2. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  6.2.1 6.2.2

  Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự
  của pháp nhân thương mại của pháp nhân thương mại

  14
  V2.001810630

 15. 6.2.1. Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  Điều 75 Bộ luật Hình sự quy định pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự khi thỏa mãn các
  điều kiện sau:
  • Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân;
  • Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân;
  • Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;
  • Hành vi phạm tội chưa hết thời hiệu truy cứu TNHS theo Điều 27.

  15
  V2.001810630

 16. 6.2.2. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  Điều 76 Bộ luật Hình sự giới hạn phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong 33 tội
  danh được liệt kê, chủ yếu là các tội phạm trong lĩnh vực kinh tế và môi trường, tội tài trợ khủng bố (Điều 300)
  và tội rửa tiền (Điều 324).

  16
  V2.001810630

 17. 6.3. Hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam

  6.3.1 6.3.2

  Khái niệm và đặc điểm
  Mục đích của hình phạt
  của hình phạt

  6.3.3 6.3.4 6.3.5

  Các hình phạt đối với pháp
  Hệ thống hình phạt của Các hình phạt đối với
  nhân thương mại phải
  Bộ luật Hình sự Việt Nam người phạm tội
  chịu TNHS

  17
  V2.001810630

 18. 6.3.1. Khái niệm và đặc điểm của hình phạt

  Khái niệm hình phạt

  Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước
  nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Hình
  phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự và do Tòa án quyết định

  Được luật Chỉ có thể áp
  Là biện
  hình sự quyết dụng với
  pháp cưỡng
  định và do người có
  chế nghiêm
  Tòa án hành vi
  khắc nhất
  áp dụng phạm tội

  18
  V2.001810630

 19. 6.3.2. Mục đích của hình phạt

  Trừng trị người phạm tội

  Phòng ngừa riêng

  Giáo dục và ngăn ngừa họ phạm tội mới

  Giáo dục ý thức pháp luật cho mọi người

  Phòng ngừa chung

  Đấu tranh phòng và chống tội phạm

  19
  V2.001810630

 20. 6.3.3. Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam

  Khái niệm hệ thống hình phạt: là tổng thể các loại hình phạt do Nhà nước quy định trong Luật Hình sự có sự
  liên kết chặt chẽ với nhau theo một trật tự nhất định do tính chất nghiêm khắc của từng loại hình phạt quy định.

  HÌNH PHẠT CHÍNH
  Hình phạt áp dụng
  với cá nhân
  phạm tội
  Hình phạt bổ sung
  Hệ thống
  hình phạt
  Hình phạt áp dụng Hình phạt chính
  với pháp nhân
  thương mại
  Hình phạt bổ sung

  20
  V2.001810630

Download tài liệu Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 – ThS. Lưu Hải Yến File Docx, PDF về máy