[Download] Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 – ThS. Lưu Hải Yến – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 – ThS. Lưu Hải Yến

Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 – ThS. Lưu Hải Yến
Nội dung Text: Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 – ThS. Lưu Hải Yến

Download


“Bài giảng Luật Hình sự – Bài 2: Tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam” trang bị kiến thức cho người học khái niệm tội phạm và phân tích được các dấu hiệu cơ bản của tội phạm; vận dụng được quy định về phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm; phân biệt được tội phạm với các vi phạm pháp luật khác.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 – ThS. Lưu Hải Yến – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 – ThS. Lưu Hải Yến File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 – ThS. Lưu Hải Yến

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 – ThS. Lưu Hải Yến

 1. BÀI 2: TỘI PHẠM TRONG
  LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

  ThS. Lưu Hải Yến
  Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

  V2.0018106230

 2. Tình huống khởi động bài

  T (25 tuổi) lén lút vào nhà anh M lấy trộm xe máy (chiếc xe máy trị giá 30 triệu đồng). Hỏi:
  1. Hành vi của T có bị coi là tội phạm không? Tại sao?
  2. Giả sử hành vi của A bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 173, hãy xác định loại tội phạm mà
  A đã thực hiện trong tình huống nêu trên?

  V2.0018106230

 3. Mục tiêu bài học

  • Trình bày được khái niệm tội phạm và phân tích được các dấu hiệu cơ bản của tội phạm.
  • Hiểu và vận dụng được quy định về phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm.
  • Phân biệt được tội phạm với các vi phạm pháp luật khác.

  V2.0018106230

 4. Cấu trúc nội dung

  2.1 Khái niệm tội phạm

  2.2 Phân loại tội phạm

  2.3 Phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác

  4
  V2.0018106230

 5. 2.1. Khái niệm tội phạm

  2.1.1 2.1.2

  Các dấu hiệu cơ bản
  Định nghĩa tội phạm
  của tội phạm

  2.1.3

  Ý nghĩa
  khái niệm tội phạm

  V2.0018106230

 6. 2.1.1. Định nghĩa Tội phạm

  Khoản 1 Điều 8
  Bộ luật Hình sự năm 2015

  Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, được quy định
  trong luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực
  hiện và phải chịu hình phạt.

  V2.0018106230

 7. 2.1.2. Các dấu hiệu cơ bản của tội phạm

  Các dấu hiệu (đặc điểm)
  cơ bản của tội phạm

  Do người có năng
  Nguy hiểm Trái pháp lực trách nhiệm Phải
  cho xã hội Có lỗi luật hình sự hình sự, đủ tuổi chịu
  chịu trách nhiệm phạt
  hình sự thực hiện

  V2.0018106230

 8. 2.1.3. Ý nghĩa của khái niệm tội phạm

  • Thể hiện tập trung quan điểm của Nhà nước về tội phạm.
  • Là cơ sở thống nhất cho việc xác định tội phạm cụ thể.
  • Là cơ sở cho nhận thức và áp dụng những điều luật về tội phạm cụ thể.
  • Là cơ sở cho việc xây dựng những chế định liên quan đến tội phạm.

  V2.0018106230

 9. 2.2. Phân loại tội phạm

  Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015

  Tội phạm ít nghiêm trọng

  Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Bộ luật hình sự 2015 Tội phạm nghiêm trọng

  Tội phạm rất nghiêm trọng

  V2.0018106230

 10. 2.2. Phân loại tội phạm

  Rất Đặc biệt
  Ít nghiêm trọng Nghiêm trọng
  nghiêm trọng nghiêm trọng

  • Tính chất & mức độ • Gây nguy hại lớn • Gây nguy hại rất lớn • Gây nguy hại đặc
  nguy hiểm cho xã hội cho xã hội. cho xã hội. biệt lớn cho xã hội.
  không lớn. • Mức cao nhất của • Mức cao nhất của • Mức cao nhất của
  • Mức cao nhất của khung hình phạt: khung hình phạt:là khung hình phạt là tù
  khung hình phạt: phạt phạt tù từ trên 3 năm phạt tù từ trên 7 năm trên 15 năm đến 20
  tiền, cải tạo không đến 7 năm. đến 15 năm. năm, tù chung thân
  giam giữ hoặc phạt tù hoặc tử hình.
  đến 3 năm.

  V2.0018106230

 11. Câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 1. A bị Tòa án đưa ra xét xử về tội trộm cắp tài sản theo khoản 2 Điều 173 BLHS và bị tuyên 3 năm tù. Tội
  phạm mà A đã thực hiện là:
  A. tội phạm ít nghiêm trọng.
  B. tội phạm nghiêm trọng.
  C. tội phạm rất nghiêm trọng.
  D. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

  Đáp án đúng là: B. tội phạm nghiêm trọng.

  V2.0018106230

 12. 2.2. Phân loại tội phạm

  Ý nghĩa của việc phân loại tội phạm

  • Nguyên tắc xử lý;

  Áp dụng nhiều quy định của
  • Tuổi chịu trách nhiệm hình sự;

  BLHS • Thời hiệu;
  • Điều kiện áp dụng một số loại
  hình phạt, biện pháp tư pháp.

  Áp dụng một số quy định của
  Luật Tố tụng hình sự
  các ngành luật có liên quan

  V2.0018106230

 13. 2.3. Phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác

  Tiêu chí phân biệt Tội phạm Vi phạm pháp luật khác

  Nội dung Chính trị – Hành vi có tình nguy hiểm cho xã hội ở Hành vi có tình nguy hiểm cho xã
  xã hội mức độ đáng kể. hội ở mức độ chưa đáng kể.

  Hình thức pháp lý Được quy định trong BLHS. Được quy định trong văn bản của
  các ngành luật khác.

  Hậu quả pháp lý Hình phạt. Các biện pháp cưỡng chế nhà
  nước ít nghiêm khắc hơn.

  V2.0018106230

 14. Tổng kết bài học

  Những nội dung cần ghi nhớ:
  • Khái niệm tội phạm.
  • Phân loại tội phạm: 4 loại.
  • Phân biệt được tội phạm với các vi phạm pháp luật khác.

  V2.0018106230

Download tài liệu Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 – ThS. Lưu Hải Yến File Docx, PDF về máy