[Download] Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 – ThS. Lê Thị Giang – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 – ThS. Lê Thị Giang

Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 – ThS. Lê Thị Giang
Nội dung Text: Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 – ThS. Lê Thị Giang

Download


“Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam – Bài 5: Quyền khác đối với tài sản” thông tin đến các bạn những kiến thức về các nội dung về quyền đối với bất động sản liền kề; phân tích được các kiến thức liên quan đến quyền hưởng dụng; các kiến thức liên quan đến quyền bề mặt.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 – ThS. Lê Thị Giang – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 – ThS. Lê Thị Giang File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 – ThS. Lê Thị Giang

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 – ThS. Lê Thị Giang

 1. BÀI 5
  QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

  ThS. Lê Thị Giang
  Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội

  1

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  01 Nắm bắt được các nội dung về quyền đối với bất động sản liền kề.

  02 Trình bày và phân tích được các kiến thức liên quan đến quyền hưởng dụng.

  03 Trình bày và phân tích được các kiến thức liên quan đến quyền bề mặt.

  2

 3. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  5.1. Quyền đối với bất động sản liền kề

  5.2. Quyền hưởng dụng

  5.3. Quyền bề mặt

  3

 4. 5.1. QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

  5.1.1. Khái niệm

  Nguyên tắc thực hiện 5.1.2.

  5.1.3. Căn cứ xác lập

  Các quyền đối với bất động sản liền kề 5.1.4.

  5.1.5. Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

  4

 5. 5.1.1. KHÁI NIỆM

  Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một
  bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ
  Khái niệm
  cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của
  người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).
  2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm Phân loại

  Nhà A bị vây bọc xung quanh bởi các bất động sản khác nên không
  Ví dụ có lối đi ra đường công cộng. Trong trường hợp này, A có quyền sử
  dụng bất động sản của người khác để có lối đi ra đường công cộng.

  5

 6. 5.1.2. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUYỀN

  Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề gồm:
  • Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên;
  • Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
   Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với
  mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền;
   Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền;
   Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với
  bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

  6

 7. 5.1.3. CĂN CỨ XÁC LẬP

  Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề gồm:
  • Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên;
  • Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập theo quy định của luật;
  • Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập theo thoả thuận;
  • Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập theo di chúc.

  7

 8. 5.1.4. CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

  Quyền về tưới nước, tiêu nước
  trong canh tác

  8

 9. 5.1.4. CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ (tiếp theo)

  Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

  Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua
  một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một
  lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

  Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở
  hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì
  phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây
  thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp,
  thoát nước không phải bồi thường thiệt hại.

  9

 10. 5.1.4. CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ (tiếp theo)

  Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác

  Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về
  tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử
  dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích
  hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có
  nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn
  nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì
  phải bồi thường.

  10

 11. 5.1.4. CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ (tiếp theo)

  Quyền về lối đi qua

  Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ
  sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền
  yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý
  trên phần đất của họ.

  Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và
  hợp lý nhất.

  Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở
  hữu bất động sản chịu hưởng quyền.

  11

 12. 5.1.4. CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ (tiếp theo)

  Mặc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác

  Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải
  điện, thông tin liên lạc qua bất động sản của các chủ sở
  hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn
  và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại
  thì phải bồi thường.

  12

 13. 5.1.5. CHẤM DỨT QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

  Quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt
  trong trường hợp sau đây:

  Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng
  quyền thuộc quyền sở hữu của một người.

  2.1.1 Việc sử dụng, khai thác bấtĐặc điểm
  động sản không còn làm phát Phân loại
  sinh nhu cầu hưởng quyền.

  Theo thỏa thuận của các bên.

  Trường hợp khác theo quy định của luật.

  13

 14. 5.2. QUYỀN HƯỞNG DỤNG

  5.2.1. Khái niệm

  Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng 5.2.2.

  5.2.3. Hiệu lực, thời hạn của quyền hưởng dụng

  Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản và của
  5.2.4.
  người hưởng dụng

  Chấm dứt quyền hưởng dụng và vấn đề hoàn
  5.2.5.
  trả tài sản khi chấm dứt quyền hưởng dụng

  14

 15. 5.2.1. KHÁI NIỆM

  Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng
  Khái niệm và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ
  thể khác trong một thời hạn nhất định.
  2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm Phân loại

  A có căn hộ chung cư không sử dụng. A thỏa thuận với con mình là
  anh B để cho anh B được quyền hưởng dụng căn hộ chung cư trong
  Ví dụ thời gian 5 năm  Anh B được coi là người có quyền hưởng dụng đối
  với căn hộ chung cư nên anh B được khai thác công dụng, hưởng lợi
  tức từ căn hộ.

  15

 16. 5.2.2. CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN HƯỞNG DỤNG

  Quyền hưởng dụng được
  xác lập theo thỏa thuận

  Quyền hưởng dụng được
  xác lập theo di chúc

  16

 17. 5.2.3. HIỆU LỰC, THỜI HẠN CỦA QUYỀN HƯỞNG DỤNG

  a. Hiệu lực

  Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời điểm nhận
  chuyển giao tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
  hoặc luật liên quan có quy định khác.

  Quyền hưởng dụng đã được xác lập có hiệu lực đối với
  mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan
  có quy định khác.

  17

 18. 5.2.3. HIỆU LỰC, THỜI HẠN CỦA QUYỀN HƯỞNG DỤNG (tiếp theo)

  a. Hiệu lực

  Thời hạn của quyền hưởng dụng do các bên thỏa thuận hoặc do luật
  quy định nhưng tối đa đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu
  tiên nếu người hưởng dụng là cá nhân và đến khi pháp nhân chấm
  dứt tồn tại nhưng tối đa 30 năm nếu người hưởng dụng đầu tiên là
  pháp nhân.

  Người hưởng dụng có quyền cho thuê quyền hưởng dụng trong
  thời hạn mà họ có quyền hưởng dụng.

  18

 19. 5.2.4. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ CỦA NGƯỜI
  HƯỞNG DỤNG TÀI SẢN
  a. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

  Định đoạt tài sản nhưng không Không được cản trở, thực hiện hành vi khác
  được làm thay đổi quyền hưởng gây khó khăn hoặc xâm phạm đến quyền, lợi
  dụng đã được xác lập. ích hợp pháp của người hưởng dụng.

  Yêu cầu Tòa án truất quyền hưởng dụng Thực hiện nghĩa vụ sửa chữa tài sản để bảo
  trong trường hợp người hưởng dụng vi đảm không bị suy giảm đáng kể dẫn tới tài
  phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình. sản không thể sử dụng được hoặc mất toàn
  bộ công dụng, giá trị của tài sản.

  19

 20. 5.2.4. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ CỦA NGƯỜI
  HƯỞNG DỤNG TÀI SẢN (tiếp theo)
  b. Quyền và nghĩa vụ của người hưởng dụng

  Quyền của người hưởng dụng Nghĩa vụ của người hưởng dụng

  Tự mình hoặc cho phép người khác khai Tiếp nhận tài sản theo hiện trạng và thực hiện đăng ký nếu luật
  thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối có quy định;
  tượng của quyền hưởng dụng.
  Khai thác tài sản phù hợp với công dụng, mục đích sử dụng của
  tài sản;
  Yêu cầu chủ sở hữu tài sản thực hiện nghĩa
  vụ sửa chữa đối với tài sản.
  Giữ gìn, bảo quản tài sản như tài sản của mình;

  Cho thuê quyền hưởng dụng đối với tài sản.
  Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản định kỳ để bảo đảm việc sử dụng
  bình thường;

  Hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu khi hết thời hạn hưởng dụng.

  20

Download tài liệu Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 5 – ThS. Lê Thị Giang File Docx, PDF về máy