[Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 – Nguyễn Hải Ngân Hà – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 – Nguyễn Hải Ngân Hà

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 – Nguyễn Hải Ngân Hà
Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 – Nguyễn Hải Ngân Hà

Download


Bài giảng Lập và phân tích dự án – Chương 1 “Giới thiệu một số khái niệm tổng quát”. Nội dung trình bày gồm: Các tổ chức kinh doanh, mục tiêu của đầu tư, các khái niệm về chi phí, quá trình phân tích dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 – Nguyễn Hải Ngân Hà – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 – Nguyễn Hải Ngân Hà File Word, PDF về máy

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 – Nguyễn Hải Ngân Hà

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 – Nguyễn Hải Ngân Hà

 1. CHƯƠNG 1

  GIỚI THIỆU: MỘT SỐ KHÁI
  NIỆM TỔNG QUÁT

  Nguyễn Hải Ngân Hà
  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 1

 2. Nội dung

  1.1 Các tổ chức kinh doanh

  1.2 Mục tiêu của đầu tư

  1.3 Các khái niệm về chi phí

  1.4 Quá trình phân tích dự án đầu tư

  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 2

 3. 1.1 Các tổ chức kinh doanh

   Đơn vị kinh doanh (Doanh nghiệp):

  1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài
  sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh
  doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích
  thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  2. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số
  hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản
  xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ
  trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

  (Trích luật doanh nghiệp 2005)
  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 3

 4. 1.1 Các tổ chức kinh doanh

  Căn cứ vào hình thức pháp lý doanh nghiệp:

  Công ty TNHH

  Công ty cổ phần

  Công ty hợp danh

  Công ty tư nhân

  ….

  4

 5. 1.1 Các tổ chức kinh doanh

  Căn cứ vào chế độ trách nhiệm:

   Trách nhiệm hữu hạn: CSH chỉ phải chịu trách nhiệm về
  mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của DN trong phạm vi
  sốp vốn đã góp (vd: Cty TNHH, Cty CP, DN liên doanh)

   Trách nhiệm vô hạn: CSH có nghĩa vụ phải trả nợ thay
  cho DN bằng tất cả tài sản của mình, khi DN không đủ tài
  sản để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của nó (vd: DNTN
  và cty hợp danh)

  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 5

 6. 1.1 Các tổ chức kinh doanh
   Chức năng của một Doanh nghiệp:

  Chức năng tài chính

  3 chức
  Chức năng đầu
  năng

  Chức năng sản xuất
  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 6

 7. 1.2 Mục tiêu đầu tư
   Mục tiêu của doanh nghiệp:
  cực đại lợi nhuận, duy trì sự tồn tại của doanh
  nghiệp, cực đại giá trị tài sản (lợi nhuận + ổn định)

   Mục tiêu xã hội: mục tiêu phát triển quốc gia và
  mục tiêu công bằng xã hội …

   3 quan điểm khi phân tích kinh tế dự án:
  + Quan điểm cá nhân hoặc chủ đầu tư dự án
  + Quan điểm của tỉnh, địa phương
  + Quan điểm của toàn bộ quốc gia

  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 7

 8. 1.3 Khái niệm về chi phí
   Tổng chi phí (Total Cost – TC):

  TC = FC + VC

   FC (Fixed Cost): Chi phí cố định, là chi phí không
  thay đổi theo sản lượng Q, mà DN phải chi trả
  cho dù không sản xuất gì cả.

   VC (Variable Cost): Chi phí biến đổi, là chi phí
  thay đổi theo sản lượng Q.

  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 8

 9. 1.3 Khái niệm về chi phí
   Chi phí tới hạn (Marginal Cost – MC):
   Lượng chi phí gia tăng để sx thêm 1 đơn vị sp.

   Chi phí bình quân (Average Cost – AC):
   Là giá bình quân của 1 đv sản phẩm
  AC = TC/Q
  Average fixed cost: AFC = FC/Q
  Average variable cost: AVC = VC/Q

  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 9

 10. 1.3 Khái niệm về chi phí
  Chi phí cơ hội (Opportunity Cost)
  – được tính vào khi phân tích dự án

   Đn: là lợi ích lớn nhất ta đã
  từ bỏ khi chọn thực hiện
  dự án.

   Vd: chi phí cơ hội của việc
  quyết định học đại học là
  khoản thu nhập đáng lẽ ta
  có thể kiếm được trong 4
  năm nếu không phải đi
  học.
  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 10

 11. 1.3 Khái niệm về chi phí
  Chi phí chìm (Sunk Cost)
  – không được tính vào khi phân tích dự án

   Đn: Là chi phí (không thu lại được) đã xảy ra do
  những quyết định trong quá khứ, trước khi hình
  thành dự án.

   Yn: ko liên quan đến quyết định trong tương lai.

   Vd: ta tốn 50 ngàn để thay bánh xe vào năm
  ngoái không liên quan gì đến quyết định ta sẽ
  bán lại chiếc xe đó bao nhiêu tiền trong năm
  nay.
  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 11

 12. 1.3 Khái niệm về chi phí
   Lý do không tính chi phí chìm vào chi phí tài chính:

  Phân tích dự án chỉ xem xét những lợi ích và chi phí
  trong tương lai.
  Việc phân tích tài chính và kinh tế có đưa đến kết luận
  là đầu tư hay không đầu tư dự án thì chi phí chìm cũng
  vẫn là chi phí đã bỏ ra và không thu hồi lại được. Do vậy,
  quyết định làm hay không làm dự án không được dựa
  vào chi phí chìm.

  => Chi phí làm nghiên cứu khả thi, chi phí tư vấn, xây
  dựng hay mua thiết bị xảy ra trước thời điểm làm phân
  tích đều là chi phí chìm.
  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 12

 13. 1.3 Khái niệm về chi phí
   Chi phí tiền mặt (Cash Costs) và Chi phí bút toán
  (Book Costs):

   Chi phí tiền mặt: là loại chi phí được thanh toán
  ngay bằng tiền mặt hoặc bằng séc
  => Được xem xét khi phân tích dự án

   Chi phí bút toán: là phần khấu trừ dần (khấu hao)
  những khoản chi trước đây cho các thành phần công
  trình hoặc máy móc có thời gian sd dài
  Chỉ dùng vào việc tính thuế, không được xét đến
  khi phân tích tính kinh tế của dự án.

  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 13

 14. 1.3 Khái niệm về chi phí

   Cơ hội đầu tư và phương án đầu tư:

   Kỹ sư: Đánh giá, so sánh về mặt kinh tế để đưa
  ra quyết định phương án tốt nhất.

   Người quản lý: Quyết định lựa chọn cơ hội đầu
  tư và các phương án trong từng cơ hội.

  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 14

 15. 1.4 Quá trình phân tích dự án

   Cần phân biệt một số khái niệm:

   Có so với Không có dự án (With vs Without Project):
  xem xét chi phí hay lợi ích tăng thêm mà dự án đem lại –
  incremental costs and benefits.

   Trước so với Sau dự án (Before vs After Project): xem
  xét tổng lợi ích và chi phí liên quan đến dự án đang thẩm
  định và kể cả những dự án khác không liên quan trước
  đây.

  => Khi đánh giá dự án dùng khái niệm Có so với
  Không có dự án
  15

 16. 1.4 Quá trình phân tích dự án

  Các bước trong thẩm định dự án:
  Hình thành ý tưởng và xác định dự án
  Nghiên cứu tiền khả thi
  Nghiên cứu khả thi
  Thiết kế chi tiết
  Thực hiện dự án
  Đánh giá trong quá trình thực hiện và sau khi
  thực hiện

  Bài giảng “Lập và phân tích dự án” 16

Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 1 – Nguyễn Hải Ngân Hà File Docx, PDF về máy