[Download] BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE – Tải về File Docx, PDF

BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE

BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE
Nội dung Text: BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE

Download


Nút giao thông là vùng có hai hay nhiều hơn hai đường cắt nhau, ở đó có các dòng xe tiếp tục chạy thẳng hoặc rẽ trái, rẽ phải.
Theo tương quan cao độ, có hai loại nút giao thông:
Nút giao thông cùng cao độ
Nút giao thông khác cao độ
Giao nhau khác mức không có chuyển dòng – grade seperation
Giao nhau khác mức có đường chuyển dòng xe rẽ trái, rẻ phải – interchange.

Bạn đang xem: [Download] BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE File Docx, PDF về máy

BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE

 1. GIAO THOÂNG
  GIAO

  BÀI 5
  NÚT GIAO THÔNG –
  QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE

 2. NÚT GIAO THÔNG

  Nút giao thông là vùng có hai hay nhiều hơn hai đường cắt nhau, ở đó có các
  s

  dòng xe tiếp tục chạy thẳng hoặc rẽ trái, rẽ phải.
  Theo tương quan cao độ, có hai loại nút giao thông:
  s

  Nút giao thông cùng cao độ
  x

  Nút giao thông khác cao độ
  x

   Giao nhau khác mức không có chuyển dòng – grade seperation
   Giao nhau khác mức có đường chuyển dòng xe rẽ trái, rẻ phải –
  interchange.

 3. NÚT GIAO THÔNG
 4. Seoul,Han quoc
 5. GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

  NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC
  s

 6. NÚT GIAO AN LẠC
  s
 7. NÚT GIAO QUANG TRUNG
  s
 8. s
  NÚT SÓNG THẦN
 9. NÚT AN SƯƠNG
  s
 10. NÚT CHÂN CẦU SÀI GÒN
  s
 11. Thượng Hải(TQ)
 12. Soeul
 13. GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – NÚT GIAO THÔNG
 14. GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – NÚT GIAO THÔNG

Download tài liệu BÀI 5 NÚT GIAO THÔNG – QUẢNG TRƯỜNG – BÃI ĐỖ XE File Docx, PDF về máy