[Download] Bài 3 khâu thường – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2016, 15:43

Download

KẾ HOẠCH BÀI DẠY BÀI : KHÂU THƯỜNG MÔN : KĨ THUẬT ( LỚP ) MỤC TIÊU Kiến thức: – Biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khâu – Biết đặt điểm mũi khâu thường – Quan sát quy trình, cách thực thao tác kĩ thuật khâu thường Kĩ năng: – Cầm kim, cầm vải thành thạo – Khâu mũi khâu thường đường vạch dấu Thái độ: – Rèn tính kiên nhẫn, kiên trì, khéo léo – Yêu quý sản phẩm mà học sinh làm NỘI DUNG  Hoạt động 1: Hướng dẫnhọc sinh quan sát nhận xét mũi khâu thường  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thao tác kĩ thuật  Hoạt động 3: Học sinh thực hành Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét mũi khâu thường a) Mặt phải đường khâu b) Mặt trái đường khâu + Đường khâu mặt trái mặt phải giống Khâu thường cách khâu Thế khâu Hình mũi khâu dài dạng cácHình mũi khâu Độ dài mũi nhau.Độ Khoảng cách Khoảng dạng cách mũi khâu để tạo thành mũi khâu thường? hai mặt đường khâu hai mặt đường khâu vải hai mặt + Các mũi khâu cách dài mũi khâu hai mặt đường hai mặt khâu mũi khâu giống ởvànhau hai cách hai mặt giống haytrái khác? nào? nhauvải ởkhâu haikhâu mặt mặt phải mặt nào?  Hướng dẫn học sinh thực số thao 2: Hướng dẫn học sinh thao tác kĩ tácHoạt khâuđộng thuật – Một số điểm lưu ý cầm vải, cầm kim : + Lòng bàn tay cầm vải hướng lên trên, ngón tay trỏ nằm cách chổ lên kim khoảng 1cm Ngón đè xuống đầu ngón trỏ vào đường vạch dấu để giữ chặt vải + Tay cầm kim cầm vừa phải, không cầm chặt hay lỏng khó khâu + Khi khâu tránh để kim đâm vào tay  Hướng dẫn học sinh thực số thao tác khâu Đâm mũi kim từ phía xiên lên mặt vải Nêu cách lên Nêu kim cáchtừ Đâm mũi kim?kim? xuống xiên xuống mặt vải  Hướng dẫn thao tác kĩ thuật khâu thường 10 10 a) Vạch dấu đường khâu b) Bắt đầu khâu Bước 1: Vạch khâu Quandấu sát đường tranh quy trình Bước 2: Khâu khâu nêu cácmũi bước khâuthường theo đường vạch dấu thường? 10 c) Khâu mũi khâu đầu 10 d) Khâu mũi khâu Bước 1: Vạch dấu đường khâu 10 Giới thiệu vạch dấu đường khâukẻ, cách hai: “Dùng Dùng thước viết chì vạchmũi kim gẫy sợi vải cách mép vải 2cm, sau rút sợi vải dấu mặt phải vải khỏi mảnh vải để đường vạch dấu Dùng bút chì Cách vạch cách dấu mép vải 2cm chấm chấm điểm cách 5mm đường dấu Cách đường khâu? cách vạch dấu thẳngđiểm thực 5mm đường vạch dấu loại vải có canh sợi dệt thẳng Bước : Khâu mũi khâu thường theo  Bắt đầu khâu đường vạch dấu Khâu từ phải qua trái 10 Bắt đầu khâu từ bên qua bên nào? Bắt đầu khâu lên kim điểm 1, cách mép vải 1cm Bắt đầu khâu, lên kim điểm nào? Điểm cách vải cm?  Khâu mũi khâu đầu Rút mũi kim,khâu kéo sợi Các đầu, mũi lên kim,vuốt xuống kim điểm nào? khâu cho đường thẳng 10 Các mũi khâu đầu, xuống kim điểm 2, lên kim điểm 3, xuống điểm lên điểm Sau lên kim, xuống kim ta làm gì?  Khâu mũi khâu 10 Nêu cách thực mũi khâu tiếp theo? Mũi khâu xuống kim điểm 6, lên kim điểm 7, xuống kim điểm 8, lên kim điểm 9, xuống kim điểm 10 lên kim điểm Sau đó, rút kim, kéo vuốt đường cho mũi khâu thẳng  Kết thúc đường khâu Khâu Khâu đến đến cuối cuối đường đường vạch ta vạch phải kết dấu ta thúc phải đường làm gì? khâu 10 a) Khâu lại mũi Khâu lại mũi bằng cách lùicách lại mũi vànào? xuống kim  Kết thúc đường khâu b) Tạo vòng c) Nút Nút cách Takim nút qua lật vải,luồn chỉnút mũi khâu tạo thànhđường vòng chỉ, khâu luồn kim quanhư vòng thếchặt nào? nút Khâu lại mũi Giữvà chonút đường đường khâu kết khâu thúc đường không bị khâu có tác tuột dụng gì? Những điều cần lưu ý: + Khâu từ phải sang trái (nếu thuận tay phải), khâu từ trái sang phải (nếu thuận tay trái) + Khi khâu đưa phần vải có đường dấu lên, lên xuống nhịp nhàng với lên xuống nhịp nhàng kim + Dùng kéo cắt sau khâu Hoạt động 3: Học sinh thực hành Để khâu thường ta thực – Để khâu thường ta thực bước: bước? + Bước 1: Vạch dấu đường khâu Đó bước nào? + Bước 2: Khâu mũi khâu theo đường vạch dấu – Tổ chức thực hành (theo nhóm đôi): + Kiểm tra chuẩn bị học sinh + Tiêu chí đánh giá:  Đường vạch dấu thẳng cách cạnh dài mảnh vải  Các mũi khâu tương đối đều, thẳng theo đường vạch dấu, không bị dúm  Thực quy trình bước khâu thường  Hoàn thành thời gian + Thực hành 15 – 17 phút + Trình bày sản phẩm theo tổ + Nhận xét đánh giá sản phẩm […]… đường làm gì? khâu 10 9 8 7 6 5 4 3 a) Khâu lại mũi Khâu lại mũi bằng bằng cách lùicách lại một mũi vànào? xuống kim 2 1  Kết thúc đường khâu b) Tạo vòng chỉ c) Nút chỉ Nút chỉ bằng cách Takim nút qua lật vải,luồn chỉnút chỉ mũi khâu và tạo thànhđường vòng chỉ, khâu luồn kim quanhư vòng thếchặt nào? chỉ và nút Khâu lại mũi Giữvà chonút chỉ đường đường khâu khi kết khâu thúc đường không bị khâu có tác… Khâu từ phải sang trái (nếu thuận tay phải), khâu từ trái sang phải (nếu thuận tay trái) + Khi khâu đưa phần vải có đường dấu lên, và lên xuống nhịp nhàng với sự lên xuống nhịp nhàng của kim + Dùng kéo cắt chỉ sau khi khâu Hoạt động 3: Học sinh thực hành Để khâu thường ta thực – Để khâu thường ta thực hiện 2 bước: hiện bao nhiêu bước? + Bước 1: Vạch dấu đường khâu Đó là những bước nào? + Bước 2: Khâu. .. Khâu các mũi khâu tiếp theo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nêu cách thực hiện các mũi khâu tiếp theo? Mũi khâu tiếp theo xuống kim điểm 6, lên kim điểm 7, xuống kim điểm 8, lên kim điểm 9, xuống kim điểm 10 và lên kim tại điểm bất kỳ Sau đó, rút kim, kéo chỉ và vuốt đường chỉ cho mũi khâu thẳng  Kết thúc đường khâu Khâu Khâu đến đến cuối cuối đường đường vạch ta vạch… khâu Đó là những bước nào? + Bước 2: Khâu các mũi khâu theo đường vạch dấu – Tổ chức thực hành (theo nhóm đôi): + Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh + Tiêu chí đánh giá:  Đường vạch dấu thẳng và cách đều cạnh dài của mảnh vải  Các mũi khâu tương đối đều, bằng nhau và thẳng theo đường vạch dấu, không bị dúm  Thực hiện đúng quy trình các bước khâu thường  Hoàn thành đúng thời gian + Thực hành 15 … thuật khâu thường 10 10 a) Vạch dấu đường khâu b) Bắt đầu khâu Bước 1: Vạch khâu Quandấu sát đường tranh quy trình Bước 2: Khâu khâu nêu cácmũi bước khâuthường theo đường vạch dấu thường? 10 c) Khâu. .. đường khâu + Đường khâu mặt trái mặt phải giống Khâu thường cách khâu Thế khâu Hình mũi khâu dài dạng cácHình mũi khâu Độ dài mũi nhau.Độ Khoảng cách Khoảng dạng cách mũi khâu để tạo thành mũi khâu. .. Dùng kéo cắt sau khâu Hoạt động 3: Học sinh thực hành Để khâu thường ta thực – Để khâu thường ta thực bước: bước? + Bước 1: Vạch dấu đường khâu Đó bước nào? + Bước 2: Khâu mũi khâu theo đường

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài 3 khâu thường – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài 3 khâu thường , Bài 3 khâu thường , Bài 3 khâu thường

Hy vọng thông qua bài viết Bài 3 khâu thường . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.