[Download] Advertising – Theory (Third edition): Part 1 – Tải về File Word, PDF

Advertising – Theory (Third edition): Part 1

Advertising – Theory (Third edition): Part 1
Nội dung Text: Advertising – Theory (Third edition): Part 1

Download


(BQ) The document Advertising – Theory (Third edition): Part 1 has contents: The environment of advertising, the evolution of advertising, the business of advertising, communication and consumer behavior, account planning and research,… and other contents. Invite you to refer.

Bạn đang xem: [Download] Advertising – Theory (Third edition): Part 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Advertising – Theory (Third edition): Part 1 File Word, PDF về máy

Advertising – Theory (Third edition): Part 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Advertising – Theory (Third edition): Part 1

Download tài liệu Advertising – Theory (Third edition): Part 1 File Word, PDF về máy