Tài LiệuTài Liệu Ngoại Ngữ

[Download] 1023 câu thành ngữ tiếng anh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2015, 07:03

1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1023 câu thành ngữ tiếng anh hay; 1. all cats are grey in the dark (in the night) o (tục ngữ) tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh 2. cat in the pan (cat-in-the-pan) o kẻ trở mặt, kẻ phản bội 3. to turn cat in the pan o trở mặt; thay đổi ý kiến (lúc lâm nguy); phản hồi 4. after rain comes fair weather (sunshine) o hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai 6. the cat is out the bag o điều bí mật đã bị tiết lộ rồi 7. to fight like Kilkemy cats o giết hại lẫn nhau 8. in the room of o thay thế vào, ở vào địa vị 9. no room to swing a cat o hẹp bằng cái lỗ mũi; không có chỗ nào mà xoay trở 10. back and belly o cái ăn cái mặc 11. at the back of one’s mind o trong thâm tâm, trong đáy lòng 12. to be at the back of somebody o đứng đằng sau lưng ai; trợ lực cho ai, ủng hộ ai, làm hậu thuẫn cho ai o đuổi theo sát ai 13. to be at the back of something o biết được nguyên nhân sâu xa, nắm được bí mật của cái gì 14. to be on one’s back o nằm ngửa o bị thua, bị thất bại, nàm vào hoàn cảnh bất lực o ốm liệt giường 15. behind one’s back o làm việc cật lực, làm việc đến sụm cả lưng 16. to break somebody’s back o bắt ai làm việc cật lực o đánh gãy sống lưng ai 17. to crouch one’s back before somebody o luồn cúi ai, quỵ luỵ ai 18. to get (set) somebody’s back up o làm cho ai nổi giận, làm cho ai phát cáu 19. to get (put, set) one’s back up o nổi giận, phát cáu 20. to get to the back of something o hiểu được thực chất của vấn đề gì 21. to give (make) a back o cúi xuống (chơi nhảy cừu) 22. to put one’s back into something o miệt mài làm việc gì, đem hết nhiệt tình ra làm việc gì 23. to rob one’s belly to cover one’s back o (xem) rob tục ngữ) lấy của người này để cho người khác; vay chỗ này để đập vào chỗ kia 24. to talk throught the back of one’s neck o (xem) neck (từ lóng) nói lung tung, nói bừa bãi 25. to turn one’s back upon somebody o quay lưng lại với ai 26. with one’s back against (to) the wall o lâm vào thế cùng 27. there is something at the back of it o trong việc này có điều gì uẩn khúc 28. to be on one’s bones o túng quẫn, đi đến chỗ túng quẫn 29. to bred in the bones o ăn vào tận xương tuỷ, không tẩy trừ được 30. what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh o (tục ngữ) quen nết đánh chết không chừa 31. to cast [in] a bone between o gây mối bất hoà giữa 32. to cut price to the bone o giảm giá hàng tới mức tối thiểu 33. to feel in one’s bones o cảm thấy chắc chắn, tin hoàn toàn 34. to have a bone in one’s arm (leg) o (đùa cợt) mệt nhừ người không muốn nhấc tay (không buồn cất bước) nữa 35. to have a bone in one’s throat o (đùa cợt) mệt không muốn nói nữa; không muốn mở miệng nữa 36. to keep the bone green o giữ sức khoẻ tốt; giữ được trẻ lâu 37. to make no bones about (of) o không do dự, không ngập ngừng; không nghi ngại gì; không giấu giếm 38. to make old bones o sống dai, sống lâu 39. blood and iron o chính sách vũ lực tàn bạo 40. blood is thicker than water o (tục ngữ) một giọt máu đào hơn ao nước lã 41. to breed (make, stir up) bad blood between persons o gây sự bất hoà giữa người nọ với người kia 42. to drown in blood o nhận chìm trong máu 43. to freeze someone’s blood o (xem) freeze làm ai sợ hết hồn 44. to get (have) one’s blood up o nổi nóng 45. to get someone’s blood up o làm cho ai nổi nóng 46. in cold blood o chủ tâm có suy tính trước o nhẫn tâm, lạnh lùng, không ghê tay (khi giết người) 47. to make one’s blood boil o (xem) boil làm cho máu sôi lên, làm giận sôi lên 48. to make someone’s blood run cold o (xem) cold làm cho ai sợ khiếp 49. you cannot get (take) blood (out of) stone o không thể nào làm mủi lòng kẻ nhẫn tâm được 50. to be beyond (past) belief o không thể tin được 51. to the best of my belief o theo sự hiểu biết chắc chắn của tôi, theo chỗ tôi biết một cách chính xác 52. it stahherst belief o khó mà tin được 53. to be a dog in the manger o như chó già giữ xương; ích kỷ, không muốn ai dùng đến cái gì mình không cần đến 54. to die a dog’s death 55. to die like a dog o chết khổ, chết sở, chết nhục nhã, chết như một con chó 56. dog and war o những sự tàn phá giết chóc của chiến tranh 57. every dog has his day o ai rồi cũng có lúc gặp vận; ai khó ba đời 58. to give a dog an ill name and hang him o muốn giết chó thì bảo là chó dại; không ưa thì dưa có giòi 59. to go to the dogs o thất cơ lỡ vận, khánh kiệt, xuống dốc ((nghĩa bóng)) o sa đoạ 60. to help a lame dog over stile o giúp đỡ ai trong lúc khó khăn 61. to leaf a dog’s life o sống một cuộc đời khổ như chó 62. to lead someone a dog’s life o bắt ai sống một cuộc đời khổ cực 63. let sleeping dogs lie o (tục ngữ) đừng khêu gợi lại những chuyện đã êm thấm; đừng bới cứt ra mà ngửi 64. love me love my dog o yêu tôi thì hãy yêu cả những người thân của tôi 65. not even a dog’s chance o không có chút may mắn nào 66. not to have a word to throw at the dog o lầm lì không mở miệng nói nửa lời; kiêu kỳ không thèm mở miệng nói nửa lời 67. to put on dog o (thông tục) làm bộ làm tịch, làm ra vẻ ta đây, làm ra vẻ ta đây quan trọng 68. it rains cats and dogs o (xem) rain 69. to take a hair of the dog that bit you o (xem) hair (tục ngữ) lấy độc trị độc 70. to throw to the dogs o vứt bỏ đi, quẳng đi (cho chó) 71. a bird in the bush o điều mình không biết; điều không chắc chắn có 72. birds of a feather o những người giống tính nết nhau, những người cùng một giuộc 73. birds of a feather flock together o (tục ngữ) ngưu tầm ngưu, mã tầm mã 74. a bird in the hand o vật mình có chắc trong tay; điều mình chắc chắn 75. a bird in the hand is worth two in the bush o (tục ngữ) không nên thả mồi bắt bóng 76. bird of ill omen o người mang tin xấu o người không may, người gặp vận rủi 77. bird of passage o chim di trú; (nghĩa bóng) người nay đây mai đó 78. bird of peace o chim hoà bình, bồ câu 79. to get the bird o bị huýt sáo, bị la ó o bị đuổi đi 80. to give someone the bird o huýt sáo ai, la ó ai o đuổi ai, tống cổ ai đi 81. to kill two birds with one stone o một công đôi việc 82. little bird o người báo tin vô danh 83. old bird o (xem) old cáo già 84. against the hair o ngược lông (vuốt) o (nghĩa bóng) trái với y muốn, trái ngược 85. both of a hair o cùng một giuộc 86. to bring somebody’s gray hairs to the grave 87. to bring somebody’s gray hairs with (in) sorrow to the grave o làm cho ai chết vì buồn 88. by a hair 89. within a hair of o suýt nữa, chỉ một ít nữa 90. to a hair o rất đúng, đúng hoàn toàn 91. to comb somebody’s hair for him 92. to stroke somebody’s hair o mắng mỏ ai, xỉ vả ai, sửa lưng ai 93. to get (take) somebody by the short hairs o (từ lóng) khống chế ai, bắt ai thế nào cũng chịu 94. to hang by a hair o treo trên sợi tóc 95. to keep one’s hair on o (từ lóng) bình tĩnh 96. to lose one’s hair o rụng tóc, rụng lông o (thông tục) nổi cáu, mất bình tĩnh 97. to make somebody’s hair curl o làm cho ai sửng sốt, làm cho ai ngạc nhiên, làm cho ai kinh ngạc o làm cho ai khiếp sợ 98. not to turn a hair 99. without turning a hair o không tỏ ra vẻ mệt nhọc một chút nào o phớt tỉnh, không sợ hãi, không nao núng 100. one’s hair stands on end o tóc dựng ngược lên (vì sợ hãi ) 101. to split hairs o (xem) split 102. to take a hair of the dog that bit you o (tục ngữ) lấy độc trị độc 103. hard as nails o (thể dục,thể thao) rắn rỏi; sung sức; được tập luyện kỹ o cứng rắn; tàn nhẫn 104. to fligh tooball and nail o (xem) tooth 105. to hit the [right] nail on the head o (xem) hit 106. a nail in one’s coffin o cái có thể làm cho người ta chóng chết 107. to pay on the nail o trả ngay không lần lữa 108. right as nailsarmed to the teeth o (xem) arm 109. to cast something in someone’s teeth o (xem) cast 110. to escape by (with) the skin of one’s teeth o may mà thoát, suýt nữa thì nguy 111. to fight tooth and nail o chiến đấu ác liệt, đánh nhau ác liệt 112. to have a sweet tooth o (xem) sweet 113. in the teeth of o đối lập với, chống lại; bất chấp, bất cần +1. n the tooth of orders bất chấp các lệnh đã ban ra +2. n the tooth of the wind ngược gió 114. to set someone’s teeth on edge o (xem) edge 115. to show one’s teeth o nhe răng; tỏ vẻ hăm doạ o đúng lắm, hoàn toàn đúng 116. armed to the teeth o (xem) arm 117. to cast something in someone’s teeth o (xem) cast 118. to escape by (with) the skin of one’s teeth o may mà thoát, suýt nữa thì nguy 119. to fight tooth and nail o chiến đấu ác liệt, đánh nhau ác liệt 120. to have a sweet tooth o (xem) sweet 121. in the teeth of o đối lập với, chống lại; bất chấp, bất cần +1. n the tooth of orders bất chấp các lệnh đã ban ra +2. n the tooth of the wind ngược gió 122. to set someone’s teeth on edge o (xem) edge 123. to show one’s teeth o nhe răng; tỏ vẻ hăm doạ 124. to chance one’s arm o (xem) chance 125. to keep someone at arm’s length o (xem) length 126. to make a long arm o (xem) long 127. one’s right arm o (nghĩa bóng) cánh tay phải, người giúp việc đắc lực 128. to put one’s out further than one can draw it back again o làm cái gì quá đáng 129. to shorten the arm of somebody o hạn chế quyền lực của ai 130. to throw oneself into the arms of somebody o tìm sự che chở của ai, tìm sự bảo vệ của ai 131. to welcome (receive, greet) with open arms o đón tiếp ân cần, niềm nở 132. at someone’s feet o ở dưới trướng ai; là đồ đệ của ai o đang cầu cạnh ai 133. to be (stand) on one’s feet o đứng thẳng o lại khoẻ mạnh o có công ăn việc làm, tự lập 134. to carry someone off his feet o làm cho ai phấn khởi, gây cảm hứng cho ai 135. to fall on (upon) one’s feet o (xem) fall 136. to find (know) the length of someone’s feet o biết nhược điểm của ai, nắm được thóp của ai 137. to have the ball at one’s feet o (xem) ball 138. to have feet of clay o chân đất sét dễ bị lật đổ, ở thế không vững 139. to have one food in the grave o gần đất xa trời 140. to have (put, set) one’s foot on the neck of somebody o đè đầu cưỡi cổ ai 141. to keep one’s feet o (xem) feet 142. to measure anothers foot by one’s own last o suy bụng ta ra bụng người 143. to put one’s foot down o (xem) put 144. to put one’s foot in it o (xem) put 145. to put (set) someone back on his feet o phục hồi sức khoẻ cho ai; phục hồi địa vị cho ai 146. to set on foot o (xem) set 147. with foat at foot o đã đẻ (ngựa cái) 148. [with one’s] feet foremost o bị khiêng đi để chôn 149. to cast about o đi tìm đằng này, đằng khác o tìm cách, kiếm cớ, xoay sở (để làm gì) 150. to cast aside o vứt đi, loại ra, bỏ đi 151. to cast away o liệng ném, quăng, vứt +1. o cast away all cares vứt hết những nỗi ưu tư 152. to be cast away o (hàng hải) bị đắm (tàu) 153. to cast back o quay lại, trở lại o (nghĩa bóng) nhắc lại, hồi tưởng lại 154. to cast down o vứt xuống, quăng xuống o nhìn xuống (mắt) o làm thất vọng, làm chán nản +1. o be cast down chán nản, thất vọng 155. to cast off o loại bỏ, thải, vứt bỏ, từ bỏ o thả (chó) o (hàng hải) thả, qăng (dây ) o thai lại (mũi đan) 156. to cast out o đuổi ra 157. to cast up o tính, cộng lại, gộp lại o ngẩng (đầu); ngước mắt o vứt lên, quăng lên, ném lên o trách móc +1. o cast something up to someone trách móc ai về việc gì o (y học) nôn ra, mửa ra 158. to cast lott o (xem) lot 159. to cast in one’s lot with somebody o cùng chia sẻ một số phận với ai 160. to cast oneself on (upon) somebody’s mercy o trông ở lòng thương của ai 161. to cast something in someone’s teeth o trách móc ai về việc gì 162. to cast a vote o bỏ phiếu 163. the die is cast o (xem) die 164. on the chance o may ra có thể +1. ‘ll call at his house on the chance of seeing him before he leaves home tôi sẽ lại nhà hắn may ra có thể gặp hắn trước khi hắn đi 165. the main chance o cơ hội làm giàu, cơ hội để phất +1. he capitalist always has an eye to the main chance nhà tư bản luôn luôn tìm cơ hội để phất 166. all my eye [and Betty martin] o chuyện tầm phào, chuyện tào lao, chuyện bá láp, điều vô lý 167. an eye for an eye o ăn miếng trả miếng 168. to be all eyes o nhìn chằm chằm 169. to be up to the eyes in o ngập đầu (công việc, nợ nần) 170. to be very much in the public eye o là người có tai mắt trong thiên hạ 171. to cast sheep’s eyes o (xem) sheep 172. to catch the speaker’s eye o được chủ tịch (nghị viện) trông thấy mình giơ tay và cho phát biểu 173. to clap (set) one’s eyes on o nhìn 174. eyes front! o (xem) front 175. eyes left! o (quân sự) nhìn bên trái! 176. eyes right! o (quân sự) nhìn bên phải! 177. the eye of day o mặt trời 178. to give on eye to someone o theo dõi ai; trông nom ai 179. to give an eye to someone o theo dõi ai; trông nom ai 180. to give the glad eye to somebody o (xem) glad 181. to have an eye for o có con mắt tinh đời về, rất tinh tế 182. to have an eye to something o lấy cái gì làm mục đích 183. to have an eye to everything o chú ý từng li từng tí 184. to have eyes at the back of one’s head o có mắt rất tinh, cái gì cũng nhìn thấy 185. to have one’s eye well in at shooting o mắt tinh bắn giỏi 186. his eyes arr bigger than his belly o no bụng đói con mắt 187. if you had half an eye o nếu anh không mù, nếu anh không đần độn 188. in the eyes of o theo sự đánh giá của, theo con mắt của 189. in the eye of the law o đứng về mặt pháp lý, đứng về mặt luật pháp 190. in the eye of the wind o ngược gió 191. in the mind’s eye o trong trí tưởng tượng; trong sự nhìn trước 192. to lose an eye o mù một mắt 193. to make eyes o liếc mắt đưa tình 194. to make someone open his eyes o làm ai trố mắt nhìn (vì ngạc nhiên) 195. my eye(s)! o ồ lạ nhỉ! 196. to maked eye o mắt thường (không cần đeo kính) 197. to see eye to eye with somebody o đồng ý với ai 198. to see with half an eye o trông thấy ngay 199. to throw dust in somebody’s eyes o (xem) dust 200. under the eye of somebody o dưới sự giám sát của ai 201. where are your eyes? o thong manh à?, mắt để ở đâu? 202. to wipe somwone’s eys o (từ lóng) phỗng tay trên ai, đi nước trước ai 203. with an eye to something o nhằm cái gì 204. to bite the dust o bite dust and heat o gánh nặng của cuộc đấu tranh +1. o bear the dust and heat of the war gánh cái gánh năng của cuộc chiến tranh 205. to give the dust to somebody o (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho ai hít bụi, vượt lên trước ai 206. in the dust o chết, về với cát bụi 207. to shake of the dust of one’s feet o tức giận bỏ đi 208. to take somebody’s dust o (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hít bụi của ai, chạy sau ai 209. to throw dust in somebody’s eyes o loè ai 210. to love in a cottage o ái tình và nước lã 211. one can’t get it for love or money o không có cách gì lấy được cái đó 212. to play for love o chơi vì thích không phải vì tiền 213. there is no love lost between them o chúng nó ghét nhau như đào đất đổ đi 214. to addle one’s head o (xem) addle 215. to bang (hammer knock) something into somebody’s head o nhồi nhét cái gì vào đầu ai 216. to be able to do something on one’s head o (từ lóng) có thể làm được một cái gì một cách dễ dàng 217. to be head over ears in 218. to be over head and ears in o ngập lút đến đầu đến cổ, ngập đến mang tai +1. o be head over ears in debt nợ nần ngập lên đến tận đầu, nợ như chúa chổm 219. to be (go) off one’s head o mất trí, hoá điên 220. to beat somebody’s head off o đánh vỡ đầu ai; đánh gục ai; đánh bại ai hoàn toàn 221. better be the head of a dog than the tail of a lion o (tục ngữ) đầu gà còn hơn đuôi trâu 222. to buy something over somebody’s head o mua tranh được ai cái gì 223. by head and shoulders above somebody o khoẻ hơn ai nhiều […]… để thảo luận o (từ hiếm,nghĩa hiếm) thành mốt +1 igh cillars are coming up cổ cồn cao đang trở thành mốt o lên tới, đạt tới, theo kịp, bắt kịp +1 he water came up to his chin nước lên tới cằm nó +2 he performance did not come up to what we expected buổi biểu diễn không (đạt tới) thành công như ý chúng tôi mong đợi +3 came up with them just outside the town ra khỏi thành phố thì tôi bắt kịp chúng nó… (tiền) +1 oney is always coming in to him tiền vào nhà nó như nước o lên, dâng (thuỷ triều); bắt đầu (mùa) o thành mốt, thành thời trang o tỏ ra +1 o come in useful tỏ ra là có ích; dùng được (vào việc gì) +2 don’t see where the joke comes in tôi không thấy có cái gì (tỏ ra) là hay ho trong câu nói đùa đó 507 to come in for o có phần, được hưởng phần +1 e will come in for most of his uncle’s property… water o tiêu tiền như nước 310 still waters run deep o (xem) deep 311 to throw cold water on o giội gáo nước lạnh vào; làm cho nản chí 312 written in water o nhất thời (tiếng tăm); chóng bị quên (thành tích) 313 to go to sea o trở thành thuỷ thủ 314 to follow the sea o làm nghề thuỷ thủ 315 to put to sea o ra khơi 316 half seas over o quá chén 317 busy as a bee o hết sức bận 318 to have a bee in one’s… you say? anh có thể đưa ra chứng cớ về những điều anh nói ra không? +2 ring the matter forward at the next meeting! cuộc họp sau đưa vấn đề đó ra! o (kế toán) chuyển sang 553 to bring in o đưa vào, đem vào, mang vào o thu; đem lại (lợi tức ); đưa vào (thói quen) 554 to bring off o cứu +1 o bring off the passengers on a wrecked ship cứu các hành khách trên chiếc tàu bị nạn o (thông tục) đưa đến thành công… (quân sự) bắt, mộ (lính) +1 o beat up recruits mộ lính o (hàng hải) đi vát, chạy giạt vào bờ o khua (bụi ), khuấy (nước ) (để lùa ra) 390 to beat about the bush o nói quanh 391 to beat it o (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chạy trốn cho nhanh +1 eat it! o (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cút đi!, cút ngay!, xéo ngay! 392 to beat one’s brains o (xem) brain 393 to beat somebody hollow (all to prices, to nothing, to ribbands,… have been in the hesd (brains) o ấp ủ trong lòng những mộng tưởng viễn vông 320 to put the bee on o (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nài xin, xin lải nhải 321 to bread like rabbits o sinh sôi nảy nở nhanh, đẻ nhanh (như thỏ) 322 Weish rabbit o món bánh mì rán với phó mát 323 hare and tortoise o kiên nhẫn thắng tài ba 324 more power to your elbow! o cố lên nữa nào! 325 to be in two minds o do dự, không nhất… 6 đồng 508 to come in upon o ngắt lời, chận lời, nói chặn 509 to come into o to come into the world ra đời; to come into power nắm chính quyền; o to come into being (existence) hình thành, ra đời; o to come into fashion thành mốt; o to come into force (effect) có hiệu lực; o to come into notice làm cho phải chú ý o được hưởng, thừa hưởng +1 o come into a property thừa hưởng một tài sản 510 to come of… 358 to pour oil on fire 359 to add fuel to the fire o lửa cháy đổ thêm dầu 360 to set the Thames on fire o làm những việc kinh thiên động địa 361 to set the world on fire o (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thành công rực rỡ; lừng danh 362 to fit (put) the axe in (on) the helve o giải quyết được một vấn đề khó khăn 363 to get the axe o (thông tục) bị thải hồi o bị đuổi học (học sinh ) o bị (bạn ) bỏ rơi 364 to hang up… along o (thông tục) đi nào; mau lên, nhanh lên 523 to come clean o thú nhận, nói hết 524 to come easy to somebody 525 to come natural to somebody o không có gì khó khăn đối với ai 526 to come home o trở về nhà, trở lại nhà o gây ấn tượng, được hiểu rõ, có hiệu lực, có hiệu quả; đánh trúng, đánh trúng vào chỗ yếu, chạm nọc +1 is remark came home to them lời nhận xét của anh ta đánh trúng vào chỗ yếu của… strike at the root of something o (xem) strike 372 to be all the world to o là tất cả +1 He was all the world to his mother đối với mẹ nó thì nó là tất cả 373 to carry the world before one o thành công hoàn toàn và nhanh chóng 374 for all the world o (xem) for 375 for the world o không vì bất cứ lý do gì, không đời nào +1 would not do it for the world không đời nào tôi làm cái đó 376 to the world o (từ . nước lạnh vào; làm cho nản chí 312. written in water o nhất thời (tiếng tăm); chóng bị quên (thành tích) 313. to go to sea o trở thành thuỷ thủ 314. to follow the sea o làm nghề thuỷ thủ 315 together o (tục ngữ) ngưu tầm ngưu, mã tầm mã 74. a bird in the hand o vật mình có chắc trong tay; điều mình chắc chắn 75. a bird in the hand is worth two in the bush o (tục ngữ) không nên thả. eyes arr bigger than his belly o no bụng đói con mắt 187. if you had half an eye o nếu anh không mù, nếu anh không đần độn 188. in the eyes of o theo sự đánh giá của, theo con mắt của 189. in

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] 1023 câu thành ngữ tiếng anh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: 1023 câu thành ngữ tiếng anh, 1023 câu thành ngữ tiếng anh, 1023 câu thành ngữ tiếng anh

Hy vọng thông qua bài viết 1023 câu thành ngữ tiếng anh . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button