[Download] 100 Phrasal verbs thường được dùng – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2014, 19:12

Download

Beat one’s self up: tự trách mình (khi dùng, thay one””s self bằng mysel, yourself, himself, herself…) Break down: bị hư Break in: đột nhập vào nhà Break up with s.o: chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó Bring s.th up: đề cập chuyện gì đó Bring s.o up: nuôi nấng (con cái) Brush up on s.th: ôn lại Call for sth: cần cái gì đó; Call for s.o : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó Carry out: thực hiện (kế hoạch) Catch up with s.o: theo kịp ai đó Check in: làm thủ tục vào khách sạn Check out: làm thủ tục ra khách sạn Check sth out: tìm hiểu, khám phá cái gì đó Clean s.th up: lau chùi 100 Phrasal verbs thường được dung Beat one’s self up: tự trách mình (khi dùng, thay one’s self bằng mysel, yourself, himself, herself ) Break down: bị hư Break in: đột nhập vào nhà Break up with s.o: chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó Bring s.th up: đề cập chuyện gì đó Bring s.o up: nuôi nấng (con cái) Brush up on s.th: ôn lại Call for sth: cần cái gì đó; Call for s.o : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó Carry out: thực hiện (kế hoạch) Catch up with s.o: theo kịp ai đó Check in: làm thủ tục vào khách sạn Check out: làm thủ tục ra khách sạn Check sth out: tìm hiểu, khám phá cái gì đó Clean s.th up: lau chùi Come across as: có vẻ (chủ ngữ là người) Come off: tróc ra, sút ra Come up against s.th: đối mặt với cái gì đó Come up with: nghĩ ra Cook up a story: bịa đặt ra 1 câu chuyện Cool down: làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật) Count on s.o: tin cậy vào người nào đó Cut down on s.th: cắt giảm cái gì đó Cut off: cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính Do away with s.th: bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó Do without s.th: chấp nhận không có cái gì đó Dress up: ăn mặc đẹp Drop by: ghé qua Drop s.o off: thả ai xuống xe End up: có kết cục = wind up Figure out: suy ra Find out: tìm ra Get along/get along with s.o: hợp nhau/hợp với ai Get in: đi vào Get off: xuống xe Get on with s.o: hòa hợp, thuận với ai đó Get out: cút ra ngoài Get rid of s.th: bỏ cái gì đó Get up: thức dậy Give up s.th: từ bỏ cái gì đó Go around: đi vòng vòng Go down: giảm, đi xuống Go off: reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom) Go on: tiếp tục Go out: đi ra ngoài, đi chơi Go up: tăng, đi lên Grow up: lớn lên Help s.o out: giúp đỡ ai đó Hold on: đợi tí Keep on doing s.th: tiếp tục làm gì đó Keep up sth: hãy tiếp tục phát huy Let s.o down: làm ai đó thất vọng Look after s.o: chăm sóc ai đó Look around: nhìn xung quanh Look at sth: nhìn cái gì đó Look down on s.o: khinh thường ai đó Look for s.o/s.th: tìm kiếm ai đó/ cái gì đó Look forward to something/Look forward to doing something: mong mỏi tới sự kiện nào đó Look into sth: nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó Look sth up: tra nghĩa của cái từ gì đó Look up to s.o: kính trọng, ngưỡng mộ ai đó Make s.th up: chế ra, bịa đặt ra cái gì đó Make up one’s mind: quyết định Move on to s.th: chuyển tiếp sang cái gì đó Pick s.o up: đón ai đó Pick s.th up: lượm cái gì đó lên Put s.o down: hạ thấp ai đó Put s.o off: làm ai đó mất hứng, không vui Put s.th off: trì hoãn việc gì đó Put s.th on: mặc cái gì đó vào Put sth away: cất cái gì đó đi Put up with s.o/ s.th: chịu đựng ai đó/ cái gì đó Run into s.th/ s.o: vô tình gặp được cái gì / ai đó Run out of s.th: hết cái gì đó Set s.o up: gài tội ai đó Set up s.th: thiết lập, thành lập cái gì đó Settle down: ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó Show off: khoe khoang Show up: xuất hiện Slow down: chậm lại Speed up: tăng tốc Stand for: viết tắt cho chữ gì đó Take away (take sth away from s.o): lấy đi cái gì đó của ai đó Take off: cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm ) Take s.th off: cởi cái gì đó Take up: bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học) Talk s.o in to s.th: dụ ai làm cái gì đó Tell s.o off: la rầy ai đó Turn around: quay đầu lại Turn down: vặn nhỏ lại Turn off: tắt Turn on: mở Turn sth/s.o down: từ chối cái gì/ai đó Turn up: vặn lớn lên Wake up: (tự) thức dậy Wake s.o up: đánh thức ai dậy Warm up: khởi động Wear out: mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì có nghĩa là bị mòn) Work out: tập thể dục, có kết quả tốt đẹp Work s.th out: suy ra được cái gì đó . 100 Phrasal verbs thường được dung Beat one’s self up: tự trách mình (khi dùng, thay one’s self bằng mysel,

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] 100 Phrasal verbs thường được dùng – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: 100 Phrasal verbs thường được dùng, 100 Phrasal verbs thường được dùng, 100 Phrasal verbs thường được dùng

Hy vọng thông qua bài viết 100 Phrasal verbs thường được dùng . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.