[Download] 10 tài liệu tham khảo về quản lý nguồn nhân lực bạn nên đọc – Tải file ngay!

Quản lý nguồn nhân lực là một công việc đặc thù, và luôn phải có trong các tổ chức công cũng như tổ chức tư. Nhờ có quản lý nguồn nhân lực thì việc điều hành các hoạt động trong tổ chức đó mới diễn ra được thuận lợi cũng như khai thác hết được tiềm năng của các thành viên nằm trong đó.

Chính vì sự quan trọng như vậy, nên không phải ai cũng làm được công việc quản lý nguồn nhân lực, và đôi khi cả những người làm công việc này cũng cảm thấy bị bế tắc vào một lúc nào đó. Vậy nên 123doc xin cung cấp tới bạn “10 tài liệu tham khảo về quản lý nguồn nhân lực bạn nên đọc” để có thể tìm hiểu thêm về công việc này. Mời các bạn cùng tham khảo!

Download

I. 10 tài liệu tham khảo về quản lý nguồn nhân lực bạn nên đọc

1. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Việt Nam hiện nay

Tài liệu mang tên “Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Việt Nam hiện nay” sau đây đã trình bày vấn đề quản lý nguồn nhân lực cực kì chi tiết. Đưa ra những cơ sở cũng như hiện trạng của quản lý nguồn nhân lực tại Việt Nam và phân tích chúng một cách cụ thể, bài bản. Tác giả đã đảm bảo tính chuyên môn cho bài viết khi tiến hành trình bày nó một cách rất khoa học, logic. Vậy nên bạn còn chần chờ gì mà không tham khảo ngay.

Bạn đang xem: [Download] 10 tài liệu tham khảo về quản lý nguồn nhân lực bạn nên đọc – Tải file ngay!

Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Việt Nam hiện nay
Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Việt Nam hiện nay

Download tài liệu

2. Hoàn thiện nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản lý đường sắt Hà Thái

Tài liệu mang tên “Hoàn thiện nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản lý đường sắt Hà Thái” sau đây đã trình bày vấn đề quản lý nguồn nhân lực cực kì chi tiết. Đưa ra những cơ sở cũng như hiện trạng của quản lý nguồn nhân lực tại công ty trên và phân tích chúng một cách cụ thể, bài bản. Tác giả đã đảm bảo tính chuyên môn cho bài viết khi tiến hành trình bày nó một cách rất khoa học, logic. Chính vì vậy hãy tham khảo ngay nào!

Hoàn thiện nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản lý đường sắt Hà Thái
Hoàn thiện nguồn nhân lực quản trị tại công ty quản lý đường sắt Hà Thái

Download tài liệu

 

3. Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty in Công Đoàn

Tài liệu mang tên “Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty in Công Đoàn” sau đây đã trình bày vấn đề quản lý nguồn nhân lực cực kì chi tiết. Đưa ra những cơ sở cũng như hiện trạng của quản lý nguồn nhân lực tại công ty trên và phân tích chúng một cách cụ thể, bài bản. Tác giả đã đảm bảo tính chuyên môn cho bài viết khi tiến hành trình bày nó một cách rất khoa học, logic. Chính vì vậy hãy tham khảo ngay nào!

Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty in Công Đoàn
Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty in Công Đoàn

Download tài liệu

4. Quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Trần Trung

Tài liệu mang tên “Quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Trần Trung” sau đây đã trình bày vấn đề quản lý nguồn nhân lực cực kì chi tiết. Đưa ra những cơ sở cũng như hiện trạng của quản lý nguồn nhân lực tại công ty trên và phân tích chúng một cách cụ thể, bài bản. Tác giả đã đảm bảo tính chuyên môn cho bài viết khi tiến hành trình bày nó một cách rất khoa học, logic. Chính vì vậy hãy tham khảo ngay nào!

Quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Trần Trung
Quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Trần Trung

Download tài liệu

5. Cách cải chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực

Tài liệu mang tên “Cách cải chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực” sau đây đã trình bày vấn đề quản lý nguồn nhân lực cực kì chi tiết. Đưa ra những cơ sở cũng như hiện trạng cải chính của quản lý nguồn nhân lực tại nước ta và phân tích chúng một cách cụ thể, bài bản. Tác giả đã đảm bảo tính chuyên môn cho bài viết khi tiến hành trình bày nó một cách rất khoa học, logic. Chính vì vậy hãy tham khảo ngay nào!

Cách cải chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực
Cách cải chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực

Download tài liệu

6. Quản lý nguồn nhân lực – yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của tổ chức

Tài liệu mang tên “Quản lý nguồn nhân lực – yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của tổ chức” sau đây đã trình bày vấn đề quản lý nguồn nhân lực cực kì chi tiết. Đưa ra những cơ sở cũng như hiện trạng cải chính của quản lý nguồn nhân lực và phân tích chúng một cách cụ thể, bài bản. Tác giả đã đảm bảo tính chuyên môn cho bài viết khi tiến hành trình bày nó một cách rất khoa học, logic. Chính vì vậy hãy tham khảo ngay nào!

Quản lý nguồn nhân lực - yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của tổ chức
Quản lý nguồn nhân lực – yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của tổ chức

Download tài liệu

7. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại Công ty CP bê tông

Tài liệu mang tên “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại Công ty CP bê tông” sau đây đã trình bày vấn đề quản lý nguồn nhân lực cực kì chi tiết. Đưa ra những cơ sở cũng như hiện trạng cải chính của quản lý nguồn nhân lực của công ty trên và phân tích chúng một cách cụ thể, bài bản.

Tác giả đã đảm bảo tính chuyên môn cho bài viết khi tiến hành trình bày nó một cách rất khoa học, logic. Chính vì vậy hãy tham khảo ngay nào!

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại Công ty CP bê tông
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại Công ty CP bê tông

Download tài liệu

8. Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Tài liệu mang tên “Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam” sau đây đã trình bày vấn đề quản lý nguồn nhân lực cực kì chi tiết. Đưa ra những cơ sở cũng như hiện trạng cải chính của quản lý nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trên và phân tích chúng một cách cụ thể, bài bản.

Tác giả đã đảm bảo tính chuyên môn cho bài viết khi tiến hành trình bày nó một cách rất khoa học, logic. Chính vì vậy hãy tham khảo ngay nào!

Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Download tài liệu

9. Một số vấn đề quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đúc Tân Long 

Tài liệu mang tên “Một số vấn đề quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đúc Tân Long” sau đây đã trình bày vấn đề quản lý nguồn nhân lực cực kì chi tiết. Đưa ra những cơ sở cũng như hiện trạng cải chính của quản lý nguồn nhân lực của công ty trên và phân tích chúng một cách cụ thể, bài bản. Tác giả đã đảm bảo tính chuyên môn cho bài viết khi tiến hành trình bày nó một cách rất khoa học, logic. Chính vì vậy hãy tham khảo ngay nào!

Một số vấn đề quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đúc Tân Long 
Một số vấn đề quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đúc Tân Long

Download tài liệu

10. Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng và triển khai công nghệ mới 

Tài liệu mang tên “Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng và triển khai công nghệ mới” sau đây đã trình bày vấn đề quản lý nguồn nhân lực cực kì chi tiết. Đưa ra những cơ sở cũng như hiện trạng cải chính của quản lý nguồn nhân lực của công ty trên và phân tích chúng một cách cụ thể, bài bản. Tác giả đã đảm bảo tính chuyên môn cho bài viết khi tiến hành trình bày nó một cách rất khoa học, logic. Chính vì vậy hãy tham khảo ngay nào!

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng và triển khai công nghệ mới 
Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty Xây dựng và triển khai công nghệ mới

Download tài liệu

100+ Tài liệu quản lý nhân lực hay nhất

Đọc thêm:

Tham khảo 10 bài báo cáo nghiên cứu khoa học đúng chuẩn

Top 10 bài phân tích báo cáo tài chính đúng chuẩn nhất

II. 6 kỹ năng nhà quản lý nhân lực cần có

1. Kỹ năng chuyên môn

Những đặc điểm về các kỹ năng chuyên môn không thể thiếu thiếu với người làm quản trị nhân sự, đó là: dự báo nhu cầu nhân sự và hoạch định nguồn nhân lực, phác họa chân dung ứng viên tốt từ các nhân tố thành công của công việc, sắp xếp một cuộc phỏng vấn ấn tượng và thành công, đặt câu hỏi phỏng vấn để nhận diện được “bản chất” ứng viên, xây dựng hệ thống thông tin nội bộ hai chiều, hướng dẫn nhân viên mới hội nhập công ty…

2. Kỹ năng nhân sự

Bạn phải giỏi về các kỹ năng nhân sự, bao gồm: Chiến lược và quản lý nhân sự, Kế hoạch về nguồn nhân lực và phát triển nhân lực, Thiết kế bộ máy tổ chức, Tuyển dụng, Đào tạo, Phương pháp nâng cao hiệu quả công việc, Lương bổng và các khoản phúc lợi, hỗ trợ nhân viên.

3. Kỹ năng làm việc

Phẩm chất đầu tiên của người làm công tác nhân sự là sự tận tụy vì công tác nhân sự đa phần là “lo cho người khác” từ những việc cụ thể như lương bổng, phúc lợi đến huấn luyện đào tạo cũng như tổ chức bộ máy… Ngoài ra, người làm công tác nhân sự cần có khả năng phân tích và tổ chức tốt để đảm bảo nguồn nhân lực có tính kế thừa và lâu dài.

4. Kỹ năng giao tiếp

Nghề nhân sự đòi hỏi người nhân viên phải có kỹ năng về giao tiếp và làm việc với tập thể, bạn phải tỏ ra nhạy bén, khéo léo trong cách ứng xử với các nhân viên trong công ty, hiểu rõ tính cách và tính chất công việc của từng người, luôn sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên thích hợp khi cần thiết .

Xử sự đúng đắn, lịch sự, hài hoà với mọi người và biết tự kiềm chế mình

Có phong thái và giọng nói phải thật tự tin và thuyết phục

Có hiểu biết rộng về xã hội và biết thích ứng với mọi hoàn cảnh

Tinh ý, thông minh, biết tiếp thu những lời khuyên thích hợp trong mọi tình huống

Học cách ăn nói lưu loát và biết lắng nghe, hay bạn phải rèn luyện khả năng truyền đạt tốt mệnh lệnh cho mọi người.

5. Kỹ năng thuyết phục

Bên cạnh kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là khả năng thuyết phục cũng nằm trong số những yêu cầu cần thiết khi tuyển dụng nhân viên nhân sự. 

Kỹ năng thuyết phục người lao động và thuyết phục cả người sử dụng lao động trong quá trình hóa giải các mâu thuẫn nội tại hoặc trong quá trình thuyết phục cấp trên chấp thuận kế hoạch do mình đề xuất.

6. Khả năng chịu áp lực cao

Ở bất cứ vị trí quản lý nào, bạn đều phải chịu áp lực trong công việc. Nếu bạn không luyện kỹ năng kể trên, áp lực mà bạn phải chịu sẽ còn tăng hơn rất nhiều.

Đọc thêm:

10 Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên được đánh giá cao

Tham khảo 10 mẫu tóm tắt khóa luận hay và đầy đủ nội dung

Trên đây là toàn bộ bài viết “10 tài liệu tham khảo về quản lý nguồn nhân lực bạn nên đọc” bao gồm những tài liệu phân tích, quản lý nhân lực từ các công ty, doanh nghiệp,… Hy vọng rằng qua bài viết này, các bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành quản lý nhân lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Hy vọng thông qua bài viết 10 tài liệu tham khảo về quản lý nguồn nhân lực bạn nên đọc. Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.