Tài Liệu

[Download] 10+ báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH – Tải file Word, PDF ngay!

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH khác gì so với những báo cáo thực tập kế toán thông thường khác? Viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH làm sao để đạt điểm cao nhất?

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những hoạt động quan trọng của doanh nghiệp. Chính vì vậy, để trở thành một nhân viên kế toán tiền lương trong tương lai bạn sinh viên cần phải trang bị cho mình những kiến thức thực tế về kế toán tiền lương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thông qua những hoạt động thực tập của sinh viên.

Bài viết dưới đây sẽ cũng cấp cho các bạn sinh viên kế toán kinh nghiệm tham gia thực tập kế toán tiền lương và cách viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH.

Bạn đang xem: [Download] 10+ báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH – Tải file Word, PDF ngay!

Nội dung

I. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH được biên tập và tổng hợp lại bởi 123doc. 

1. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hồng Hưng Hà

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hồng Hưng Hà bao gồm 3 phần chính. Phần 1: Lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Phần 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hồng Hưng Hà, Phần 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH.

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hồng Hưng Hà

Download tài liệu

2. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH XDTM Việt Á (Nghệ An)

Dựa vào lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH XDTM Việt Á bạn sinh viên đã đưa ra được những đánh giá xác thực nhất về thực trạng hoạt động kế toán tiền lương của doanh nghiệp trong bài: Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH.

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH XDTM Việt Á (Nghệ An)
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH XDTM Việt Á (Nghệ An)

Download tài liệu

Đọc thêm:

10+ mẫu báo cáo thực tập tại công ty du lịch hot nhất 2020

10+ Báo cáo thực tập kế toán bán hàng dành cho sinh viên ngành kế toán

3. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân Phúc Lợi

Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại mỗi công ty là khác nhau đặc biệt là giữa 2 loại hình công ty TNHH và công ty CP là hoàn toàn khác nhau. Việc phân biệt rõ hoạt động kế toán tiền lương của công ty TNHH ở ngay đầu Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH giúp cho người đọc hiểu ngay được mục đích cũng như nội dung chính của bài báo cáo thực tập.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân Phúc Lợi
Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân Phúc Lợi

Download tài liệu

4. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hưng Lâm

Hoạt động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hưng Lâm được phân tích rõ với những nội dung: tổ chức hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, trích lương, các khoản trích theo lương, kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương, thực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty TNHH Hưng Lâm.

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hưng Lâm
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hưng Lâm

Download tài liệu

5. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phần Mềm Việt

Tổ chức bộ máy kế toán, sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kế toán tại công ty, hình thức áp dụng hoạt động kế toán tại công ty, thực trạng kế toán tiến lương và các khoản trích theo lương tại công ty… Là nội dung chính của Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phần Mềm Việt.

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phần Mềm Việt
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Phần Mềm Việt

Download tài liệu

6. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH in ấn và giải trí Gia Nguyễn

Với 4 chương chính gồm: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH in ấn và giải trí Gia Nguyễn, cơ sở lý luận hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, nhân xét và đề xuất giải pháp cải thiện những hạn chế trong hoạt động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là nội dung chính Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH in ấn và giải trí Gia Nguyễn.

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH in ấn và giải trí Gia Nguyễn
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH in ấn và giải trí Gia Nguyễn

Download tài liệu

7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH một thành viên bê tông TICCO

Những thủ tục chứng từ, tài khoản sử dụng, trình tự hạch toán trong hoạt động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH một thành viên bê tông TICCO là những lý luận thực tiễn được phân tích chi tiết trong Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên bê tông TICCO.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH một thành viên bê tông TICCO
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH một thành viên bê tông TICCO

Download tài liệu

8. Báo cáo thực tập đề tài: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH may Kim Anh

Nhằm đánh giá chính xác thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH may Kim Anh. Trên cơ sở đó nhằm tìm ra giải pháp hoàn thiện công tác: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Bạn sinh viên đã chọn chủ đề: Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH may Kim Anh.

Báo cáo thực tập đề tài: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH may Kim Anh
Báo cáo thực tập đề tài: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH may Kim Anh

Download tài liệu

9. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Mạnh Quý

Thấy được tầm quan trọng của hoạt động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Mạnh Quý bạn sinh viên đã lựa chọn đề tài: Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH. Với mục đích tích lũy kinh nghiệm và có thêm cái nhìn sâu sắc, hoàn thiện hơn về kế toán tiền lương và các khoản cũng như đưa ra những giải pháp cụ thể đối với thực trạng kế toán tiền lương của công ty.

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Mạnh Quý
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Mạnh Quý

Download tài liệu

10. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tư vấn và đầu tư Vạn Tường

Để viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tư vấn và đầu tư Vạn Tường bạn sinh viên kế toán đã xây dựng nội dung chính gồm 3 phần. Thứ nhất, đặc điểm sản xuất của công ty Vạn Tường. Thứ hai, thực trạng hoạt động kế toán tiền lương và khoản trích theo lương của công ty TNHH tư vấn và đầu tư Vạn Tường. Thứ ba, giải pháp cải thiện những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động kế toán tiền lương của công ty TNHH Vạn Tường.

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tư vấn và đầu tư Vạn Tường
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tư vấn và đầu tư Vạn Tường

Download tài liệu

100+ báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH

II. 5 bước viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH 

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương được viết bởi nhiều cách khác nhau tuy nhiên để có một bài viết hoàn chỉnh nhất thì bạn có thể áp dụng 5 bước viết báo cáo thực thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH dưới đây.

5 bước viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH
5 bước viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH

1. Chọn chủ đề báo cáo thực tập kế toán như thế nào?

Chọn chủ đề viết báo cáo thực tập là khâu thưởng như đơn giản nhất nhưng lại khiến nhiều bạn mắc sai lầm nhất. Những lỗi thường gặp như chọn sai chủ đề, lạc đề; chọn chủ đề đã quá cũ; chủ đề không sát với môi trường thực tập. Trước khi chọn chủ đề báo cáo thực tập kế toán bạn cần phải áp dụng những cách sau:

  • Chọn chủ đề theo ngành học, cụ thể là: báo cáo thực tập kế toán
  • Chọn chủ đề là những vấn đề mới sáng tạo, ví dụ như: báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  • Chọn chủ đề theo đơn vị, tổ chức đang thực tập, ví dụ: báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH.

2. Tìm tài liệu viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương ở đâu?

Sau khi tìm được chủ đề viết báo cáo thực tập thì bạn cần tìm những tài liệu liên quan. Ví dụ như tìm tài liệu viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Bạn có thể lên các nguồn sau:

  • Tìm kiếm trên các website uy tín
  • Sử dụng giáo trình cơ bản để lấy những kiến thức cơ sở lý luận
  • Tìm đọc những cuốn sách liên quan tại thư viện của trường

Đọc thêm:

Top 10 báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty xây dựng Mới Nhất 2020

3. Cách lập dàn ý báo cáo thực tập

Khi đã có tài liệu, có chủ đề thì bạn nên lập dàn ý chi tiết cho báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH. Đây là bước tưởng như rườm rà không quan trọng nhưng đây lại là cách giúp bạn làm chủ nguồn kiến thức mà mình thu thập được. Lập dàn ý sẽ giúp bạn xác định: viết bao nhiêu là đủ, ý này đặt ở đâu cho phù hợp, bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH nên có những ý nào…

4. Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Khi đã sắp xếp hợp lý nội dung bài viết của mình bằng dàn bài chi tiết thì bạn có thể bắt tay vào viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH.

5. Sửa lỗi báo cáo thực tập kế toán khoản trích theo lương

Sửa lỗi là bước mà bạn rất hay bỏ qua nhưng việc đọc qua báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH của mình và sửa lại câu sai, lỗi chính tả,… là một cách giúp bài báo cáo thực tập của bạn được thầy cô đánh giá cao.

Kế toán vẫn luôn là một trong những ngành HOT trong những năm gần đây chính vì vậy mà chất lượng sinh viên ngành kế toán ngày càng được các trường đại học đặc biệt quan tâm và chú trọng tới. Không chỉ ở trong những khâu đào tạo chuyên ngành mà ngay cả hoạt động đánh giá kết quả thực tập qua bài báo cáo thực tập kế toán cũng là một cách giúp nhà trường khảo sát và đánh giá chất lượng sinh viên hiệu quả nhất.

Đọc thêm:

Viết gì trong báo cáo thực tập tại công ty may?

10+ Báo cáo thực tập kế toán bán hàng dành cho sinh viên ngành kế toán

V. Những kinh nghiệm cần có khi làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH

1. Kinh nghiệm lựa chọn đơn vị thực tập

Việc lựa chọn đơn vị thực tập đối với sinh viên ngành kế toán là một việc vô cùng quan trọng, cần thiết nhưng cũng không hề đơn giản. Những sinh viên theo học ngành này cần nắm được những kĩ năng, kinh nghiệm tốt để lựa chọn được đơn vị thực tập phù hợp với ngành học của mình.

Trước hết cần phải tìm hiểu kĩ thông tin về các đơn vị cả lớn và nhỏ về các lĩnh vực hoạt động, cơ cấu bộ máy tổ chức và các hoạt động chính diễn ra tại đơn vị. Cần nắm vững kiến thức về chuyên ngành để từ đó áp dụng vào các lĩnh vực của công ty và vận dụng một cách linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình thực tập tại đơn vị. 

2. Kinh nghiệm lựa chọn đề tài báo cáo thực tập

Việc chọn đề tài và đề cương phải phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của cơ sở, đơn vị văn hóa được lựa chọn đi thực tập và liên quan trực tiếp tới ngành kế toán. Những đề tài không nên quá rộng cũng không quá hẹp, cần có nội dung và định hướng cụ thể để áp dụng được một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất những kiến thức đã được học trong ngành vào bài báo cáo.

3. Kinh nghiệm tìm hiểu, tổng hợp và phân tích tài liệu tham khảo

Để có thể làm tốt một bài báo cáo thực tập của ngành kế toán thì sinh viên ngành này cần có sự linh hoạt chủ động tìm kiếm tài liệu và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trước hết là nên tham khảo và hỏi ý kiến, xin tài liệu từ thầy cô và các anh chị khóa trên bởi tài liệu ngành học này không quá nhiều và không dễ để tìm kiếm nên cần có sự giúp đỡ và chủ động từ những sinh viên. Và đặc biệt, trước và trong khi làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH những sinh viên cần phải tìm hiểu kiếm nhiều sách vở, tài liệu qua nguồn thông tin ở thư viện trường học, đó sẽ là nguồn cung cấp thông tin và tài liệu chính xác, đa dạng nhất. Sinh viên cần chăm chỉ và tích cực tới thư viện trường và tìm những sách đặc thù của chuyên ngành Quản lý văn hóa cũng như những bài báo cáo thực tập ngành này của các anh chị khóa trước được lưu tại thư viện.

Đọc thêm:

Báo cáo thực tập công nợ phải trả

Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Mong rằng với bài viết trên có thể giúp các bạn sinh viên kế toán có thêm một chủ đề viết báo cáo thực tập cùng với những kiến thức liên quan đến báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH.

Hy vọng thông qua bài viết 10+ báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH. Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button