Tài Liệu

[Download] 10+ Báo cáo thực tập kế toán tiền lương hay nhất – Tải file Word, PDF ngay!

Viết báo cáo thực tập lúc nào cũng là vấn đề khiến các bạn sinh viên phải đau đầu khi mà chỉ nhận được bài báo cáo thực tập tham khảo đã cũ từ nhiều năm trước mà thầy cô phát cho để tham khảo.

Nếu báo cáo thực tập hiện nay ngày một đổi mới hiện đại và sáng tạo hơn thì những mẫu báo cáo thực tập cũ đã trở nên khá nhàm chán đặc biệt đối với những chuyên ngành khô khan với toàn những con số như kế toán thì những bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương không sáng tạo bài nào cũng giống nhau gây sự khó chịu cho người đọc.

Dàn ý cơ bản của báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Dưới đây là 10 mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương mới nhất 2020 với hình thức mới, nội dung mới, số liệu mới… mà bạn có thể tham khảo:

Bạn đang xem: [Download] 10+ Báo cáo thực tập kế toán tiền lương hay nhất – Tải file Word, PDF ngay!

Nội dung

I. Mẫu báo cáo thực tập mới nhất dành cho sinh viên ngành kế toán

1. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty khoáng sản Lào Cai – xí nghiệp bao bì

Công ty khoáng sản Lào Cai – xí nghiệp bao bì là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 17/QĐ.UB ngày 5/12/1991 với nhiệm vụ khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Công ty khoáng sản Lào Cai tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung tại phòng kế toán bao gồm: kế toán trưởng, kế toán thanh toán, kế toán bán hàng thống kê, kế toán vật tư tài sản cố định.

Dưới đây là báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty khoáng sản Lào Cai – xí nghiệp bao bì:

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty khoáng sản Lào Cai - xí nghiệp bao bì
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty khoáng sản Lào Cai – xí nghiệp bao bì

Download tài liệu

2. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty Du lịch xanh Nghệ An Vneco

Đối tượng nghiên cứu chính của báo cáo thực tập kế toán tiền lương bao gồm: công ty du lịch xanh Nghệ An cụ thể là bộ phận kế toán của công ty. Qua đó đưa ra thực trạng vấn đề hạch toán tiền lương và các khoản chi theo lương sau quá trình thực, quan sát công việc kế toán và học hỏi quy trình làm việc của một kế toán tiền lương tạo Công ty du lịch xanh Nghệ An.

Dưới đây là báo cáo thực tập kế toán tiền lương  và các khoản trích theo lương ở công ty Du lịch xanh Nghệ An Vneco

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty Du lịch xanh Nghệ An Vneco
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty Du lịch xanh Nghệ An Vneco

Download tài liệu

3. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 27

Việc nghiên cứu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương giúp lãnh đạo công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 27 có được cái nhìn khái quát nhất về tình hình thực hiện tiền lương của một doanh nghiệp từ đó mới có thể kịp thời đưa ra những giải pháp chiến lược thích hợp nhất cho từng giai đoạn phát triển của công ty.

Dưới đây là báo cáo thực tập kế toán tiền lương   và các khoản trích theo lương giúp lãnh đạo công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 27

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 27
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 27

Download tài liệu

4. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CPTM Phú Bình

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hó cùng với cơ chế thị trường mở cửa và hội nhập thì tiền lương là một trong những vấn đề quan trọng. Nó không chỉ là một khoản thù lao cho công sức người lao động bỏ ra mà còn là một đòn bẩy giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển hiệu quả. Đối với công ty CPTM Phú Bình cũng vậy, hoạt động kế toán tiền lương luôn được ưu tiên và đặt lên hàng đầu. 

Dưới đây là báo cáo thực tập kế toán tiền lương   và các khoản trích theo lương tại công ty CPTM Phú Bình

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CPTM Phú Bình
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CPTM Phú Bình

 

Download tài liệu

5. Báo cáo thực tập “Kế toán tiền lương tại công ty dược phẩm Kim Bảng”

Dựa vào những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương giúp sinh viên kế toán có thể nhận biết và đánh giá được hoạt động kế toán tại công ty dược phẩm Kim Bảng. Từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhất liên quan đến hoạt động kế toán của công ty để viết báo cáo kế toán tiền lương tại công ty dược phẩm Kim Bảng.

Dưới đây là báo cáo thực tập kế toán tiền lương  tại công ty dược phẩm Kim Bảng

Báo cáo thực tập “Kế toán tiền lương tại công ty dược phẩm Kim Bảng”
Báo cáo thực tập “Kế toán tiền lương tại công ty dược phẩm Kim Bảng”

Download tài liệu

6. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển Buôn Ja Wam

Quá trình hoạt động chân tay và trí óc của con người để tạo ra sản phẩm được gọi là lao động. Đối với công ty đầu tư và phát triển Buôn Ja Wam lao động đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành công ty cụ thể là hoạt động tạo ra sản phẩm. 

Dưới đây là báo cáo thực tập kế toán tiền lương   và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển Buôn Ja Wam

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển Buôn Ja Wam
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển Buôn Ja Wam

Download tài liệu

7. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty TNHH Thành Linh

Công ty TNHH Thành Linh là một công ty còn non trẻ mặc dù vậy trong giai đoạn gần đây công ty có sự phát triển vượt bậc cả về chất và lượng. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương đưa ra những bài học kinh nghiệm thực hiện hoạt động kế toán tiền lương sau quá trình thực tập tại công ty TNHH Thành Linh.

Dưới đây là bài Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty TNHH Thành Linh

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty TNHH Thành Linh
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty TNHH Thành Linh

Download tài liệu

8. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị Hành chính sự nghiệp

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp thông tin liên quan bao gồm: Đơn vị hành chính sự nghiệp là cơ quan tổ chức do nhà nước quản lý. Hoạt động kế toán trong đơn vị HCSN chủ yếu là những hoạt động phân bổ chi phí để thực hiện hoạt động và nhiệm vụ chính trị được giao.

Dưới đây là bài Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị Hành chính sự nghiệp

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị Hành chính sự nghiệp
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị Hành chính sự nghiệp

Download tài liệu

9. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã

UBND xã là một tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương mặc dù quy mô của nó không lớn như các đơn vị hành chính nhà nước ở cấp trung ương nhưng đây là cơ quan cần phải thực hiện hoạt động kế toán nhiều nhất. Việc tìm hiểu kế toán tiền lương và khoản trích theo lương ở UBND xã sẽ giúp sinh viên kế toán có thêm kinh nghiệm hoạch định chi phí tiền lương trong các tổ chức hành chính nhà nước.

Dưới đây là bài Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND xã

Download tài liệu

10. Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên

Hiện nay ở Việt Nam cơ cấu tổ chức của công ty được chia thành: công ty TNHH, công ty TNHH một thành viên, công ty Cổ Phần tư nhân, công ty Cổ phần vốn nhà nước. Đối với mỗi loại hình tổ chức công ty khác nhau sẽ có kế hoạch kế toán khác nhau. Đối với công ty TNHH 1 TV Phú Lợi Ninh Bình hoạt động kế toán được thực hiện dựa trên các quy định như: hình thức và phương pháp trả lương; quy định tính BHXH, BHYT, BHTT; quy định chứng từ sử dụng, hạch toán thời gian lao động, hạch toán kết quả lao động.

Dưới đây là bài Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên
Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên

Download tài liệu

100++ Báo cáo thực tập kế toán tiền lương hay nhất

II. Những khái niệm không thể bỏ qua khi làm báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Để có một bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương thành công bên cạnh lựa chọn chủ đề mới mẻ, nội dung sáng tạo thì những khái niệm liên quan đến bài báo cáo thực tập là phần không thể bỏ qua. Việc đưa ra những khái niệm liên quan giúp người đọc thất được bạn đang đi đúng vấn đề hiểu bài và tránh trường hợp lạc đề. Những khái niệm cần phải có trong bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương bao gồm:

1. Kế toán là gì? 

Kế toán là quá trình ghi chép tổng hợp và báo cáo các thông tin liên quan đến tài chính, kinh tế của một đơn vị, tổ chức cho người đứng đầu.

2. Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là hoạt động hạch toán tiền lương dựa theo bảng chấm công, quy định tiền lương của công ty, hợp đồng lao động, bảng theo dõi công tác… từ đó thanh toán lương và bảo hiểm cho người lao động.

Đọc thêm:

Top 10 mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa hay nhất

Cách viết báo cáo thực tập thuế thu nhập doanh nghiệp

III. Dàn ý chung cho báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Dù bạn có muốn triển khai nội dung báo cáo thực tập kế toán tiền lương theo bất cứ cách nào đi nữa bạn cũng cần phải bám sát theo dàn ý chung của một bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương. Ở đây chúng tôi không nói là bạn phải viết khái niệm như thế nào? Bạn phải đưa ra những lý luận gì?

Mà bạn phải triển khai bố cục bài viết của mình sao cho hợp lý nhất. Bài báo cáo thực tập kế toán cần phải đảm bảo đầy đủ 3 phần: Phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận.

1. Phần mở đầu

Phần mở đầu của báo cáo thực tập kế toán tiền lương cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan như: lý do chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán tiền lương, đơn vị tham gia thực tập, giảng viên hướng dẫn trực tiếp.

2. Phần nội dung

Phần nội dung của bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương cần phải đảm bảo đầy đủ những ý sau: 

 • Giới thiệu khái quát về cơ quan, đơn vị nơi bạn đang thực tập.
 • Những kiến thức cơ bản liên quan đến kế toán tiền lương (cơ sở lý luận).
 • Đưa ra những đánh giá nhận xét về hoạt động kế toán tiền lương tại cơ quan, đơn vị mà bạn đang thực tập.
 • Cần phải nhận xét đầy đủ về ưu điểm, hạn chế từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đó. (Tất cả những nhận xét này đều được rút ra dựa trên những kiến thức lý thuyết và thực tế những gì bạn thấy được tại đơn vị thực tập).

3. Phần kết luận

Trong quá trình tham gia thực tập sinh viên nắm được những bài học gì? Kiến thức lý thuyết học được có thể áp dụng bao nhiêu phần trăm vào thực tế?

Lời cảm ơn đến đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn là những thông tin cần trong phần kết luận của báo cáo thực tập kế toán tiền lương.

Đọc thêm:

Báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh mới nhất 2020

IV. Những lưu ý trong công việc và khi làm báo cáo kế toán tiền lương

Để có thể hoàn thành tốt công việc thực tập của mình cũng như có một bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương hoàn chỉnh sinh viên cần phải chú ý những điều sau:

1. Cần lưu ý gì khi tham gia thực tập ngành kế toán?

Khi tham gia thực tập kế toán tiền lương sinh viên cần phải lưu ý những điều sau:

 • Nắm vững kiến thức liên quan đến kế toán tiền lương
 • Học hỏi kinh nghiệm của người đi trước bằng cách quan sát
 • Hỏi và thắc mắc những điều mình chưa rõ cũng là một cách giúp các bạn có thêm kiến thức mới cho mình khi viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương
 • Bên cạnh đó thì cần phải thực hiện đúng quy định, giờ làm việc của cơ quan, đơn vị nơi các bạn thực tập.

2. Cần lưu ý gì khi viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương?

Khi viết báo cáo thực tập kế toán tiền lương sinh viên cần phải lưu ý đến những yếu tố sau:

 • Xây dựng bố cục, nội dung bài viết rõ ràng
 • Thêm đầy đủ những tài liệu tham khảo
 • Viết bài báo cáo logic đúng trọng tâm của vấn đề

Trên đây là TOP 10 mẫu báo cáo thực tập kế toán tiền lương mới nhất mà bạn có thể tham khảo từ 123doc. Bên cạnh đó những lưu ý khi viết một bài báo cáo thực tập kế toán tiền lương và khoản trích theo lương sẽ giúp bạn có thể hoàn thiện bài báo cáo của mình hơn. Mong rằng những đóng góp của 123doc có thể giúp ích cho các bạn sinh viên trong mùa thực tập tới.

Một số mẫu báo cáo kế toán khác:

Báo cáo thực tập công nợ phải trả

Báo cáo thực tập ngôn ngữ Anh

Báo cáo thực tập công ty du lịch

 

Hy vọng thông qua bài viết 10+ Báo cáo thực tập kế toán tiền lương hay nhất. Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button