Lịch SửLớp 8

Đóng vai một người nông dân Pháp cuối thế kỉ XVIII, hãy nêu các lí do khiến em tham gia cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.

Câu hỏi: Đóng vai một người nông dân Pháp cuối thế kỉ XVIII, hãy nêu các lí do khiến em tham gia cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.

Đóng vai một người nông dân Pháp cuối thế kỉ XVIII, hãy nêu các lí do khiến em tham gia cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.

Trả lời:

Trong các cuộc cách mạng tư sản, quần chúng nhân dân giữ vai trò quan trọng, quyết định thắng lợi và là động lực của cách mạng. Khi quần chúng tham gia đông đảo, liên tục thì thắng lợi của cách mạng càng lớn, điển hình là cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII. Vì vậy nếu em là một người nông dân Pháp em sẽ tham gia cuộc cách mạng để góp sức cho cuộc cách mạng, giúp tầng lớp nông dân, tầng lớp vô sản thoát khỏi sự thống trị, lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Bạn đang xem: Đóng vai một người nông dân Pháp cuối thế kỉ XVIII, hãy nêu các lí do khiến em tham gia cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button