Lớp 11Ngữ Văn

Đoạn văn (8 -10 dòng) để trả lời câu hỏi Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở?

Câu hỏi: Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) để trả lời câu hỏi: Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở?

Trả lời:

Đoạn văn 1

Bạn đang xem: Đoạn văn (8 -10 dòng) để trả lời câu hỏi Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở?

Có bao giờ bạn tự hỏi, nếu không có pháp luật thì xã hội của chúng ta sẽ thế nào? Pháp luật là một hệ thống quy tắc sử sự chung do Nhà nước ban hành có tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về hình thức và tính bắt buộc chung khẳng định ý chí của giai cấp quyền lực Nhà nước và được đảm bảo thực hiện bởi Nhà nước nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội. Ngày nay, pháp luật không chỉ là của “riêng” nhà nước, là công cụ để nhà nước tổ chức và quản lí xã hội, mà pháp luật đã trở thành “tài sản” chung của toàn xã hội, là quy tắc ứng xử đặc biệt cấp thiết và quan trọng trong đời sống chung, yếu tố thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, việc đảm bảo và thực hiện pháp luật không chỉ quyết định bởi Nhà nước mà còn phụ thuộc vào ý thức chấp hành của người dân. Khi mọi người tuân thủ pháp luật, các tệ nạn trong xã hội sẽ giảm sút và dần bị bài trừ tiệt để. Từ đó, các hành vi trái với đạo đức, trai pháp luật sẽ không còn, xã hội sẽ trở nên văn minh, đời sống nhân dân được ổn định và phát triển. Bên cạnh đó, nếu người dân không coi trọng pháp luật và hành xử trái với trật tự xã hội sẽ tạo ra những hậu quả khôn lường, chất lương cuộc sống của công dân bị ảnh hưởng. Vậy nên có thể thấy được pháp luật rất quan trọng với cuộc sống của mỗi chúng ta, nó giống như khí trời vậy.

Đoạn văn 2

Pháp luật được hiểu là  một hệ thống các quy tắc xử sự chung được Nhà nước đề ra và mang tính bắt buộc thực hiện với mọi cá nhân trong xã hội. Nội dung của pháp luật thể hiện ý chí, bản chất của giai cấp thống trị trong bộ máy chính quyền Nhà nước. Pháp luật không cấu thành nên các quan hệ xã hội, nhưng pháp luật là một phương thức hữu hiệu để định hướng và phân phối sự phát triển của các quan hệ xã hội. Đặc biệt, trong thời kì hội nhập hóa, hiện đại hóa, đời sống xã hội đang có nhiều sự thay đổi lớn, khi đó vai trò của pháp luật càng được thể hiện rõ. Sau mỗi cuộc cải cách hay cách mạng xã hội, những yếu tố mới được xác lập thường gặp phải sự phản kháng và lực cản từ nhiều phía. Ngược lại, những yếu tố cổ hủ, không còn phù hợp nhưng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong điều kiện đó, “Luật pháp được xem như một phương thức hữu hiệu đế điều tiết các động thái xã hội và các quan hệ phát sinh từ các biến đổi xã hội quan trọng đó”. Dưới sự kiểm soát của pháp luật, những yếu tố mới, tích cực, tiến bộ sẽ được đề cao, nhờ đó sự tồn tại của chúng được hiện hữu, trở nên chính thức và chắc chắn, không thể xoay chuyển. Có thể nói, mọi chủ trương cải cách, đổi mới nếu không có pháp luật đảm bảo thì khó có thể thành công, pháp luật thật sự rất cần thiết và quan trọng với cuộc sống như khí trời để thở vậy.

>>> Tham khảo: Soạn bài Phải coi luật pháp như khí trời để thở lớp 11 trang 104, 107 Cánh diều

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Ngữ Văn 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button