Lịch SửLớp 8

Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gì?

Cùng xem các cách Trả lời câu hỏi trang 47 (Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gì?) Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc SGK Lịch sử & Địa lí 8 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gì?

Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gì?

Trả lời:

Bạn đang xem: Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gì?

Cách trả lời 1:

Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là tăng cường xâm lược, mở rộng thị trường thuộc địa.

Cách trả lời 2: 

Chủ nghĩa đế quốc là “chính sách mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng của một quốc gia thông qua hoạt động thuộc địa hóa bằng vũ lực hoặc các phương thức khác”. Vậy nên điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là tăng cường xâm lược, mở rộng thị trường thuộc địa.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button