Địa LýLớp 10

Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6

Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6

ĐỀ BÀI

A. Phần trắc nghiệm khách quan ( 4,0 điểm )

Chọn đáp án đúng trong các câu sau  ( 4,0 điểm )

Bạn đang xem: Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6

Câu 1: Sản lượng điện của nước ta trong nhiều năm trở lại đây tăng nhanh do :

a. Đã xây dựng nhiều công trình thủy điện lớn.

b. Đã xây dựng thêm nhiều nhà máy điện có công suất lớn.

c. Trình độ kỹ thuật và công nghệ của ngành công nghiệp năng lượng được nâng cao.

d. Nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Câu 2: Ý nào dưới đây không đúng với ngành công nghiệp điện tử.

a. Không cần diện tích rộng, không tiêu thụ nhiều kim loại, điện và nước.

b. Là thước đo trình độ phát triển kinh tế – kỹ thuật của mọi Quốc gia trên thế giới.

c. Chỉ có ở các nước phát triển.

d. Sản phẩm rất đa dạng

Câu 3: Ý nghĩa lớn nhất  của việc phát triển ngành du lịch ở nước ta là.

a. Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí cho nhân dân.

b. Tạo việc làm cho người lao động, khai thác hợp lý các tài nguyên du lịch

c. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

d. Tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

Câu 4: Ý nào sau đây không đúng với môi trường tự nhiên

a. Có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

b. Xuất hiện trên bề mặt Trái Đất không phụ thuộc vào con người.

c. Có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người.

d. Có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài người.

B. Phần tự luận ( 6,0 điểm ) 

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu sau hãy tính cự ly vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải ở nước ta . ( 3,0 điểm)

Phương tiện vận tải

Khối lượng vận chuyển

( nghìn tấn)

Khối lượng luân chuyển

( nghìn tấn.km)

Cự ly vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

     8.385,0

   2.725.400

…………………….

Đường ô tô

175.856,2

    9.402.800

……………………..

Đường sông

   55.258,6

    5.140.500

…………………….

Đường biển

   21.811,6

  43.542.600

…………………….

Đường hàng không

          89,7

       210.700

…………………….

Tổng số

  261.401,1

600.992.000

…………………….

Câu 2: Tại sao người ta lại nói : Để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước ? ( 3,0 điểm )

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

A. Phần trắc nghiệm khách quan ( 4,0 điểm )

Câu 1 (b)            Câu 2 (c)       Câu 3 (b)      Câu 4 (c)        Mỗi câu 1,0 điểm.

B. Phần tự luận ( 6,0 điểm)

Câu 1: Cự ly vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải ở nước ta ( Tính đúng mỗi loại phương tiện cho 0,5 điểm)

Phương tiện vận tải

Khối lượng vận chuyển

( nghìn tấn)

Khối lượng luân chuyển

( nghìn tấn.km)

Cự ly vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

     8.385,0

   2.725.400

       325,0

Đường ô tô

175.856,2

    9.402.800

         53,5

Đường sông

   55.258,6

    5.140.500

         93,0

Đường biển

   21.811,6

  43.542.600

     1996,3

Đường hàng không

          89,7

       210.700

           2,4

Tổng số

  261.401,1

600.992.000

           2,3

Câu 2: Để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước ?( 3,0 điểm )

Giao thông vận tải ở miền núi được phát triển sẽ thúc đẩy sự giao lưu giữa các địa phương ở miền núi vốn có nhiều trở ngại do địa hình, giữa miền núi với đồng bằng, nhờ thế sẽ giúp phá được thế “ cô lập” , “ tự cấp tự túc” của nền kinh tế. (1,0 điểm )

Sẽ có điều kiện khai thác các tài nguyên có thế mạnh to lớn của miền núi, hình thành được các nông, lâm trường, thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp, đô thị, thúc đẩy sự thu hút dân cư từ đồng bằng lên miền núi.                       (1,0 điểm )

Thúc đảy sự phân công lao động theo lãnh thổ, hình thành cơ cấu kinh tế ở miền núi. Các hoạt động dịch vụ ( kể cả văn hóa, Giáo dục, y tế ) cũng có điều kiện để phát triển. (1,0 điểm )

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button