Lớp 8Vật lý

Công thức tính vận tốc dòng nước

Câu hỏi: Công thức tính vận tốc dòng nước

Trả lời

– Nếu vật chuyển động ngược dòng thì có lực cản của dòng nước.

Bạn đang xem: Công thức tính vận tốc dòng nước

– Nếu vật chuyển động xuôi dòng thì có thêm vận tốc dòng nước.

Các công thức:

+) Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của vật + vận tốc dòng nước.

+) Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực của vật – vận tốc dòng nước.

+) Vận tốc thực của vật = (vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược dòng) : 2.

+) Vận tốc dòng nước = (vận tốc xuôi dòng – vận tốc ngược dòng) : 2.

+) Vận tốc xuôi dòng – vận tốc ngược dòng = vận tốc dòng nước x 2.

Chú ý:

– Vận tốc thực của vật chính là vận tốc của vật khi nước yên lặng.

– Trên cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Công thức tính vận tốc dòng nước hay nhất

Cùng Sài Gòn Tiếp Thị tìm hiểu thêm về Một số dạng toán thường gặp trong vận tốc dòng nước nhé!

Nội dung

1. Các dạng bài toán tính vận tốc dòng nước

– Dạng 1: Tính vận tốc xuôi dòng, vận tốc ngược dòng, vận tốc thực hoặc vận tốc dòng nước.

==> Phương pháp giải: Áp dụng các công thức đã cho ở bên trên.

– Dạng 2: Tính thời gian đi xuôi dòng hoặc thời gian đi ngược dòng.

==> Phương pháp giải: Áp dụng các công thức:

+ Thời gian xuôi dòng = quãng đường : vận tốc xuôi dòng;

+ Thời gian ngược dòng dòng = quãng đường : vận tốc ngược dòng.

– Dạng 3: Tính độ dài quãng đường.

==> Phương pháp giải: Áp dụng các công thức:

+ Quãng đường = vận tốc xuôi dòng x thời gian xuôi dòng;

+ Quãng đường = vận tốc ngược dòng x thời gian ngược dòng.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Vận tốc dòng chảy của một con suối là 4 km/h. Vận tốc của một chiếc thuyền (khi nước đứng yên) là 12 km/h. Tính vận tốc thuyền khi xuôi dòng và khi ngược dòng?

Lời giải:

– Vận tốc thuyền khi xuôi dòng là:

   12 + 4 = 16 (km/h)

– Vận tốc của thuyền khi ngược dòng là:

   12 – 4 = 8 (km/h)

Đáp số: 16 km/h ; 8 km/h

Ví dụ 2: Lúc 8 giờ, một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 20km/h, và vận tốc của dòng nước là 4km/h. Đến 9 giờ 15 phút thì ca nô đến B. Tính độ dài của quãng sông AB?

Lời giải:

– Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là:

   20 + 4 = 24 (km/h )

– Thời gian ca nô đi từ A đến B là:

   9 giờ 15 phút – 8 giờ = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ)

– Quãng sông AB dài là:

   24.1,25 = 30 (km)

Đáp số: 30 km

Ví dụ 3: Một chiếc thuyền máy khi ngược dòng từ A đến B mỗi giờ đi được 10 km. Sau 5 giờ 30 phút thì thuyền đến B. Biết vận tốc dòng chảy là 3 km/h. Hỏi chiếc thuyền đó đi xuôi dòng từ B đến A thì hết bao nhiêu thời gian? Biết công suất của động cơ không thay đổi

Lời giải:

– Đổi: 5 giờ 30 phút = 5,5 giờ

– Quãng sông AB dài là :

   10.5,5 = 55 (km)

– Vận tốc cua ca nô khi xuôi dòng là :

   10 + 2.3 = 16 (km/h)

– Thời gian ca nô đi xuôi dòng là :

   55 : 16 = 3,4375 (giờ )

Đáp số: 3,4375 giờ

Ví dụ 4: Trên một con sông, bến A cách bến B là 36 km. khi dòng nước đứng yên, một canô đi từ bến A đến bến B trong 1 giờ 48 phút.

a) tìm vận tốc của canô lúc dòng nước đứng yên ?

b) khi vận tốc dòng nước là 3 km/h. Hỏi thời gian ngược dòng nhiều hơn thời gian xuôi dòng bao nhiêu ?

Lời giải.

Đổi đơn vị: 1 giờ 48 phút = 9/5 giờ.

a) Vận tốc của canô là :

36 : 9/5 = 20 km/h.

b) Thời gian xuôi dòng của canô là:

36 : (20 + 3) = 1 giờ 34 phút.

Thời gian ngược dòng của canô là:

36 : (20 – 3) = 2 giờ 7 phút.

Thời gian ngược dòng nhiều hơn thời gian xuôi dòng :

2 giờ 7 phút – 1 giờ 34 phút = 33 phút.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button