Lớp 9

Công suất điện là gì? Công thức tính công suất điện và ý nghĩa của số Oat trên mỗi dụng cụ điện – Vật lý 9 bài 12

Khi sử dụng đèn điện, có đèn sáng mạnh đèn sáng yếu, ngay cả khi các đèn này được dùng với cùng một hiệu điện thế. Tương tự như vậy, các dụng cụ điện như quạt điện, nồi cơm điện,…. cũng có thể hoạt động mạnh, yếu khác nhau.

Bài viết này sẽ giúp các em biết công suất định mức của các dụng cụ điện, số vôn và số oat trên các dụng cụ điện, ý nghĩa của số oat và công thức tính công suất điện.

Bạn đang xem: Công suất điện là gì? Công thức tính công suất điện và ý nghĩa của số Oat trên mỗi dụng cụ điện – Vật lý 9 bài 12

I. Công suất định mức của các dụng cụ điện

– Mỗi dụng cụ điện khi được sử dụng với hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức, thì tiêu thụ công suất điện (gọi tắt là công suất) bằng số oát ghi trên dụng cụ đó, và được gọi là công suất định mức.

– Công suất định mức của mỗi dụng cụ điện cho biết công suất mà dụng cụ đó tiêu thụ khi hoạt động bình thường.

II. Công thức tính công suất điện

– Công suất của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó.

Công thức tính công suất điện: P = U.I

Trong đó:

 P: Công suất đo bằng oát (W)

 U: Hiệu điện thế đo bằng vôn (V)

 I: Cường độ dòng điện đo bằng Ampe (A)

> Lưu ý: Công thức này có thể được sử dụng để tính công suất cho các dụng cụ điện sử dụng với mạng điện gia đình nếu các dụng cụ điện chỉ chạy qua các điện trở, chẳng hạn như bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn là, bếp điện,…

 Công suất điện của mạch tính theo công thức: P = I2.R = U2/R

 Đơn vị của công suất:

Ngoài đơn vị W người ta còn thường dùng đơn vị kW, MW:

1kW = 1000W;  1MW = 106W;

III. Câu hỏi vận dụng công suất điện

* Câu C6 trang 36 SGK Vật Lý 9: Trên một bóng đèn có ghi 220V – 75W

– Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường

– Có thể dùng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này được hay không? Vì sao?

> Lời giải:

– Khi đèn sáng bình thường thì công suất tiêu thụ (P) của đèn bằng công suất định mức 75W

Ta có: P = UI = 75W

⇒ Cường độ dòng điện qua bóng đèn là: 

Điện trở khi đèn sáng bình thường là: 

– Có thể dùng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy, tự động ngắt mạch khi đoản mạch.

* Câu C7 trang 36 SGK Vật Lý 9: Khi mắc 1 bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ bằng 0,4A. Tính công suất của bóng đèn và R?

> Lời giải:

– Bài cho: U = 12(V), I = 0,4(A)

– Công suất của bóng đèn là: P = U.I = 12.0,4 = 4,8(W)

– Điện trở của bóng đèn là: 

* Câu C8 trang 36 SGK Vật Lý 9: Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó bếp có điện trở 48,4Ω. Tính công suất của bếp điện?

> Lời giải:

– Bài cho: U = 220(V); R = 48,4(Ω).

– Theo bài ra, ta có cường độ dòng điện qua bếp:

 

– Vậy công suất của bếp điện:

Trên đây Sài Gòn Tiếp Thị đã giới thiệu với các em về Công suất điện là gì? Công thức tính công suất điện và ý nghĩa của số Oat trên mỗi dụng cụ điện. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, chúc các em thành công.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button