Lớp 10TIn Học

Có thể xem giá trị các biến sau khi thực hiện một câu lệnh ở đâu? | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Có thể xem giá trị các biến sau khi thực hiện một câu lệnh ở đâu?

Lời giải:

Ta có thể sử dụng công cụ Debugger sau đó chọn Step để thực hiện từng bước các câu lệnh, quan sát giá trị các biến. Hoặc ta cũng có thể chèn thêm các câu lệnh print để in ra giá trị của các biến.

Bạn đang xem: Có thể xem giá trị các biến sau khi thực hiện một câu lệnh ở đâu? | Giải bài tập SGK Tin học 10

Có thể xem giá trị các biến sau khi thực hiện một câu lệnh ở đâu?

* Biến là gì ? Cách khai báo biến

Khái niệm: Biến là bộ nhớ dành để lưu trữ dữ liệu. Khi khai báo một biến thì sử dụng một phần của bộ nhớ. Giá trị của biến có thể thay đổi như tên gọi của nó. Tùy vào các kiểu dữ liệu mà bộ nhớ được cấp phát khác nhau, một biến có thể là int, string, float, list, …

Trong Python một biến không cần khai báo kiểu dữ liệu, khi ta gán giá trị thì tự động Python sẽ ngầm suy ra kiểu dữ liệu của biến. Như vậy một biến có thể có nhiều kiểu dữ liệu tùy thuộc vào giá trị mà ta gán. Ta có thể dùng hàm type() để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến.

* Dùng Python debugger để chữa lỗi code

Khi chữa lỗi, sử dụng python sẽ cung cấp thêm cho bạn một số tiện ích khác. Bạn không chỉ có thể xem được code trong quá trình xử lý mà còn chạy được code trong dòng lệnh debugger hoặc thậm chí tác động đến quy trình khi thay đổi giá trị biến.

Python còn sở hữu một loại vũ khí hết sức lợi hại, đó chính là debugger tích hợp sẵn có tên gọi là `pdb` với giao diện dòng lệnh đơn giản vô cùng hữu ích. Pdb là một tiện ích đơn giản cung cấp tất cả các tính năng debug cơ bản bạn có thể cần đến. Tuy nhiên, nếu bạn cần khả năng xử lý phức tạp hơn, bạn có thể mở rộng pdb với ipdb cung cấp thêm một số tính năng debugger bổ sung từ IPython.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 16 Cánh diều: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button