Lớp 7Vật Lý

Có mấy loại chùm sáng?

Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Có mấy loại chùm sáng? ” kèm kiến thức tham khảo là tài liệu trắc nghiệm môn Vật lý 7 hay và hữu ích do Sài Gòn Tiếp Thị tổng hợp và biên soạn dành cho các bạn học sinh ôn luyện tốt hơn.

Trắc nghiệm: Có mấy loại chùm sáng? 

А. 1

В. 2

Bạn đang xem: Có mấy loại chùm sáng?

С. 3

D. 4

Trả lời:

Đáp án: С. 3

Giải thích: Có 3 loại chùm sáng là:

+ Chùm sáng song song

+ Chùm sáng hội tụ

+ Chùm sáng phân kì

Cùng Sài Gòn Tiếp Thị tìm hiểu thêm kiến thức về sự truyền ánh sáng nha các bạn!

Kiến thức tham khảo về sự truyền ánh sáng

1. Đường truyền của ánh sáng

Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

2. Tia sáng và chùm sáng

a. Tia sáng

– Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.

– Biểu diễn tia sáng

[CHUẨN NHẤT] Có mấy loại chùm sáng?

b. Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành. Có ba loại chùm sáng:

– Chùm sáng hội tụ: gồm nhiều tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng

[CHUẨN NHẤT] Có mấy loại chùm sáng? (ảnh 2)

– Chùm sáng phân kì: gồm nhiều tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

[CHUẨN NHẤT] Có mấy loại chùm sáng? (ảnh 3)

– Chùm sáng song song: gồm nhiều tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

[CHUẨN NHẤT] Có mấy loại chùm sáng? (ảnh 4)

– Người ta đã tính thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 8 phút và thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trăng đến Trái Đất khoảng 13 giây. 

– Lưu ý: Ánh sáng truyền đi trong chân không (cũng có thể nói trong không khí) với vận tốc rất lớn, gần bằng 300000 km/s. Có nghĩa là cứ mỗi giây ánh sáng đi được khoảng 300000 km.

3. Phương pháp giải bài tập

3.1. Giải thích khi nào nhìn thấy được vật

    Để giải thích tại sao khi mắt ta mở và vật là một nguồn sáng nhưng ta vẫn không nhìn thấy vật. Căn cứ vào ánh sáng truyền theo đường thẳng, ta kẻ một đường thẳng từ mắt đến vật đó. Nếu:

– Đường thẳng đó gặp vật cản là vật chắn sáng thì ta không thể nhìn thấy vật.

– Đường thẳng đó không gặp vật cản là vật chắn sáng thì ta nhìn thấy vật.

3.2. Giải bài tập ánh sáng truyền đi trong các môi trường

Căn cứ vào định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải thích:

– Ánh sáng truyền đi trong một môi trường:

+ Nếu môi trường đó là trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

+ Nếu môi trường đó là trong suốt và không đồng tính hoặc đồng tính nhưng không trong suốt thì ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng.

– Ánh sáng truyền đi trong hai môi trường: Nếu cả hai môi trường đều trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo hai nửa đường thẳng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường đó.

4. Trắc nghiệm

Bài 1: Chiếu một chùm ánh sáng hẹp vào mặt một tấm gỗ phẳng. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?

A. Ánh sáng truyền xuyên qua tấm gỗ.

B. Ánh sáng đi vòng qua tấm gỗ theo đường cong.

C. Ánh sáng đi vòng qua tấm gỗ theo đường gấp khúc.

D. Ánh sáng không truyền qua được tấm gỗ.

– Theo định luật phản xạ ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng ⇒ Đáp án B và đáp án C sai.

– Tấm gỗ không cho ánh sáng truyền qua

 ⇒ Đáp án A sai, đáp án D đúng.

Bài 2: Các chùm sáng nào ở hình vẽ dưới đây là chùm sáng hội tụ?

[CHUẨN NHẤT] Có mấy loại chùm sáng? (ảnh 5)

  A. Hình a và b                         B. Hình a và c

 C. Hình b và c                          D. Hình a, c và d

Đáp án:

    Ta xác định các loại chùm sáng dựa vào các mũi tên chỉ hướng truyền của ánh sáng.

    – Hình a các tia sáng giao nhau tại một điểm ⇒ Chùm sáng hội tụ

    – Hình b các tia sáng không giao nhau ⇒ Chùm sáng song song

    – Hình c các tia sáng giao nhau tại một điểm ⇒ Chùm sáng hội tụ

    – Hình d các tia sáng loe rộng ra ⇒ Chùm sáng phân kì

    Vậy đáp án đúng là B.

Bài 3: Chùm sáng…………. gồm các tia sáng…….. trên đường truyền của chúng. Chọn các cụm từ cho sau đây, điền vào chỗ trống của câu trên theo thứ tự cho đầy đủ.

A. Phân kỳ; giao nhau

 B. Hội tụ; loe rộng ra

C. Phân kỳ; loe rộng ra

 D. Song song; giao nhau

Chùm sáng hội tụ ⇒ giao nhau 

⇒ Đáp án B sai

Chùm sáng phân kỳ ⇒ loe rộng ra

 ⇒ Đáp án A sai

Chùm sáng song song ⇒ không giao nhau 

⇒ Đáp án D sai

Vậy đáp án đúng là C.

Bài 4: Trong các hình vẽ dưới đây, hình nào vẽ đúng đường truyền của ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2)?

Đáp án:

[CHUẨN NHẤT] Có mấy loại chùm sáng? (ảnh 6)

– Theo định luật phản xạ ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng ⇒ Đáp án A và đáp án D sai.

– Ánh sáng truyền đi trong hai môi trường: Nếu cả hai môi trường đều trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo hai nửa đường thẳng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường đó ⇒ Đáp án C sai, đáp án B đúng.

Bài 5: Chọn một phát biểu không đúng về đường truyền của tia sáng:

A. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.

B. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

C. Trong môi trường đồng tính nhưng không trong suốt, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.

D. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng.

Đáp án:

– Nếu môi trường đó là trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng ⇒ Đáp án B loại

– Nếu môi trường đó là trong suốt và không đồng tính hoặc đồng tính nhưng không trong suốt thì ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng ⇒ Đáp án A và C loại

Vậy đáp án không đúng là D.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 7, Vật Lý lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button