Lớp 10TIn Học

Có bao nhiêu nhóm dữ liệu khác nhau cần tạo ra để kiểm thử chương trình? | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Có bao nhiêu nhóm dữ liệu khác nhau cần tạo ra để kiểm thử chương trình?

Lời giải: 

Có 3 nhóm

Bạn đang xem: Có bao nhiêu nhóm dữ liệu khác nhau cần tạo ra để kiểm thử chương trình? | Giải bài tập SGK Tin học 10

– Dữ liệu kiểm thử những trường hợp thường gặp

– Dữ liệu kiểm thử những trường hợp đặc biệt

– Dữ liệu kiểm thử những giá trị lớn nhất có thể

Có bao nhiêu nhóm dữ liệu khác nhau cần tạo ra để kiểm thử chương trình?

* Kiểm thử chương trình là gì?

Kiểm thử chương trình là một quá trình kiểm tra để phát hiện ra lỗi của những chương trình, ứng dụng nhằm cung cấp cho khách hàng, lập trình viên… thông tin về chất lượng của chương trình được kiểm thử. Mục đích cuối cùng của công việc này là để đảm bảo sản phẩm (chương trình, ứng dụng) được tạo ra theo đúng mong muốn khách hàng và hoạt động hiệu quả. Với các công ty phát triển chương trình thì Tester (chuyên viên kiểm thử chương trình) có vai trò cốt yếu để đảm bảo uy tín của công ty, tránh những trường hợp sản phẩm lỗi bị khách hàng trả về nơi sản xuất.

Nếu bạn nghĩ rằng kiểm thử chương trình chỉ là một hoạt động sau khi sản phẩm hoàn tất thì bạn đã nhầm. Nó là một quá trình tuần tự gồm nhiều giai đoạn khác nhau từ việc lập kế hoạch đến phân tích, thiết kế quá trình kiểm thử, thực thi, báo cáo,… Mỗi giai đoạn sẽ có những hoạt động, mục tiêu, người thực hiện khác nhau.

* Tầm quan trọng của kiểm thử chương trình

Kiểm thử chương trình là hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình và mang tính sống còn trong các dự án sản xuất chương trình. Vì vậy nó đã trở thành quy trình bắt buộc trong các dự án chương trình hiện nay.

Kiểm thử chương trình để tránh những rủi ro, lỗi phát sinh trong suốt quá trình tạo ra sản phẩm.

Lỗi càng phát hiện ra sớm càng giúp tránh được rủi ro và chi phí.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 16 Cánh diều: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button